Hürtgenský les - současnost

___________________________________________________________________________________________________

SOUČASNOST

V roce 2008 jsme se při návratu z mise v Holandsku zastavili v oblasti Hürtgenského lesa. 

Prošli jsme dílčí části tohoto bojiště a poznatky z této cesty zde nabízíme, ohlasy našich čtenářů nás přesvědčují, že vlastní zkušenosti jsou pro ostatní vždy vítaným zdrojem informací.

Ubytování jsme tehdy zvolili v Nideggenu – camp Hetzingen leží přímo pod nideggenským hradem. Camp byl poměrně plný, je to oblíbené výchozí místo pro turistiku v oblasti Hürtgenwaldu. Bližší informace ZDE

pohled na camp z ochozu nideggenského hradu

camp Hetzingen

V současné době je někdejší  dějiště krvavé a tragické bitvy - Hürtgenský les - útěšnou krajinou zalesněných kopců, jezer a řek, kterou navštěvuje hodně lidí z okolních hustě obydlených oblastí Porůří. Je protkána značenými cestami i cyklostezkami a je to malebná oáza klidu. My jsme však ta místa procházeli s mrazením v zádech. Hlavně tam, kde se nad hlavou zavírá klenba stromů a panuje ticho, tam má člověk silný pocit pramenící z minulosti – pocit mlhy, dýmu, výbuchů a ohně, létajících střepin a půdy prosáklé krví. Krásná krajina, v níž zemřelo příliš mnoho lidí. 

První část naší cesty vede přes Schmidt, Harscheidt, Mausbach do Vossenacku

Ve Vossenacku je soukromé muzeum "Hürtgenwald 1944 und im Frieden", které shromažďuje exponáty z bojiště, které majitel posbíral a stále sbírá. My jsme měli bohužel smůlu, muzeum bylo výjimečně zavřené z jakýchsi nepřeložitelných důvodů. (Informace o muzeu včetně otevírací doby naleznete ZDE). Chvíli jsme okukovali venku umístěnou hlaveň "osmaosmdesátky", někteří pak i na chvíli ulehli, jiní navštívili zahradu u místního kostela. 

příjezd k muzeu zavřené muzeum hlaveň "osmaosmdesátky"

Vossenack - muzeum Hürtgenwald 1944

  Vossenack - muzeum Hürtgenwald 1944   Vossenack - hlaveň 88 před muzeem

Je tu umístěn sloup se jmény padlých vojáků z Vosenaccku v průběhu 2. světové války. Vossenack samotný byl na podzim roku 1944 ve středu bojů (viz 2. pokračování), fronta šla dokonce středem místního kostela. Ten byl zcela zničen a po válce obnoven v původní podobě.

Vossenacký kostel památník mrtvým z Vossenacku siesta u zavřeného muzea

 Vossenack - kostel

 Vossenack - siesta u muzea Vossenack - siesta u muzea

Z Vosenacku míříme na západ, na Simonskaal. Po 300metrech za Vossenackem zastavíme u pamětního areálu s informačními tabulemi o německé Chrtí divizi neboli 116. pancéřové divizi Windhund. Na tabulích je znázorněna její bojová cesta od Ruska přes Francii až do Německa a Belgie. Areálu vévodí sousoší, které vytvořil místní sochař v roce 1966. Celkové vyznění areálu směřuje k apelu k míru  a znemožnění opakovat hrůzy 2. světové války, připomíná se na 68000 padlých obětí bitvy v Hürtgenském lese, Američanů i Němců a symbolicky se Chrtí divize přejmenovává na Chrty míru.

116. pancéřová divize Windhund vzniká v roce 1944 reorganizací z 16. pěší divize. Ve znaku má chrta (windhund). S tímto emblémem se zúčastní bojů v Normandii i u Falais, bojuje v prostoru Eifelu a Hürtgenu, v lednu 1945 je nasazena v Ardenách. Celkem v ní sloužilo 45000 vojáků, více než 8000 zemřelo.

Více o divizi v příloze Reportu Holandsko 2008, II. část, str. 86, ke stažení ZDE

Podrobné informace na internetu ZDE

Vedle arelálu nacházíme německý vojenský hřbitov. Informace jsou na našich stránkách v sekci Válečné hřbitovy\německé hřbitovy ZDE

areál Windhund divizion informace o Chrtí divizi sousoší míru hřbitov

Windhund divizion

  Windhund divizion   Windhund divizion Windhund divizion
Vossenack pohled od area Winhund

Od celého areálu je pěkný výhled na zvlněný horizont Vossenacku s panoramatickou infotabulí. (obrázek vlevo, klikem lze zvětšit)

Pokračujeme sjezdem dolů do hlubokého údolí. Projíždíme nefalšovaným Hürtgenským lesem, kdysi totálně zničeným, dnes příjemným svým zeleným stínem. Stopy bojů nevidíme, ale víme, že tu jsou stále ukryty pozůstatky bunkrů, opevnění i obrysy tehdejších okopů.

Dole v údolí vjedeme do vlastního Simonskaallu, na turistické mapě je zaznamenán bunkr hned u silnice, ale ať se rozhlížíme sebevíce, nic nevidíme. Jen jaká si moderní skulpturální příšernost ze železných rezavých profilů - snad prý symbol řeky Kall. Jinak je pohled do údolí řeky Kall vskutku mírový a oku lahodící. Idelání pro náročněší cykloturistiku. 

Teprve později jsme na Internetu objevili obrázky sanitního bunkru (Sanitätsbunker Simonskall) pro Wehrmacht, má stát někde u cesty na Vossenack, snad v rámci soukromé usedlosti, ale vstup je umožněn. Dokumentuje to i obrázek s cedulkou, kde je uveden kontakt a otevírací doba. Dnes je k dispozici na Internetu mnohem více informací i o dalších objektech v okolních lesích. V závěru tohoto povídání uvádíme některé odkazy, včetně map s interaktivním obsahem, pro první informace stačí ale zadat do Googlu výraz Sanitätsbunker Simonskall a vybrat si z nabídky.

Sanitätsbunker v Simoskallu otevírací doba symbol řeky Kall údolí Simonskallu

    

Projedeme Simonskallem a serpentinami se vracíme prudce vzhůru – boje v tomto terénu musely být opravdu hrozné - po pravé ruce necháváme Vossenack, projedeme Germeter a před pravou odbočkou na Hürtgen zastavíme u hřbitova vlevo od silnice. Je to malý německý válečný hřbitůvek a hned u vchodu stojí památník lieut. Friedrichu Lengfeldovi, který padl při pokusu o záchranu raněného amerického vojáka. Symbol lidskosti, příklad člověčího jednání bez ohledu na národnost, ideologii, náboženství nebo tu „správnou stranu barikády…".  Bližší informace jsou na našich stránkách v sekci Válečné hřbitovy\německé hřbitovy ZDE

Poručíku Lengfeldovi věnujeme poněkud větší prostor v posledním pokračování našeho pojednání o Hürtgenském lese ZDE.

Projedeme Hürtgenem, a pak dále až na okraj Kleinau, míjíme dvě větrné elektrárny a pokračujeme dál přes Brandberg do Bergsteinu. Je to taková hürtgenská prdelka, ale na konci obce u kostela je parkoviště, u něj pískoviště s kolotočem a vyhlídkou do oblasti Porúří. Kopcovitý terén, charakteristický pro Hürtgenwald, údolní přehrada u Oberbaumachu na řece Rur, výhled do daleka až kamsi za obzor, kde v oparu vidíme komíny průmyslového Porúří. 

hřbitov v Hürtgenu památník poručíka Lengfelda pohled z Bergsteinu do Porúří

hřbitov v Hürtgenu

  památník poručíka Lengfelda<   pohled z Bergsteinu do Porúří
 

Niggeden.

Městečko je zachovalé, upravené a udržované, ve stylu německého romantismu. Vše je starobylé až pohádkově kýčovité a celkově vše hnědorůžovofialové. Pěšky dokráčíme na hrad, který pozorujeme od našich stanů v Hetzingenském campu. Z hradeb je příjemný výhled, můžeme sledovat zelené vrcholky stromů, které kopírují zdejší kopcovitý terén, opravdové zelené vlnící se moře, Hürtgenwald jako na dlani. 

V místní restauraci mají husté višňové pivo domácí provenience, což byla taková hezká tečka za bitvou v Hürtgenském lese.

Niggeden

Niggeden

Popisovaná cesta oblastí je jednodenní záležitostí, muzeum v oblasti je jedinné ve Vosenaccku. Při přípravě doporučujeme věnovat pozornost objektům a památkám v okolí Simonskallu.

Některé odkazy:

Výborný web, včetně interaktivní mapy   https://home.scarlet.be/~sh446368/home.htm, anglicky

Zajímavé stránky, historie i současnost  https://hurtgen1944.homestead.com/, anglicky

a samozřejmě již zmiňovaná stať na https://www.valka.cz/clanek_654.html, česky

K dnešnímu datu máme před sebou práci na překladu obsáhlé eseje generála Jamese M. Gavina (velitel 82. AD, viz operace Market Garden) pod názvem: Bloody Huertgen: The Battle that should never have been fought .... dokončeno až v dubnu 2014!! a k dispozici na našich stránkách ZDE.

(pokračování)

___________________________________________________________________________________________________

zveřejněno 4. prosince 2011