Zborov známý i neznámý na cestách....

Zborov známý i neznámý...

Jádrem výstavy je 13 ks graficky zpracovaných tabulí s následujícími tématy: "Vznik Čs. legií - Česká družina", "Přesun ke Zborovu", "Budování pozic", "Výzbroj Čs. legií", "Zborovské bojiště ", "Průběh boje 1 ",  "Průběh boje 2 - krvavý boj o Mogilu", "Válečná medicína", "Zborovští padlí", "Význam bitvy pro vznik ČSR", "Mělničané u Zborova" a "Mohyla nad hrobem 190 padlých". Poslední tematickou tabulí je "Slavnostní uložení prsti z bojiště, Mělník 1.7.2007", doplněné o několik záběrů z jejího odebrání na borovském bojišti, na kótě 394 „Mogila“.

(konkrétní zobrazení na našich stránkách ZDE)

Tyto artefakty doplňuje jednoduchá maketa Bratrské mohyly v ukrajinské Kalinivce a nezbytná Návštěvní kniha. 

Autorem a majitelem výstavy je člen Jednoty Mělník Československé obce legionářské Dalibor Filáček (a také současný velitel Backgroundu); sponzorem a zhotovitelem firma TINA Mělník s.r.o.

Premiéru měla výstava v roce 2008.

výstava v mělnické radnici

19. - 28. června 2008 jí bylo možno shlédnout v mázhauzu mělnické radnice.
Po skončení výstavy putovaly panely do krabice a odpočívaly v mělnickém Tyršově domě.

předávání výstavy Janu Kuxovi

A odpočívaly by tam asi dodnes, kdyby o výstavu neprojevil zájem JUDr. Jan Kux. Tento muž, patriot, cestovatel, badatel a publicista, místopředseda Jednoty ČsOL Brno II, zajistil zapůjčenému kompletu pestré putování po Moravě.

17. dubna 2010 Svatobořice.

Svatobořice

Ve Svatobořicích věznili nacisté rodinné příslušníky nejvýznamnějších osobností českého a zahraničního odboje.  Rudá  armáda pod vedením maršála Malinovského překročila hranice u Radějova, osvobodila Hodonín a 19. dubna osvobodila Svatobořice. Součástí oslav 65. výročí konce války byla výstava o legionářích a výstavka vojenských artefaktů ve svatobořické sokolovně. Pietní akt pokládání věnců doprovodil nástup vojáků v dobových uniformách a čestné salvy.

 

18. června 2010 Slavkov u Brna

Výstava se pak jen na pár dní objevila ve Slavkově u Brna, kde sklidila zasloužený úspěch.

Následně se přestěhovala do Brna.

Slavkov

21. června 2010 Brno

výstava v Brně

Výstava byla uspořádána v prostorách Úřadu městské části Brno – Vinohrady. Výstava byla spojena s předáním ocenění vybraným osobnostem ČsOL, zástupcům Jihomoravského kraje a městských částí statutárního města Brna u příležitosti 65. výročí ukončení II. světové války a výročí bitvy u Zborova. V prostorách úřadu byla výstava otevřena do 9. července a poté byla jako putovní přesunuta na další vybraná místa.

25. srpna 2010 Vyškov

v prostorách Společenského klubu Velitelství výcviku – Vojenské Akademie ve Vyškově (VeV-VA). 

Slavnostního zahájení se zúčastnili první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, předseda Jihomoravské krajské jednoty Svazu válečných veteránů České republiky (SVV ČR) Karel Černoch, ředitelka Odboru mimoresortní spolupráce MO Yveta Hlásecká, starosta města Vyškova Petr Hájek, zástupce velitele VeV-VA plukovník Zbyněk Janečka, hlavní organizátor akce plukovník Ján Vitko, zástupci Ministerstva obrany, Jihomoravské krajské jednoty ČsOL, SVV ČR, váleční veteráni, vojáci a zaměstnanci posádkových útvarů a zařízení. 

výstava ve Vyškově

K výstavě byla vydána česko – anglická brožurka, která obsahovala dvojjazyčné kopie panelů „Výzbroj čs. Legií“ a „Průběh boje 2“ v překladu Mgr. Jitky Tomkins a Mgr. Kataríny Murínové. Organizátorem celé vyškovské akce byl pan Ján Vitko, CSc.

22. září 2011  Moravská Třebová

výstava v Moravské Třebové

Pod záštitou velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové plk. Ing. Vojtěch Němečka, Ph.D. proběhla první den vernisáž výstavy „Bitva u Zborova 1917“, poté následovala bohoslužba a společenský večer. Druhý den následoval pietní akt u památníčku a na závěr proběhl slavnostní slib žáků 1. ročníku VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.

7. července 2012 Josefov

Oslavy 95. výročí bitvy u Zborova připomněla bojová ukázka uspořádaná 7. července 2012 v předpolí pevnosti Josefov. Rekonstrukci bojů, na které se podílelo na 250 účinkujících za podpory letadel, obrněných automobilů, děl a kulometů, sledovalo více než dva tisíce diváků.
Před bojem byla na budově josefovské sokolovny odhalena rekonstruovaná pamětní deska s prstí od Zborova.
Návštěvníci ukázky si mohli v nedalekém táboře prohlédnout tři výstavy věnované čs. legiím v Rusku, bitvě u Zborova a pevnosti Josefov za I. světové války.

1. září – 31. listopad 2012  Podbořany

výstava Podbořany

Československá obec legionářská, jednota Žatec a Město Podbořany pořádá v Muzeu Volyňských Čechů výstavu pro žáky, studenty a širokou veřejnost pod názvem ZBOROV ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ.

Další plán:

26. března – červen 2013  Oblastní muzeum Louny....

___________________________________________________________________________________________________

zveřejněno 24. března 2013