mosty u Carentanu 

Mosty kolem Carentanu - tady probíhaly tvrdé boje mezi výsadkáři 82. a 101. Airborne Divizion a muži německého 6. parašutistického praporu. Na francouzských propagačních webech mohutně propagováno, ve skutečnosti tu není vůbec nic, návštěvník bloudí a jen si může představovat, jak to tu tenkrát vypadalo.

u mostu č. 2 - Virage des Ponts Douve

Zmapovali jsme tuto oblast a popisy důležitých bodů včetně orientační mapky nyní uvádíme.

Most č. 1  

Přechod silnice Purple Heart Lane (D913)  přes Jourdan. (Jourdan je říčka, nebo kanál. Tvoří asi 1,5 km dlouhou tětivu s třemi zákruty, která vnitřkem protíná a zkracuje oblouk řeky Douve. Začíná u železniční trati a končí asi 300 m za D913 směrem ke zdymadlu La Barquette).

Most č. 2

Přechod silnice Purple Heart Lane (D913) přes řeku Douve. Ke zdymadlu La Barquette je po vodě asi 1200m

Most č. 3

Přechod silnice Purple Heart Lane (D913) přes reku La Groult (spíš kanál než řeka. Jde o 1 km dlouhý oblouk vycházející z řečiště Douve v místě ohybu trati a zase se do ní napojuje v místě soutoku s Jourdanem).

Most č.4

Přechod silnice Purple Heart Lane (D913) přes řeku Madeleine, cca 100m od středu kruhového objezdu (tady má jednou být 3,5t sousoší od Daniela Drueta), místo bojiště Cabage Patch neboli Bajonetového útoku je odtud 200m jz, v místě, kde stála Inghoufova farma a dnes je vybudován nějaký průmyslový objekt (na satelitu vypadá jako překlopené písmeno E). R. Colea dnes připomíná jen plaketa za plotem.

Vše možno porovnat na následující schématické mapce. (V materiálu ke stažení Mosty u Carentanu.pdf je k dispozici taktická mapa oblasti v době bojů 10. - 11. 6. 19944 včetně vyznačených vojenských útoků a zatopených oblastí. Vyznačen je tu i prostor bajonetového útoku)

 mapa mosty u Carentanu

 

Dnes už silnice D913 nekopíruje přesně historickou Purple Heart Lane. Mosty (kromě mostu č. 1) jsou asi rovněž nové.

Jak jsme projížděli my (9. června 2009): 

Nejdříve jsme projeli z dálnice kruhák rovně, pak následovalo hledání na periferii (v okolí kóty 30) i v centru. Když nám v informacích nepomohli, jezdili jsme intuitivně, podle našich materiálů. Mostu č. 4 jsme byli místopisně i tématicky nejblíže během pátrání kolem kruháku, kdy se nám porazilo narazit na (za plotem dost utajenou) pamětní desku, která označuje místo"bajonetového útoku" plk. Richarda G. Colea (na mapě označenou RC).  

Potom jsme se vrátili a dojeli až k muzeu Death Mans Corner (na mapě DMC). Cestou krátká zastávka před mostem č. 2 (viz foto v úvodu textu), místo se jmenuje Virage des Ponts Douve ("zatáčka za mostem přes Douve"). Při návratu parkování u mostu č. 1 - od svačiny nás vyhnali malí Frantíci, prý je to tu jen pro lodní výletníky, plavíci se po kanálu Jourdan!

Celý materiál je obsažen:

v reportu mise Normandy 2009 anebo samostatně jako Mosty u Carentanu ke stažení v sekci Download\Normandie 2009. Vše ve formátu *.pdf


zpracoval: Dalibor Filáček; mapa: Ivo Filáček; zdroj: internet, Stephen E. Ambrose, M. Hubáček aj.