Popis zborovského bojiště

V roce 1922, v době pátého výročí zborovské bitvy vydává Památník odboje v Praze zajímavou publikaci neobvyklého obdélníkového formátu

PAMÁTCE PĚTILETÉHO VÝROČÍ BITVY U ZBOROVA

Jejím obsahem jsou vzpomínky, dedikaci či úvahy tehdejších politiků i vojáků:

 • FRANCOUZSKÝ VOJÁK O ZBOROVU

    Generál Tabouis, posádkový velitel v Mylhúsách. 

 • JARNÍ OFENSIVA RUSKÁ ROKU 1917 A ZBOROV

    Vojtěch Klecanda, plukovník generálního štábu. 

 • BITVA U ZBOROVA

    Poručík čs. brigády Stanislav Čeček.

    (Kapitola II. z chystané knihy. Psáno v r. 1917 na ruské frontě.) 

 • NÁŠ  ZBOROV

    Generál Jan Syrový. 

 • TOUHA (báseň)

     Jiří Procházka, důstojnický zástupce v rotě Švecově, padl 2. července u Zborova  jako první z útočníků své roty. 

 • U ZBOROVA

    Generál Karel Voženílek. 

 • VZPOMÍNKA NA ZBOROV

    Bývalý zdravotní náčelník československého vojska na Rusi plukovník Dr. Vladimír Haering. 

 • AMERICKÝ HLAS

    Karel Pergler. 

 • ZBOROV, VRCHOLNÝ BOD NAŠÍ REVOLUCE

    Dr. Lev Sychrava. 

 • EXEMPLA TRAHUNT

    Kapitán italských legií Josef Lagaj. 

 • VÝZNAM ZBOROVA VE VÝVOJI NAŠEHO VOJSKA NA RUSI

    Dr. Josef Kudela. 

 • PRVNÍ PLUK MISTRA JANA HUSI V BOJI

    (Z deníku plukovníka Švece.) 

 • MŮJ ZBOROV

    Karel Kutlvašr, podplukovník, velitel 1. pluku Mistra Jana Husi 

 • DRUHÝ ČESKOSLOVENSKÝ STŘELECKÝ PLUK JIŘÍHO Z PODĚBRAD

    (Plukovní zpráva) 

Velmi zajímavým čtením je podrobný popis zborovského bojiště ze strany rakouské, tedy rozvrstvení a struktura vojenské síly, které čekala na československé legionáře. Vše od přímého účastníka a jednoho z velitelů a plánovačů československého úspěšného ataku, tehdejšího poručíka, později generála Stanislava Čečka.

Tady je.