Vánoční dárek...

15.12.2013 14:07

....našim příznivcům - Příběh britské zpěvačky Very Lynn a jejích písní, které se staly pro muže a ženy anglosaského světa symbolem bojující Británie za 2. světové války. Odkazy na její písně i ukázky filmových záznamů.

—————

Zpět