Iron Mike

Iron Mike("Železný Mike") je ve skutečnosti název různých pomníků, oslavujících vojáky armády Spojených Států. Termín "Iron Mike" je americký slangový výraz, používaný pro označení mužů, kteří jsou obzvláště houževnatí, stateční a inspirující. Protože tento termín byl populární zejména v první polovině 20. století, řada soch vzniklých v té době získala přezdívku “Železný Mike” a jména, která pomníkům daly generace umělců, byla z velké části zapomenuta. Dokonce i oficiální vojenské publikace a učební texty upřednostňují přezdívku před původními názvy.

Z mnoha těchto skulptur uvádíme nejstaršího Iron Mika z roku 1921, který je v Quanticu ve Virginii a „nejmladšího“ z roku 1961, umístěného ve Fort Bragg v Severní Karolině. Podle něj pak byla zhotovena kopie, která byla v roce 1997 instalována u mostu La Fiére v Normandii.

Quantico, Virginia

Crusading for Right (Tažení za pravdu)

 

V Quanticu je nejstarší Iron Mike, oficiálně nazývaný Crusading for Right. Představuje námořního pěšáka 1. světové války držícího pušku Springfield 1903 a na zádech nesoucího tornu s bajonetem.
Na konci války generál US Army John J. Pershing pověřil francouzského sochaře Charlese Raphaela Peyre (někdy bývá též uváděn jako Raphael Charles Peyne), aby vytvořil dílo oslavující službu amerických pěšáků. Sochař, neznaje služební rozdíly mezi druhy vojsk, použil jako model výstroj námořního pěšáka včetně znaku orla, globu a kotvy na přilbě. Když Pershing viděl hotové dílo, kategoricky požadoval, aby byly mariňácké insignie odstraněny. Umělec však nepřipustil, aby byla jeho práce cenzurována, takže armáda od smlouvy odstoupila a odmítka sochu koupit. Nakonec generál námořní pěchoty Smedley Butler sochu objednal a chtěl ji nechat postavit v čele budovy velitelství základny Marine Corps ve Virginii. Socha byla dokončena v roce 1918 a poprvé vystavena na výstavě Beaux Arts v Grand Palaise na Champs Elysées v Paříži v květnu 1919.

 Námořní důstojníci a poddůstojníci darovali hotovost na zakoupení sochy a ta byla poté umístěna před průčelím budovy Bese Headquarteras č. 109 v Quanticu, asi 75 mil od od Washingtonu DC (ale poněkud stranou turistických cest). 10. listopadu 1921 byly osazeny tři desky (od Thomase Robertse Reatha), na památku důstojníků a vojáků 6. kulometného praporu (Machine Gun Battalion) a 5. a 6. námořního pluku Spojených Států, "kteří položili životy za svou vlast ve Světové válce v roce 1918".

8. prosince 1921 byla socha odhalena.

Dnes stojí její nová replika před Národním muzeem námořní pěchoty, mimo základnu Quantico a na jejím podstavci je název "Iron Mike". Původní socha zůstala v přední části budovy Butler Hall, domova Vývikového a vzdělávacího velitelství Marine Corps.

Fort Bragg, Nort Carolina    

Airborne Trooper ("Výsadkář") ve Fort Bragg je nejnovější socha Iron Mika. Město Fort Bragg, známé jako "Domov výsadkářů", je sídlem 82. výsadkové divize, stejně jako XVIII. výsadkového sboru.
Sochu vytvořil v roce 1960 až 1961 Leah Heibert a modelem mu stál seržant James Runyon. Dílo je obrazem amerického výsadkáře období 2. světové války, se samopalem Thompson v pohotovosti.


Sgt.Mjr. (staršina)James Runyon stojí modelem sochaři

 

Bývalý velitel XVIII. výsadkového sboru generálporučík Robert F. Sink usiloval, aby socha nebyla pojmenována po jediném muži nebo jednotce, ale byla spíše určena pro všechny parašutisty; výsadkáře minulosti, současnosti i budoucnosti. Omar Bradley, Matthew Ridgeway, Anthony McAuliffe, Maxwell Taylor, Thomas Trapnell a William Westmoreland byli mezi patnácti generály, kteří se zúčastnili slavnostního odhalení.  

Původně byl "Výsadkář" nainstalován na jižní svah Gragg Boulevardu, v roce 1979 byl přesunut na kruhový objezd vpředu - jednak kvůli prevenci vandalismu, jednak pro lepší viditelnost. Fort Braggský originální Iron Mike je od podrážky k vrcholu helmy vysoký 16 stop a 4 palce (492 cm) a váží 3235 liber (1 467 kg). Původní socha byla vyrobena z polyesterových proužků namočených v epoxidové pryskyřici a natažených na ocelovou konstrukci. Vzhledem ke zhoršování stavu byl artefakt v roce 2005 nahrazen bronzovou verzí. Její slavnostní odhalení se konalo 23. září 2005. Podle původní sochy byl zhotoven digitální model, který v budoucnu usnadní věrnou výrobu replik podle Heibertova designu.

 

 

Iron Mike, La Fiere

 

Replika výše zmíněné sochy "The Airborn Trooper" z Fort Bragg v Severní Karolíně stojí nad mostem La Fiere v Normandii, Francie.

7. a ž 10. června 1944 zde příslušníci 505. pluku výsadkové pěchoty a 325. pluku kluzákové pěchoty (obě jednotky byly součástí 82. výsadkové divize) vybojovali divoké bitvy proti opakovaným německým útokům. Ovládnutí malého kamenného mostu přes řeku Merderet bylo pro Němce klíčovým bodem pro blokování amerických sil, postupujících po vylodění na pláži Utah, přičemž byl současně klíčem i pro Američany k tomu, aby mohli úspěšně rozšířit své předmostí v Normandii. V průběhu bitev zaútočili Němci na lehce vyzbrojené Američany pěchotou a obrněnými jednotkami, ale nikdy nebyli schopni most La Fiere překonat.
 

 

Tento pomník, doplněný bronzovou  plastickou mapou a knihou, byl odhalen 7. 6. 1997.

Zdroj: Wikipedia, the free encyclopedia (volně přeložil D. Filáček)

 

Více o bojích u řeky Merderet zde.

Tento materiál je ke stažení ve formátu *. pdf (sekce Download, Normandie 2009)