4. část 

zpět na 3. část                                                                             pokračování 5. část


mapy publikované v minulých pokračováních seriálu 

plán MG v kontextu Evropy plán MG v operační oblasti Arnhem 17. 9. 1944 Arnhen 18. - 19.9. 1944 oblast bojů 101. AD

19. září 1944, den D + 2

04.00  


1. AD: 1. a 11. paraprapor a 2. prapor jižněstaffordshirského pluku zahajuje útok směrem k mostu od nemocnice sv. Alžběty. Za svítání dobyto městské muzeum. 

05.00


XXX. sbory: Dokončen most v Sonu                                                                                                          

1. AD: Útok 4. parabrigády gen. Hacketta severně od Arnhemu. 10. prapor útočí směrem na Johannahoeve, 156. prapor na vesnici Koepel, 7. prapor KOSB (Králových vlastních skotských hraničářů) zajišťuje levé křídlo útoku.

06.00


1. AD: 3. a 1. paraprapor útočí podél břehu Rýna. Útok zastaven cca 800m před dálničním mostem.  

06.15


1. AD: Pplk. Dobie (1. prapor) a pplk. Fitch (3. prapor) zastavují útok na most a stahují se k Rýnskému pavilonu na břehu Rýna. Dobie je zraněn, Fitch zabit.

Generál Urquhart se dostává z domku č. 14 na Zwartenweg a míří k hotelu Hartenstein.

07.25 


1. AD: 39 hodin po odjezdu od štábu se generál Urquhart objevuje v hotelu Hartenstein a opět se ujímá velení.


XXX. sbory: Tanky 1. praporu granátnické gardy začínají překračovat most v Sonu

 08.00


1. AD: Pplk. Lea – 11. parabrigáda, a McCardie – 2. prapor jižněstaffordshirský, zastavují postup k arnhemskému mostu.


Generál Harmel nabízí obráncům arnhemského mostu příměří. Jsou odmítnuti, kpt. Mckay odpovídá, že on zajatce nebere.

Německé tanky a děla metodicky ničí domy v obranné zóně mostu jeden za druhým.    


XXX. sbory: Britská garda doráží k mostu přes Grave a setkává se s vojáky 82. AD.


101. AD: 502. PIR podporovaný částí 327. pluku výsadkové pěchoty spolu s britskými tanky začínají útočit směrem na Best a uzavírají kruh kolem německých jednotek 15. armády von Zangena.


Arnhem:  Během dopoledne začíná útočit bojová skupina von Allwörden od nádraží k městskému muzeu.

oblast bojů 82. AD Grave - Groesbeek - Nijmegen - mapu lze klikem zvětšit

mapa Grave - Nijmegen - Groesbeek

10.00


1. AD: Výsadkáři opouští městské muzeum a stahují se na linii Heyenoord-Diependaal.

Zastaven útok Hackettovy 4. parabrigády Kraftovou skupinou u Lichtenbeeku a bojovou skupinou Spindler na Dreysenweg.

Generál Urquhart odjíždí za Hackettem a projednává s ním změnu směru útoku a odklání 4. parabrigádu na jih.

Ze západního směru začíná na pozice 1. praporu hraničního pluku (1. parabrigáda) u Wolfhenze útočit divize von Tettau.


Gratham, letiště Velká Británie:  Odložen odlet 1. polské parabrigády (PPB) generála Sosabowskeho o 5 hodin.


1. AD: Z obrany arnhemského mostu je obsazeno Brity už jen asi 10 budov.


XXX. sbor: Tanky britské gardy jsou na předměstí Njimegenu.


101. AD: Hroutí se odpor německých jednotek v okolí Bestu a po 48 hodinách bojů v této oblasti Spojenci vítězí.


Němci útočí z východu na most u Sonu (107. tanková brigáda mjr. von Maltzana). Obranných bojů se aktivně zúčastní i generál Maxwell Taylor, velitel 101. AD 

15.00


101 AD: Posilám určeným pro 101. AD způsobuje německý flak a špatné počasí ztrátu 112 kluzáků a 40 dopravních letadel, přistává jen 1341 mužů místo 2310 a 40 děl místo 68.


82. AD: Čekání na posily je marné, 325. pluk kluzákové pěchoty vůbec neodstartoval a z 265t zásob dopadlo jen 40t.

15.15


1. AD: Přílet kluzáků (dělostřelci, protitankové kanony, jeepy 1. PPB) na přistávací zónu u Johannahoeve. Přistávají přímo uprostřed bojů mezi 10. parapraporem a Kraftovou skupinou. Čtvrtina těžkého materiálu padla do rukou Němců nebo byla zničena. Z 8 děl ráže 57 zůstaly 3, značné ztráty a zmatek mezi vojáky při přistání.

 15.30


82. AD: Generál Gavin odhaduje, že v Nijmegenu proti němu stojí minimálně přes 500 SS granátníků, dále pak dělostřelectvo a tanky.

Je zahájen útok 4. praporu 505. PIR (pplk. Ben Vandervoort) a 1. praporu granátnické gardy (pplk. Goldburn) proti německým bojovým uskupením, která brání přístupy k mostům přes řeku Waal.

Účastní se i holandský odbojář Jan van Hoof.

Jozef Lambert van Hoof - (Jan van Hoof) Před válkou člen organizace katol. skautů. Během okupace člen podzemní skupiny, prováděl pozorování a kresby důležitých objektů, zejména mostů přes řeku Waal. V září 1944 využili Spojenci jeho znalosti týkajících se sektoru Nijmegen. Údajně on deaktivoval nálože pod nijmegenským mostem, nikdo ho při tom neviděl. Své sestře však řekl po návratu z akce "most je zajištěn" a pak se vrátil k americkým jednotkám a provázel je městem. 19. září vedl Hoof americké jednotky přes město, když Němci na jejich vozidlo zahájili palbu. Po útoku byl mezi padlými americkými vojáky ještě živý příslušník odboje - van Hoof. Němci ho zajali, vzali zbraň, doklady totožnosti a pásku na rukávu, která ho označovala jako spojeneckého vojáka. Byl zbit a potom zastřelen ranou do hlavy.

15.30


Jeden z Focke-Wulfů, prolétající nad obránci arnhemského mostu, zavadil křídlem o zvonici a zřítil se.

obrana severního předmostí arnhemského mostu - mapu lze klikem zvětšit

Arnhem - obrana mostu

16.00


1. AD: 163 dopravních letadel (38. a 46. skupina RAF) se zásobami pro Arnhem míří k zóně „V“, která je v rukou Němců. 13 letadel sestřeleno, 97 poškozeno. Z 390 tun se k britským výsadkářům dostalo 31t (omylem shozených mino zónu), zbytek získali Němci.

Hrdinství osádky Dakoty pilota flight lieutenanta Davida Lorda – ač několikrát zasažen, stále prolétává a snaží se vyhodit koše se zásobami. Z posádky nikdo netuší, že padají vesměs do rukou Němců a letoun se později zřítí v plamenech k zemi.


1. AD:  Mjr. Tatham-Warter pod silnou minometnou palbou vede pod deštníkem kaplana Egana se slovy:„Co kdyby pršelo“

Pplk. Thompson, velitel 1. vzdušného výsadkového lehkého dělostřeleckého pluku, se ujímá reorganizace trosek 1., 3.,11. a 2. jižněstaffordshirského praporu (velitelé Dobie, Lea a McCardie byli zraněni a zajati, Fitch padl) a ustavuje linii podél železniční trati od zničeného železničního mostu přes Rýn k výšinám Den Brink.


Harzerovu 9. SS divizi „Hohenstaufen“ posilují další bojové jednotky včetně velitele protiletadlové brigády Luftwafe pplk. Swobody, kterému jsou podřízeny všechny protiletadlové jednotky v okolí Arnhemu.


NijmegenVojáky bojové skupiny kpt. Henke střídají SS granátníci Karla Heinze Eulinga. Střed obrany je soustředěn na středověkém hradě Valkhof na jižní straně Waalu.

18.00


Vrcholí útok Harmelových tanků na obránce arnhemského mostu.                                             

 19.00


2 mohutné, 56t těžké tanky typu Tiger I roty „Hummel“, dorazily k arnhemskému mostu, po chvíli jsou ale vyřazeny PIATy britských výsadkářů.


1. AD: K večeru konečně ustupuje 4. parabrigáda na jih od železniční trati. Zbývá jí 250 mužů 10. praporu a 270 mužů 156. praporu, skotští hraničáři mají okolo 300 mužů.

21.00


1. AD: Za tmy se v oosterbeeckém kostele shromažďuje z ústupových bojů na 400 mužů, zbytky 1., 3.,11. a 2. jižněstaffordshirského praporu včetně pilotů kluzáků, vede je mjr. Lonsdale. Rozmisťuje muže do pozic, které brání oosterbeecký perimetr před útoky z východu, vedené podél Rýna.


82. AD: Zastaven útok 2. praporu 505. PIR 82. AD a granátnické gardyNjimegenu cca 360 m před mostem

Generál Gavin přichází s návrhem dobýt most násilným přechodem přes Vaal v člunech. Britští ženisté informují o 28 člunech kdesi daleko v koridoru Pekelné dálnice. Útok má začít zítra ve 13.00hod. 


1. AD: Obránci arnhemského mostu se připravují na třetí noc. McKayovi zbývá 13 mužů.

Morálka je stále vysoká, do noci zní bojové heslo "Rudých ďáblů" 1. britské výsadové divize „Wahó Muhamad“.

dnešní pohled na tehdejší cíle - mosty blízké i příliš vzdálené (obrázky lze klikem zvětšit)

most v Sonu

most v Grave

most v Nijmegenu

most v Arnhemu

 

24.00


1. AD: Generál Urquhart vydává rozkaz k vytvoření obrany oosterbeeckého perimetru a zjišťuje aktuální stavy svých jednotek:

  •     1. prapor -  116 mužů
  •     3. prapor -    40 mužů
  •   10. prapor -  250 mužů
  •   11. prapor -  150 mužů
  • 156. prapor - 270 mužů
  •     2. prapor jižněstaffordshirský - 100 mužů  
  •     7. prapor KOSB - bojeschopný
  •     1. prapor hraničářského pluku - bojeschopný
  • piloti kluzáků (1. wing a 2. wing) o síle praporu (původně 2 x 550 mužů)
  • různé části menších jednotek

Rekapitulace:             

Operace má velké trhliny, přesto vojáci i velitelé věří, že lze zajistit úspěšné dokončení, Frostovi muži stále drží severní stranu mostu. Britské tanky konečně postoupily až do Nijmegenu, v Arnhemu se ale stále nedaří postupovat, naopak jsou Britové zatlačováni. V Nijmegenu se bojuje o přístupy k mostu a také o východní křídlo koridoru na čáře Groesbeeckých výšin. 

1. AD               

Gen. Urquhart se opět ujímá velení, řada velitelů už padla nebo je zraněna či zajata.

Britští výsadkáři jsou stále zatlačováni od svého hlavního cíle, dálničního mostu, směrem k Oeesterbeecku, jsou neustále pod tlakem německých útoků vedených ze všech stran.

Konečně je zjištěna existence přívozu u Drielu.

Frostovi muži stále drží severní stranu mostu. 

82. AD          

Není možné probít se na jižní nájezdy nijmegenského mostu, rodí se plán útoku přes řeku na člunech.

Za cenu velkého úsilí je udržována linie východní fronty na groesbeeckých výšinách. 

101. AD        

Podařilo se ukončit boje u Bestu.

S velkým úsilím je udržován koridor od Eidhovenu ke Grave. 

XXX. sbor   

Tanky britské gardy se dostávají do Nijmegenu a společně s výsadkáři 82. AD útočí na německá obranná opevnění, která blokují přístupy k mostu přes Waal.

publikováno dne 23. března 2010        zpět na 3. část            pokračování 5. část


použité materiály a literatura bude uvedena na konci seriálu

související stránky: Organizace vojsk během operace Market Garden

zpracování, mapy: Ivo Filáček