Royal Air Force - organizace za II. světové války

Mise po Anglii v roce 2011 samozřejmě přinesla zvýšený zájem o problematiku Bitvy o Británii a Royal Air Force (RAF) jako takové.

V rámci přípravy podkladových materiálů jsme nasbírali řadů poměrně zajímavých údajů. Přinášíme tedy tento spíše amatérský přehled rozličných dat, jelikož si neděláme nárok na úplné a dokonalé vyčerpání problematiky RAF. Čerpáme pouze z veřejně dostupných informací a zdá se nám, že by třeba zrovna tyto poznatky v tomto kontextu mohly nejednoho čtenáře našich stránek zaujmout.

        Organizace RAF v době druhé světové války 


Sestupná posloupnost organizace RAF

AIR MINISTRY Ministerstvo letectví  
ROYAL AIR FORCE Královské letectvo  
FIGHTER COMMAND Velitelství stíhacího letectva maršál letectva
GROUP skupina   letecký vícemaršál
SECTOR sektor  Group Capitan - plukovník
SQUADRON  peruť       Squadron Leader - major
FLIGHT letka        Flight Lieutenant - kapitán
SECTION  roj   

Už v průběhu Bitvy o Británii se začaly ze squadron sestavovat větší letecké formace, kterým se říkalo wing (křídlo). Wing sestával z různého počtu squadron (2-5), ale v následujících letech se počet ustálil zpravidla na 3 squadronách v jednom wingu (např.: Czechoslovak Exeter wing se skládal z 310th, 312th a 313th squadron).
Velitelem wingu byl zkušený stíhací důstojník v hodnosti Wing Commander - W/C. Někdy se ale stávalo, že velitelé wingu byli dva – jeden měl na starosti „nebojovou“ práci a druhý s označením Wing Commander Flying vedl jednotku do bojů.

Dalším stupněm byla Group (skupina).


Group sestávala se wingů stejného nebo podobného určení – tedy stíhací, průzkumné a stíhací bombardovací nebo bombardovací. Na počátku války sestávalo Fighter Command (stíhací velitelství) ze dvou Group:

  • No. 12 Fighter Group
  • No. 11 Fighter Group.

Group měly rozděleny letecké základny podle oblastí. Takže na počátku války pokrývala No. 12 Fighter Group sever Anglie a Skotsko a No. 11 Fighter Group měla na starosti jižní Anglii.

Později byly skupiny rozšířeny na:

  • No.12 Fighter Group
  • No.11 Fighter Group
  • No.10 Fighter Group
  • No.13 Fighter Group - viz přiložená mapka
mapa sektorů group RAF

Označování squadron:

Squadrony se označovaly arabskou pořadovou číslicí od 1.

Čísla od 1 do 299 naznačovaly, že se jedná o pravidelné squadrony RAF nebo o squadrony, které vznikly z bývalých jednotek RNAS (Royal Naval Air Service).
Od 300 do 399 to byly squadrony příslušníků cizích národností o z okupovaných zemí Evropy – Poláci, Čechoslováci, Belgičané, Dánové, Svobodní Francouzi, Řekové, Nizozemci, Jugoslávci, atd.
Od 400 do 499 patřila čísla squadron příslušníkům Commonwealthu – Kanaďanům (RCAF - Royal Canadian Air Force), Australanům (RAAF - Royal Australian Air Force), Novozélanďanům (RNZAF), Jihoafričanů (RSAAF).
Čísla 500 až 599 měly squadrony Special Reserve (speciálních záloh).
Od 600 do 699 to byly squadrony dobrovolných záloh RAuxAF (Royal Auxiliary Air Force) – jednotky organizované většinou na teritoriálním principu. Squadrony
700 – 799 patřily k druholiniovým jednotkám.
Čísla 800 – 899 měly squadrony FAA (Fleet Air Arm – námořní letectvo).
Čísla od 900 až do 999 patřily k squadronám barážových balónů.


Každá squadrona měla dvě kódová písmena (nebo kombinaci číslice a písmena, či jenom dvě čísla), které byly namalovány na každém letounu jednotky. Dále se na letounech nacházelo ještě individuální písmeno, které označovalo stroj v rámci jedné squadrony (např.: No. 313 Czechoslovak squadron měla kódová písmena RY).
Stroj Stanislava Fejfara nesl tři písmena: RY S – písmena RY určovaly, že se jedná o No. 313 squadron a S byl letoun, se kterým Stanislav Fejfar létal.

Spitfire Mk. VB BL973 (RY-S), na němž létal na jaře 1942 nejčastěji velitel letky B 313. perutě F/Lt Stanislav Fejfar. Peruť obdržela stroj 30.3.1942 od 5. MU a ztratila jej 17.5. téhož roku, kdy s ním byl Fejfar sestřelen nad Francií Haupmannem Josefem Prillerem od III/JG 26. 

Spitfire Mk. VB BL973 RY-S
Karel Mrázek

Pověstná výjimka nastávala u velitelů wingu.

Ti měli právo mít na svých letounech vlastní iniciály místo klasického označení jednotek.

VVelitel Exeterského (československého) wingu W/Cdr Karel Mrázek, nositel DSO a DSF, měl na svém Spitfiru Mk.V písmena KM.

Schéma složení perutě královského letectva   
 
SQUADRON – peruť 

12 -  24 letadel + 4 – 6 letadel záložních; dělí se na 3 - 4 letky

schéma používané do roku 1940   

flight schema 1940

weaver - tzv. "vívři", poslední roj nebo jen 1 letadlo posledního roje - jejich úkolem bylo sledovat okolí perutě, činnost prováděna do roku 1941

 

schéma používané od roku 1941

formace FINGER FOUR - tzv. 4 prsty

flight schema 1941

velitel perutě byl na pozici červená 1…. tak jen pro zopakování , když kontrolor volal modrý 2, ten se nacházel?....vzadu vlevo dole…..

Peruť jednomotorových letadel FIGHTER COMMAND RAF měla 120 osob pozemního a létajícího personálu, peruť vícemotorových letadel 350 osob.

Typy leteckých operací

Anti-Diver - stíhací hlídka s cílem zachytit a zničit střely V1
Anti-Rhubarb - stíhací hlídka s cílem zachytit a zničit nepřátelská letadla, podnikající hloubkové útoky
Circus - akce nad nepřátelským územím, kdy silná skupina stíhačů kryje malou skupinu bombardérů ve snaze vylákat nepřátelské stíhače
Flower - stíhací hlídka nad letišti nepřátelských nočních stíhačů s cílem nedovolit jim odstartovat
Instep - stíhací hlídka nad Biskajským zálivem či Atlantikem s cílem vyhledat a zničit nepřátelská letadla, ohrožující hlídkující stroje Coastal Command (Pobřežního letectva)
Intruder - stíhací hlídka v blízkosti nepřátelských letišť s cílem zničit startující či přistávající letadla
Jim Crow - hlídka nad britskými pobřežními vodami s cílem zabránit nepřátelským letadlům proniknout nad území Británie a sledování pohybu lodí v Kanále La Manche
Mosquito - původní název pro akce Rhubarb
Ramrod - podobná akce jako Circus, hlavním cílem je zničit bombardovaný cíl
Ranger - hloubkové akce velkých skupin stíhačů s úkolem napadat jak pozemní cíle, tak nepřátelská letadla
Rhubarb - útoky malých skupin stíhačů na pozemní cíle v malé vzdálenosti
Roadstead - útoky na lodě pod ochranou stíhačů
Rodeo - ofenzivní akce stíhačů s cílem vylákat nepřátelské letectvo k boji
Rover - ozbrojený průzkum

Vyznamenání

DFC – Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž) – vyznamenání pro tzv. Comissioned officers (tj.od hodnosti P/O) a pro W/O

DFM - Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile) – Vyznamenání pro tzv. Non-comissioned officers (tj. od nejnižší hodnost po W/O)

AFC – Air Force Cross (Letecký kříž) – vyznamenání pro Comissioned officers

AFM – Air Force Medal (Letecká medaile) - vyznamenání pro Non-comissioned officers

DSO – Distinguished Service Order (Řád za záslužnou službu)

OBE – Order of the British Empire (Řád britského impéria) – několik stupňů tohoto vyznamenání, např.: CBE (Commander of the Order of the British Empire), KBE (Knight of the Order of the British Empire), atd.

VC – Victoria Cross (Viktoriin kříž) – nejvyšší britské vyznamenání

Pozn. Pokud bylo dané vyznamenání uděleno vícekrát, dostal dotyčný letec Bar (stužku). Proto se tedy můžeme setkávat se jmény: J. E. Johnson DSO and Two Bars, DFC and Bar.

___________________________________________________________________________________

Informace posbírány z Internetu, např.:

https://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/59676

https://druha.svetova.cz/clanky/letecka-valka/raf/

příbuzné odkazy na tomto webu:

https://background.webnode.cz/zajimave-materialy/tangmere-letiste-raf/

___________________________________________________________________________________

uspořádal: František Macek                     publikováno: 2. srpna 2012