Západní Evropa 1999

 

Tento vzpomínkový materiál na  cestu Backgrounu po Evropě v roce 1999 – doposud nejdelší cestu (bylo najeto přes 4,5 tisíce km) – byl pořízen odlišným způsobem, než všechny ostatní. Jde vlastně o unikátní obrazový a textový (převážně však obrazový) památník, sestávající z koláží slepených z expedičních fotografií, kousků dodatečně vytištěných textů, výstřižků z prospektů a kreseb.

 

Celý tento "dvoukilový šanon" byl pro potřeby elektronického zpracování naskenován a v rámci možností upraven tak, aby byly odstraněny neostrosti, rozmazané okraje, nečitelné písmo a zároveň se neztratil jistý půvab a "image" originálu.

Velikost únosná pro datový přenos nás i tady donutila rozdělit celý Report dokonce na tři díly.

 

I tak zůstává celé dílo velmi originálním, převážně obrazovým materiálem plným zajímavě graficky sestavených dokumentů a faktů. 

Věříme, že četba - nebo spíše prohlížení - bude pro členy Backgroundu vítaným zdrojem vzpomínek a pro ostatní pak motivací k návštěvě popisovaných míst.

 

 ke stažení ve formátu *.pdf