Hürtgenský les - lt. Friedrich Lengfeld

___________________________________________________________________________________________________

Lieutenant FRIEDRICH LENGFELD

Na čestném, vstupním místě  Hürtgenského hřbitova stojí pamětní deska s anglickým a německým nápisem. Je to jediný památník německému vojákovi, který byl postaven bývalými nepřáteli.

John F. Ruggles

Jeden z těch, kteřý se z bitvy v Hurtgenském lese dostal živý, byl pozdější genmjr. John F. Ruggles z Phoenixu. V roce 1994 inicioval u příležitosti 50. výročí bitvy mezi veterány sbírku na postavení památníku 23letému nadporučíkovi německé pěchoty.

Proč chce bývalý protivník takto uctít svého bývalého nepřítele, příslušníka Wehrmachtu?

 

genmjr. John F. Ruggles

Je to zajímavý příběh, který by měl být vyprávěn a předáván dál. Obsahuje totiž o velmi zvláštní symboliku. Jde tu o uznání aktu lidskosti, který projevil vůči americkému vojákovi německý důstojník. 

V hrůzách krvavého běsnění 2. světové války možná není tento čin až tak ojedinělý, ale je určitě zvláštní právě tímto činem uznání ze strany amerických veteránů, které v prvé řadě oceňuje čin lidského sebeobětování pro záchranu života bez ohledu na armádní příslušnost, národnost, vyznání či stranickou příslušnost... 

leutnant FRIEDRICH LENGFELD

* 29. září 1921 Zieleniec (Duszniki-Zdrój),

† 12. listopadu 1944 Froitzheim,

leutnant (nadporučík) Wehrmachtu,

příslušník Füsilierbataillons 275. pěší divize.

Leutnantt Friedrich Lengfeld byl velitelem obležené německé pěchoty v prosotru u Hürtgenu. Podobně jako většina jednotek na obou stranách bojiště i jeho muži měli těžké ztráty. V osudný den 12. listopadu 1944 velel nadporučík Friedrich Lengfeld rotě. 

Dopoledne se začal ozývat nářek a volání o pomoc z minového pole nazývaného "Divoká svině". Leželo vpravo od silnice v území nikoho.

„Help me" volal raněný voják a strašlivě naříkal. Lengfeld bez rozmýšlení nařídil svým mužům aby nestříleli, pokud Američané přijdou a budou chtít zraněného člověka zachránit. Nikdo však nepřišel, nikdo se neobjevil. Americké jednotky se totiž stáhly a byly už příliš daleko, než aby jej mohl někdo z kamarádů slyšet.

Vojákův slábnoucí, naříkající hlas se ozýval několik hodin. „Help me, help me..." volal, znovu a znovu. 

Lengfeld nakonec určil záchrannou četu označenou vestami a vlajkami s červeným kříţem a sám vedl své muže ke zraněnému Američanovi. Během průchodu minovým polem, ještě než se dostali ke zraněnému, došlo náhle k explozi a o osm hodin později byl Lengfeld nalezen mrtev, osud amerického raněného není znám.

Friedrich Lengfeld odpočívá na Válečném hřbitově v Dürenu - Rölsdorf, hrob č. 38. 

lengfeld memory

Tento příběh, dosud nepublikovaný v jakékoli americké knize o válce, je založen na svědectví očitého svědka Huberta Geese, který sloužil jako Lengfeldova spojka. Během proslovu při odhalení pomníku v říjnu 1994 Gees řekl:

"Poručík Lengfeld byl jedním z nejlepších vojáků v Hürtgenském lese. Byl příkladem lidského velitele, který nás nikdy nežádal, abychom dali více, než on sám byl připraven dát. Měl absolutní důvěru svých vojáků". 

Americký generál, který se zasloužil o postavení Lengfeldova památníku, John F. Ruggles, řekl o Lengfeldovi a jeho smyslu pro povinnost:

 „Nemůžete jít do většího extrému než dát svůj život všanc ve snaze zachránit někoho, kdo stojí ve válce na opačné straně, kdo je váš nepřítel." A dodává: „Srovnejte to s lhostejností většiny dnešních lidí….".

Na bronzové desce Lengfeldova památníku je zcela dole německy napsáno prosté: 

Taten, nicht Worte... (Činy, ne slova…)

___________________________________________________________________________________________________

Informace převzaty z https://1-22infantry.org/history4/lengfeld.htm

Tytéž informace i v příloze Reportu Holandsko 2008, II. část, str. 87, ke stažení ZDE

Tématicky související stránky na tomto webu: Generál James M. Gavin - Bitva, která neměla být nikdy vybojována (hodnocení Hürtgenu velitelem 82. vzdušné divize)

___________________________________________________________________________________________________

zveřejněno 8. prosince 2011

zdroje: 

všechny již v textu zveřejněné internetové odkazy

Stephen  E.Ambrose, Občané vojáci

René J. Tesař, V lese číhá smrt

foto: Internet, Background