8. část - dokončení

zpět na 7. část                                                                            


mapy publikované v minulých pokračováních seriálu 

plán MG v kontextu Evropy plán MG v operační oblasti Arnhem 17. 9. 1944 Arnhen 18. - 19.9. 1944 oblast bojů 101. AD
oblast bojů 82. AD obrana arhemského mostu Oosterbecký perimetr Waalcrossing

oblast bojů na "Ostrově"


25. září 1944, den D + 8

02.00

Driel: Konečně začíná přechod Rýna vojáky pplk. Tillyho, kteří mají zajišťovat evakuaci. Němci jim svým ostřelováním způsobují značné ztráty. Ze 420 mužů se na oosterbeecký břeh dostává jen 239.

06.05

1. AD: Gen. Urquhart dostává rozkaz evakuovat své muže za Rýn. Operace má název Berlin. Musí být uskutečněna dnes v noci.

Začínají opět boje o ooesterbeecký perimetr.

10.30

1. AD: koncipuje plán evakuace. Perimetr bude vyklizen postupně od severu k jihu. Slabé jednotky na pozicích budou předstírat boj včetně raněných vojáků neschopných chůze, radiové spojení bude budit zdání normality, dělostřelci budou střílet do posledního náboje. Trasy ústupu povedou po západní a východní straně perimetru. Průvodci na cestě k řece budou piloti kluzáků, organizaci nalodění mají na starosti ženisté pplk. Myerse. K dispozici je 14 motorových člunů, jistý počet menších plavidel a pár vozidel DUKW. Základna perimetru na břehu Rýna je 600m široká.

11.00

1. AD:  Němci se dostávají na 200m od hotelu Hartenstein, kde stále působí štáb 1. AD.                                                   

Elst: Německá obrana začíná pomalu ustupovat od Elstu na sever, Driel je tak mimo dostřel německých dělostřelců.

Kate ter Horst - Andělem z Arnhemu ji nazývali vojáci 1. britské AD. Jejich dům (žila zde s manželem Janem ter Horstem, měli spolu 6 dětí) se stal útočištěm pro 250 raněných britských parašutistů. Nabídli pomoc s lidskou samozřejmostí bez nároku na odměnu či ocenění. Vykonala maximum jako ošetřovatelka, hostitelka i utěšitelka. Dala veškeré své zásoby, ložní i zdravotní materiál, vodu, obcházela umírající a četla jim z Bible. Dům ter Horstových stál a stojí v jižní části Oosterbeeku, tady se Kate v noci z 25. na 26. 9. 1944  loučila  s evakuovanými výsadkáři. Patřila k těm mnoha a mnoha holandským vlastencům, kteří spojenecké vojáky nejen vítali , ale podporovali v těžkých hodinách a nikdy z jejich úst nezazněla slova výčitek, že přinesli hrůzy války až k jejich domovům. Kate ter Horst zemřela v roce 1992.

20.00

1. AD:  Vojáci v severní části perimetru se dovídají o evakuaci.

20.15

1. AD:  Zbytky 156. parapraporu začínají opouštět své pozice, které jsou nejsevernějšími v perimetru. Začíná evakuace.

21.00

XXX. sbor:  Začíná hromadná palba děl XXX. sboru směrem na německé pozice v Arnhemu.

 21.45

1. AD: První britští výsadkáři přicházejí k Rýnu.                     

22.00

Driel: První čluny s výsadkáři 1. AD přistávají na jižní straně Rýna. Evakuace pak pokračuje celou noc.

Místa, kde se odehrávala operace Berlin - evakuace vojáků z oosterbeeckého perimetru - obrázky lze klikem zvětšit

Driel

- náměstí bylo sběrným centrem pro evakuované výsadkáře

 

pohled na poldery na jižní straně Rýna směrem k Drielu

- tudy odcházeli evakuovaní vojáci

 

vyvýšenina "Westernbouwing", odkud Němci postřelovali evakuaci  

- pod ní přívoz přes Rýn

památník britským a kanadským ženistům, v místech, kde na jižním břehu vyloďovali evakuované vojáky

- v pozadí železniční most a vlevo od pomníku je vidět věž kostela sv. Eusebia v Arnhemu

 

Rekapitulace:  

Operace Market Garden je u konce, zbývá zachránit co se dá. Vše se soustřeďuje na evakuaci mužů 1. AD a na udržení výběžku od Nerpeltu k Rýnu.  

26. září 1944, den D + 9

01.30 

 1. AD: Dělostřelci v perimetru vystříleli své poslední náboje a vydávají se k řece.

02.00

1. AD:  Vyhozen do vzduchu zbytek rezervy pěchotní munice 1. AD. 

Na severní straně Rýna už je zácpa britských výsadkářů. Vojáci zkouší sami přeplavat řeku.

  operace Berlin - evakuace britských vojáků z Oosterbeeku - mapu lze klikem zvětšit

evakuace operace Berlin mapa

06.00

Oosterbeeck - Driel: Evakuce již není možná, za denního světla už Němci ovládají přechod palbou děl a kulometů. Přes Rýn se dostalo 2 163 mužů.        

Operace Market Garden skončila včetně její evakuační části operace Berlin. 

____________________________________________________________________________________________________________

 • Celkem seskočilo v oblasti Arnhemu 10 005 mužů 1. AD, dále zde bylo 160 Poláků a 75 mužů 4. praporu dorsetshirského pluku pplk. Tillyho.
 • 1 200 mužů padlo, 6 642 bylo zajato nebo zůstalo nezvěstných.
 • Na 300 výsadkářů se dostalo na jižní stranu Rýna v dalších dnech 

obrázek lze klikem zvětšit

 

 

 

Vzkaz nalezený v ruinách oosterbeeckých domů, který dokladuje bezpříkladnou morálku a bojové nasazení mužů 1. britské výsadkové divize. Jeden z "Rudých ďáblů" píše pevnou rukou vzkaz pevného odhodlání i patřičného vzteku:

" NIKDY SE NEVZDÁME, ZASRANÝ NĚMČOUŘI"

a pod nápisem Airborne Division čteme dataci a vojákovu statistiku zabitých a raněných Němců.

________________________

z exponátů Airborne Museum ´Hartenstein´ v Oosterbeeku - Arnhem

____________________________________________________________________________________________________________ 

Boje v oblasti budou trvat až do listopadu 1944. Teprve pak bude fronta stabilizována.

Na druhý břeh řeky Rýn se znovu dostanou až vojáci roty A vedené poručíkem Karlem Timmermanem z úderné jednotky vytvořené vojáky 27. praporu obrněné pěchoty a 14. tankového praporu z 9. divize generála Williama Hoge.

Bude 7. března 1945 a budoucí místo přechodu se nazývá Remagen....

 viz naše stránky: Remagen - most do Německa      ZDE 

Rekapitulace:  

Ztráty:

Spojenci:                        

celkem na 18 000 padlých, raněných, zajatých a nezvěstných 

Američané:

 •   82. AD – 1 432 mužů,
 • 101. AD – 2 118 mužů,
 • příslušníci letectva  - 424 mužů 

Britové:

 • XXX. sbory – 1 480 mužů,
 • VII. a XII. sbory – 3 874 mužů
 • výsadkáři 1. AD a piloti kluzáků – 7 578 mužů,
 • příslušníci letectva – 294 mužů

Poláci:

 • 740 mužů z 1 300, kteří přistáli u Drielu a u Johannahoeve 

Němci:                            

odhad okolo 10 000 mužů. 

 

KONEC________________________________________________________________________________

publikováno dne 19. dubna 2010                                  zpět na 7. část           


použité materiály a literatura:

 • STEER FrankArnhem - Operace Market Garden - Přistávací plochy a Oosterbeek
 • STEER Frank, Arnhemský most – operace Market Garden
 • SAUNDERS Tim, Pekelná dálnice - operace Market Garden 
 • SAUNDERSTim, Nijmegen - operace Market Garden
 • AMBROSE Stephen, E.Bratrstvo neohrožených
 • WINTERS Dick, Bratrstvo neohrožených - Velitel
 • URQUHART Robert, E., Arnhem
 • RYAN Cornelius, Příliš vzdálený most
 • BURGETT Donald, R., Cesta do Arnhemu - Křičící orel v Holandsku
 • HART Lidell, Dějiny druhé světové války
 • HRBEK Jaroslav, Arnhem 1944

a vždy nápomocný Internet, hlavně linky uvedené v odkazech   

související stránky: Organizace vojsk během operace Market Garden

zpracování, mapy: Ivo Filáček