Plchůvky 2011

Po roční pauze, kdy probíhaly ve výcvikovém středisku Plchůvky  (blíže viz mise Králíky 2006) fortifikační práce, se 10. prosince 2011 opět uskutečnilo hodnotící zasedání, které se tématicky vracelo k letošní misi 2011 do Jižní Anglie a Francie. Vedle různých přednáškových projektů, promítání reprezentativních ukázek z natočeného filmového materiálu a pojídání velitelského guláše byla již podruhé uskutečněna vernisáž inspirující výstavky. Vedle zajímavých artefaktů vojenské historie se zde hlavně setkáváme s dosavadní vydanou publikační materií © pif studia, které se výhradně věnuje vydavatelské činnosti pro Background. 

Výkřiky obdivu a slova chvály a uznání jsou jistě hezkou tečkou za touto ojedinělou výstavní expozicí.


výstava Plchůvky 2011

/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a16-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a08-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a06-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a24-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a07-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a05-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a13-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a09-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a25-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a28-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a35-bg-prosinec-2011-jpg/
/album/fotogalerie-plchuvky-2011/a11-bg-prosinec-2011-jpg/

—————