Den D v Ste-Marie-du-Mont a okolí

Sainte Marie du Mont

Normandská obec Sainte-Marie-du-Mont v departmentu Manche regionu Basse-Normandie (Dolní Normandie) leží na poloostrově Cotentin. Se svými cca 900 obyvateli vešla do povědomí svou rolí, kterou sehrála na západoevropském válčišti. Je považována za první francouzskou obec obsazenou Američany (nicméně o tuto výsadu se stejně tak hlásí sousední obce Neuville-au-Plain a samozřejmě Sainte-Mére Église).

Během spojeneckého vylodění v červnu 1944 bylo Sainte-Marie-du-Mont významným centrem sektoru Utah a pro zájemce o vojenskou historii jím zůstalo i dnes, v době mírové poznávací turistiky. Podívejme se na přehled událostí, odehrávajících se v tomto místě a okolí během Dne D.

mapa Normandie

Na začátku roku 1944 se spojenecké vrchní velení rozhodlo rozšířit oblast plánovaného vylodění Spojenců na poloostrově Cotentin. Hlavním cílem bylo dobýt velký přístav Cherbourg tak rychle, jak to bude možné. Bylo snazší zaútočit na Cherbourg, než na přístav Le Havre, jenž byl příliš silně opevněn. Ovšem obsazení Cherbourgu znamenalo, že je nutno jej napadnout pozemními silami z vnitrozemí. (viz mapa č. 1 - nahoře)

Americká 4. pěší divize, vybraná k přistání na základně poloostrova Cotentin, se měla ihned poté přesunout směrem na Cherbourg. Oblast plánovaného přistání s krycím názvem Utah byla zaplavena a silně střežena Němci. Útočící síly by se musely dostat přes zaplavené oblasti pouze po několika vyvýšených cestách, což nutně znamená, že během tohoto přechodu budou působit jako snadné cíle. Dalším problémem bylo, že tento sektor je zcela izolován od ostatních, takže se vyloďované jednotky budou muset spoléhat jen na sebe. Podpora z jiné pláže by nepřipadala v úvahu.

Proto generální štáb přidal ke 4. pěší divizi ještě dvě výsadkové divize: 82. a 101. AD (Airborne Division).

82. divize musela obsadit Sainte-Mere-Eglise, důležitou křižovatku, a zajistit mosty přes řeku Merderet. To mělo Němcům zabránit v postupu k vyloďovacímu předmostí. Protivníkem 82. výsadkové divize bude německá výsadková 91. Luftlande, silná německá divize složená z asi 8000 mužů, speciálně vyškolených odrazit jakoukoliv invazi. Tato německá divize měla své ústředí ve městě Saint-Sauveur-le-Vicomte ve středu poloostrova Cotentin.
101. vzdušná výsadková by seskočila na Sainte-Marie-du-Mont a jeho okolí, aby zajistila vyvýšené východy od pláže. Měla také postupně umlčet dělostřelecké baterie, které Němci umístili ve vnitrozemí. A konečně měla zajistit zdymadlo La Barquette, regulující v oblasti hladinu vody a řídící umělé záplavy, jimiž Němci snadno vytvářeli výraznou obrannou překážku.

6. června po půlnoci se výsadkáři 101. divize snášeli do Sainte Marie du Mont a okolí. Někteří byli okamžitě vtaženi do potyček a přestřelek, k nimž docházelo v různých místech, zvláště kolem kostela a jeho velmi originální věže v renesančním stylu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Notre-Dame de l’Assomption) byl postaven v 11. století, avšak významné práce, které změnily jeho vzhled (chór, boční kaple a hranolová věž zakončená renesanční helmicí), byly prováděny od 14. do 19. století. Mezi třemi loděmi této stavby vyniká dlouhá románská loď. Velké stropní oblouky spočívají na pevných křížových sloupech s vyřezávanými hlavicemi. Románské dekorace představují historizující scény (biskup porážející draka, Poslední soud). Vitráže oken jsou z roku 1958 (PH Devivier).
Kostel Nanebevzetí panny Marie v Ste Marie du Mont

Věž tvořila vynikající pozorovatelnu s výhledem na celé okolí a Němci jí pochopitelně používali. (obr.3) Podle plánu měl 506. výsadkový pluk plukovníka Roberta Sinka zaútočit na město s asi tisícovkou mužů. 2. prapor se měl zmocnit Sainte-Marie-du-Mont, místního velitelského stanoviště a také další osady, Pouppeville, která leží mezi pláží a Sainte Marie. Bylo tam vedlejší německé velitelské stanoviště bráněné 70 německými vojáky. V důsledku nepřesných výsadků se plk. Sinkovi podařilo shromáždit sice jen 75 mužů, Pouppeville však s nimi obsadil. Potřebovali však posily, aby dobytou pozici mohl udržet. Velitel 101. AD generál Maxwell Taylor, tam proto poslal podplukovníka Ewella, velitele 3. praporu 501. výsadkového pluku a jeho muže. Šest amerických parašutistů bylo během této akce zabito, ale úkol splnili.

Malá skupina parašutistů z 502. a 506. pluku měla plné ruce práce při útoku na jednu ze tří dělostřeleckých baterií, které Němci skryli na dostřel od pobřeží. Tuto baterii tvořily čtyři 105 mm houfnice instalované v místě zvaném Holdy. Poté, co se o této akci dozvěděl plukovník Sink, poslal jim posilu 75 mužů, které se podařilo shromáždit během posledních hodin tmy. Boj byl velmi tuhý a v palbě bazook přímo na děla a hromady střeliva zuřil boj muže proti muži uvnitř německých zákopů. Díky tomu se podařilo baterii obsadit. (viz stránka Baterie Holdy)

Další skupina výsadkářů, tentokrát z 2. praporu 506. pluku, postupovala po silnici vedoucí z Saint-Martin-de-Varreville k Sainte-Marie-du-Mont. Přesunovali se, protože jejich cíl, baterie v Saint-Martin-de-Varreville, byl zničen letectvem. Na místě zvaném Le Grand Chemin uslyšeli výstřely děl. Byla to německá baterie umístěná v poli v těsné blízkosti statku Brécourt. Tucet mužů pod velením poručíka Winterse napadlo německé dělostřelce a po zuřivém boji zneškodnili výbušninami všechna děla.


Michel de Vallavieille
Major Dick Winters vzpomíná, jak odpoledne, po skončení boje, vyšla z usedlosti Brécourt Manor rodina de Vallavieille – plukovník Vallavieille, jeho žena a dva synové – Michel a Louis. Nešťastnou náhodou byl Michel americkým výsadkářem postřelen a stal se prvním Francouzem, evakuovaným z pláže Utah do Anglie. Uzdravil se a později se stal starostou Ste-Marie du Mont a zakladatelem muzea na pláži Utah.
Michel de Vallavieille po válce vyprávěl majoru Wintersovi při jeho návštěvě v době výročí, že během bojů o baterii byl v hluboké jímce zarostlé stromy a křovím, přímo uprostřed bojiště, schován zemědělský dělník se svou ženou a třemi dětmi a zůstali tam dva dny, aniž je kdo spatřil. Během Dne D museli tito lidé prožívat dlouhé okamžiky hrůzy...

Ráno 6. června v 06:25 přistál jako první vlna na pláži La Madeleine v sektoru Utah 8. pěší pluk 4. pěší americké divize. Přistání první vlny nevyšlo tak, jak bylo plánováno, ale došlo k němu v méně vhodném úseku s mnoha písčitými mělčinami. Vylodění této vlny však bylo úspěšné, s nízkými ztrátami, protože palba z ručních zbraní a děl zde byla poněkud slabší. Brigádní generál Roosevelt, asistent velitele divize, rychle zareagoval a na krátké schůzce s dalšími důstojníky od pěchoty, ženistů a námořnictva rozhodl pokračovat a směrovat všechna další vylodění sem, když řekl: "Dobrá, začneme válku odsud!".

8. pěší pluk byl poslán na levé křídlo (při pohledu od moře). Jeho roty E a F útočily proti Pouppeville, zatímco roty G a H na německý opěrný bod v Le Beau Guillot. Tam byl německý odpor velmi tuhý a útok provázely obtíže při přechodu mnoha minových polí.
Mezitím rota C 8. pěšího pluku, podporovaná prvními tanky, snadno zlikvidovala bunkry, umístěné v druhé linii u cesty za dunami v La Madeleine. Ostřelování děly válečných lodí a útoky letadel Ninth Air Force, operujícími v malé výšce, bylo velmi účinné a němečtí obránci kteří přežili byli naprosto otřeseni. 

V 07:45 ustal podél pobřeží v sektoru 8. pěšího pluku veškerý německý odpor a 3. prapor začal využívat hlavní silnici vedoucí do Ste-Marie-du-Mont. Tato vyvýšená výstupní trasa z pláže byla označena číslem 2.

Na levé straně se přesouval 2. prapor a dorazil do blízkosti malého kamenného mostu nedaleko Pouppeville. Kapitán George Mabry a seržant Melvin Pike postupovali jako zvědové a pobili skupinku Němců, kteří se chystali most vyhodit do povětří. Když zahájilo větší množství Němců protiútok s cílem zničit most, kapitán Mabry a seržant Pike si všimli, že je nepříteli do zad vedena palba z ručních zbraní. Křižovatka byla právě obsazena výsadkáři ze 101. Bylo v 11:10 hod. (viz mapa č. 2)

1. rota 8. pěšího praporu (IR) byla nasměrována ještě před 3. praporem na silnici Sainte Marie du Mont. Jejich velitel roty byl kapitán Frederick Maisel. Když dosáhli vyvýšeného území a přiblížili se k zemědělské usedlosti Hameau Germain, našli významnou skupinu Němců, která evakuovala své dělostřelecké postavení. Měli také baterii tří 88 mm protiletadlových děl a k tažení zbraní, přesunu střeliva a veškerého vybavení používali koně. Když zjistili přítomnost Američanů a hrozící obklíčení, pokusili se o útěk. Vojáci spustili palbu a nastala jatka. Umírali koně i vojáci. Jen asi padesát Němci bylo zajato. Milovník koní, kapitán Maisel, byl událostí silně šokován. Za svou akci získal Stříbrnou hvězdu (bude vážně zraněn 22. června 1944, při útoku na odpalovací stanoviště V1 nedaleko Ruffosses). (viz mapa č. 2)

mapa č. 2  mapa č.2

Kolem poledne dosáhl 2. a 3. prapor 8. pluku centra města Sainte Marie du Mont a rychle pokračoval v postupu ve směru Sainte-Mere-Eglise, aby se spojil s 82. výsadkovou. Nedokázali však dosáhnout Sainte-Mere, protože Němci pevně drželi hřeben u Turqueville. 1. prapor nemohl tuto obec obsadit a ustoupil po mnoha obětech. Na konci odpoledne generálmajor Raymond Barton, velitel 4. divize, rozhodl, že jeho jednotky vykonaly během tohoto dlouhého dne již dost a nařídil jim, aby se na noc zakopaly. Postavení 2. a 3. praporu se nacházelo v blízkosti obce Blosville, na křižovatce Les Forges.(viz mapa č. 3)

mapa č. 3  mapa č.3

Přicházela noc po dlouhém dni, kterému mnoho přeživších mužů říkalo „Nejdelší den“. Ti, kteří měli štěstí, se mohli najíst, trochu si zdřímnout a odpočinout, ale palba na všech stranách trvala po celou noc. Ani v okolí Ste-Marie du Mont nebyl klid, hluk bojů se nesl od zdymadla i od ústí Carentanského kanálu.

 

Ste Marie du Mont Ste Marie du Mont Ste Marie du Mont
dnešní Ste Marie du Mont

Vojín Branham z roty K 116. pěšího pluku přežil, přestože byl v první vlně na pláži Omaha Beach a jeho pluk měl během vylodění těžké ztráty (až 96% obětí v první vlně).
Branham shrnul své děsivé dojmy z uplynulého dne výstižnou větou:

„Svou zkušenost bych nevyměnil ani za milion dolarů, ale ani za milion dolarů bych si ji nezopakoval.“¨

______________________________________________________________________________________

Zdroje:

1/ Zkrácený a upravený překlad článku na https://utah-musee-liberation.com/spip.php?article9
2/ Informce o Kostele Nanebevzetí panny Marie převzaty z https://www.mondes-normands.caen.fr/angleterre/patrimoine_architectural/normandie/cotentin/steMereEglise/steMarie/index.htm
3/ Letecké snímky pořízené z RC modelu byly uveřejněny pod jménem Oliver na https://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=735040&do=threadgallery&type=img&group=none&starter=no

4/ Kniha mjr. Dicka Winterse „Beyond Band of Brothers“ („Bratrstvo neohrožených Velitel“)

5/ Kniha Stephena E. Anmbrose „Vítězové“

6/ Kniha Stephena E. Anmbrose „Band of Brothers“ („Bratrstvo neohrožených“)

______________________________________________________________________________________

foto: Background, internet

zpracoval: Dalibor Filáček                                       zveřejněno 29. ledna2015