Organizace vojsk během operace Market Garden

včetně jmen velících důstojníků

Zajímáme-li se o průběh operace spojenou s největším nasazením výsadkovch vojsk během 2. světové války, která probíhala pod kódovým označením Market Garden, jsme zahlceni spoustou jmen a názvů - skupiny armád, divize, výsadková pěchota, slavná i méně slavná jména velitelů i obyčejných vojáků. Předkládáme ucelený materiál, který přehledně mapuje celou organizaci spojeneckých vojsk jak v rámci výsadkové části (Market), tak i v části vedení pozemních bojů (Garden) včetně jmen velících důstojníků.

Podrobnější informace o operaci Market Garden naleznete v našem unikátním seriálu o chronologii celé operace, den za dnem a hodinu po hodině - zde, dále pak v reportu Holandsko 2008, Background po stopách operace Market Garden I. a II. část zde. Součástí je i výše zmíněná unikátní podrobná chronologie celé operace.


Operaci Market Garden provedla 21. skupina armád.

21. skupina armád velitel: maršál Bernard Law Montgomery

se skládá ze dvou částí

1. výsadková armáda            

1. britské výsadkové sbory velitel:   generálporučík Frederick Browning
  1. britská výsadková divize   velitel: generálmajor Ray Urquhart
  6. britský výsadková divize    velitel: generálmajor Richard Gale (nenasazena)
  1. polská parabrigáda   velitel: briggenerál  Stanislaw Sosabowski
  52. pěší divize Lowland   velitel: briggenerál  Edmund E. Smith (nenasazena)
XVIII. americké výsadkové sbory velitel:  generálporučík Matthew Ridgway
  17. výsadková divize   velitel: generálmajor William Miley (nenasazena)
 101. výsadková divize    velitel: generálmajor Maxwel Taylor
  82. výsadková divize   velitel: briggenerál  Jim Gavin

2. britská armáda:

XXX. sbor velitel: generálporučík Brian G. Horrocks
 gardová obrněná divize   velitel: generálmajor Allan H. S. Adair
 43. pěší divize Wessex   velitel: generálmajor G. Ivor Thomas
 Nizozemská brigáda princezny Ireny   velitel: plk. Albert de Ruyter van Stevenick
 50. pěší divize Nothumbrian   velitel: generálmajor D. A. H. Graham 
 8. obrněná brigáda   velitel: briggenerál Erroll G. Prior-Palmer
VIII. sbor velitel:   generálporučík Richard O´Connor
11. obrněná divize   velitel: generálmajor Robert Phillipsena
  3. pěší divize    velitel: generálmajor L. G. Whistler
4. obrněná brigáda   velitel: brigádní generál Richard M.P. Carver
1. belgická brigáda   velitel: plk B. Piron
XII. sbor velitel:   generálporučík Neil M. Ritchie
7. obrněná brigáda    velitel: generálmajor Gerald L. Verney 
53. pěší divize Welsh   velitel: generálmajor R. K. Ross
15. pěší divize Scottish   velitel: generálmajor Colin M. Barber

Protože operace byla hlavně záležitostí výsadkových jednotek, podívejme se na vnitřní členění britských a amerických Airborne Divisions, které se přímo účastnily operace Market Garden

1. britská vzdušná výsadková divize velitel:   generálmajor Robert "Roy"Urquhart
  náčelník štábu:   pplk. Charles Mackenzie
 1. parašutistická brigáda  velitel: briggenerál Gerald W. Lathbury
     1. parašutistický prapor      velitel: pplk. David Dobie
     2. parašutistický prapor      velitel: pplk. Jon Frost
     3. parašutistický prapor      velitel: pplk. John Fitch
 4. parašutistická brigáda  velitel: briggenerál John "Shan"Hackett
     10. parašutistický prapor      velitel: pplk. Kenneth Smyth
     11. parašutistický prapor      velitel: pplk. George Lea
     156. parašutistický prapor      velitel: pplk. sir Richard de B. des Voeux
 1. vzdušná výsadková brigáda  velitel: briggenerál Philip "Pip" Hicks
   1. prapor hraničního pluku
     (Border Regiment)
     velitel: pplk. Thomas Haddenh
   1. prapor Jižněstaffordshirského        pluku
     (South Staffordshire Regiment)
     velitel: pplk. Derek McCardie
   7. prapor královských vlastních          skotských hraničářů
     (King´s Own Scottish Borderes)
     velitel: pplk. R. Payton-Reid
 1. samostatná polská parašutistická brigáda  velitel: briggenerál Stanislaw Sosabowski
   1. prapor       velitel: major Marian Tonn
   2. prapor       velitel: major Waclaw Ploszewski
   3. prapor       velitel: major Waclaw Sobocinski
 ostatní jednotky  
   1. vzdušný výsadkový lehký                dělostřelecký pluk      velitel: pplk. W. F. K. "Sheriff"Thompson
  1. prapor pluku pilotů kluzáků
  (No 1 Wing Glider Pilot Regiment)
     velitel: pplk. Ian Murray
  2. prapor pilotů kluzáků      velitel: pplk. J. W. Place
  1. vzdušně výsadková            průzkumná rota      velitel: major "Freddie" Gough
  21. samostatná parašutistická           rota      velitel: major Bernard Alexander Wilson
  9. polní ženijní rota      velitel: major J. C. Winchester

 

82. americká vzdušná výsadková divize (All American) velitel: brigádní benerál Jim Gavin
 504. výsadkový pluk  velitel: plk. Rueben H. Tucker
     1. prapor      velitel: major William E. Harison
     2. prapor      velitel: major Edward N. Wellems
     3. prapor      velitel: major Julian A. Cook
 505. výsadkový pluk  velitel: plk. William E. Ekman
     1. prapor      velitel: major William J. Hagan III
     2. prapor      velitel: plk. Ben Vandervoort
     3. prapor      velitel: John T. Davis
 508. výsadkový pluk  velitel: plk. Roy E. Lindquest
     1. prapor      velitel: major Shields Warren
     2. prapor      velitel: major Otto Holmes
     3. prapor      velitel: plk. Louis G. Mendez
 325. pluk kluzákové pěchoty  velitel: plk. Charles Billingslea

 

101. americká vzdušná výsadková divize (Screaming Eagle) velitel:generálmajor Maxwell D. Taylor
 501. výsadkový pluk  velitel: plk. Howard Johnson
     1. prapor      velitel: pplk. Robert Ballard
     2. prapor      velitel: pplk. Harry WO Kinnard
     3. prapor      velitel: pplk. Julian Ewell
 502. výsadkový pluk  velitel: plk. George Moseley
     1. prapor      velitel: pplk. Patric Cassidy
     2. prapor      velitel: pplk. Steve Chappuis
     3. prapor      velitel: pplk. Robert Cole
 506. výsadkový pluk  velitel: plk. Robert F. Sink
     1. prapor      velitel: pplk. Bill Turner
     2. prapor      velitel: pplk. Robert Strayer
     3. prapor      velitel: major Oliver M. Horton
 327. pluk kluzákové pěchoty  velitel: plk. Joseph W. Harper

Součástí amerických divizí je ještě celá řada dalších samostatných i podpůrných jednotek.

Podívejte se i na unikátní seriál na našich stránkách - chronologie operace Market Garden

Tento materiál lze samostatně stáhnout v sekci Download - Organizace vojsk - Market Garden, včetně některých jmen německých velitelů


zpracoval: Ivo Filáček; zdroj: Jaroslav Hrbek, S. E. Ambrose, T. Sanders, F. Steer, P. Ryan a další, Internet