Salernský záliv

Vylodění v Salernském zálivu - operace "Avalanche"

  • v zálivu se 9. září 1943 nejprve (ve 3:30) vylodily 3 prapory Rangers a oddíl commandos.
  • hlavní vlnu vylodění tvořila Americká Pátá armáda genpor. M. Clarka s britským X. sborem sira Mc Creeryho.
  • do 11. 9. se nepodařilo výrazně rozšířit předmostí, navíc po celé délce linie následovaly německé protiútoky (29. divize Panc. granátníků a jednotky divize "Herman Göring"
  • 17. 9. se Němci začali stahovat, 1. 10. vstoupila 82. AD s 23. britskou obrněnou brigádou do Neapole
  • boje utichly až 18. 12., kdy byli Němci zatlačeni na Gustavovu linii.

Tato jednoduchá mapka ukazuje hlavní sektory vylodění, je zde - nad osadou Maiori - patrné sedlo Chiunzi (Rangers), nad bývalou rybářskou vesnicí Vietri je průsmyk La Molina (commandos), najdeme zde i další místa, zmiňovaná v Reportu 2003 (Battipaglia, Eboli, Paestum i řeku Sele, která tvořila předěl mezi britským a americkým sektorem).

k nahlédnutí:mapa vylodění v Salernském zálivu - klikem lze zvětšit

 

 


zpracoval: Dalibor Filáček                       zdroj: internet, Jaroslav Hrbek