Sokolovo - dnešní bojiště

 Bitva u Sokolova  Čechoslováci padlí u Sokolova Sokolovské bojiště dnes Muzeum a hrob Otakara Jaroše
zpět na úvodní stránku

Na současném bojišti u ukrajinského Sokolova jsme pořídili soubor snímků. Podle satelitní mapy jsme pozici, odkud byly pořízeny, přiřadili k reálným místům v terénu. Zároveň jsme se pokusili naznačit některé zajímavé souvislosti (krátery na bojišti, určení pozice dnes již dávno zbořeného kostelíka, o který 7. března 1943 opřel npor. Otakar Jaroš obranu své 1. roty proti útoku německých tanků. Při orientaci na bojišti nám byl velkou měrou nápomocen ředitel sokolovského muzea pan Olexandr Ivanovič Kuc.

autoři snímků: František Macek, René Kontra, Dalibor Filáček
výsledné grafické uspořádání: Dalibor Filáček

Další informace dostáváme v únoru 2013 od pana Marina Žoura, představitele neziskové organizace Sokolovo o.p.s., která připravuje v březnu 2013 rekonstrukci bitvy přímo na místě, v ukrajinském Sokolově. V případě dalších návštěv z České republiky doporučuje své kontaktní údaje - viz Muzeum a hrob Otakara Jaroše.

Těší nás také, že organizátoři využijí při propagaci tento náš následující fotoreport současného bojiště! 

Sokolovo - současné bojiště

1 - pozice zbořeného kostela   2 - pozice předních zákopů 1. roty

3 - současný hřbitov   4 - současné muzeum

Výřez z předchozí mapy předkládá dále v detailu oblast, kterou jsme prozkoumali. Klikem se mapa otevře v novém okně jako interaktivní mapa a v jednotlivých očíslovaných pozicích lze dalším klikem zobrazit snímky současného bojiště u Sokolova.

Podle dokumentu České televize z října 2012 (pořad Objektiv) jsou výkopy, na které jsme v terénu narazili (viz pozice č. 7 a 8.), počátkem rekonstrukce původních zákopů, připravovaných k oslavě 70. výročí bitvy v březnu 2013. Tuto informaci nám potvrdil osobně pan Martin Žour, představitel neziskové organizace Sokolovo o.p.s. Bohužel, v září 2012, při naší návštěvě, ředitel muzea pan Kuc, který s námi v terénu byl, nic takového nezmiňoval. Proto jsme se domnívali, že tyto výkopy jsou podle nedalekých cedulí součástí probíhající plynofikace (tak to také uvádíme v našem reportu Východní fronta 2012.) 

¨Sokolovo - současné bojiště

Další satelitní snímek, který lze také klikem zvětšit, ukazuje orientační místa v prostoru dnešního Sokolova, včetně dodnes viditelných stop po kráterech.

Sokolovo - současné bojiště

Zvětšený výřez oblasti, kde jsou dodnes patrné krátery

Sokolovo - současné bojiště

Sokolovo - kostel

Onen legendární sokolovský kostel, kam umístil O. Jaroš svou pozorovatelnu a odkud řídil obranu Sokolova, dnes už nestojí. Byl zbořen v padesátých letech, kdy Nikita Chruščov vyhlásil další kampaň proti náboženství. Dnes je na původním místě pouze pravoslavný kříž svařený z lešenářských trubek a kolem se potulijí slepice, krůty a místní psi.

Pokusili jsme se o rekonstrukci polohy sokolovského kostelíka. Vycházeli jsem ze dvou známých fotografií, na nichž je patrná orientace vchodových dveří k cestě klesající z jižního svahu. Předpoklad, že hlavní osa stavby sleduje směr východ - západ, podporuje i viditelné natočení kostela znázorněné na výjevu diorámy předváděné v méstním muzeu.

  Sokolovo - rekonstrukce polohy kostela  

Tolik tedy k současné podobě sokolovského bojiště, tak jsme ji poznali v září 2012. Další údaje a fakta z dnešního Sokolova naleznete v reportu Východní mise 2012. A také v ostatních částech našeho webového seriálu Sokolovo. 

____________________________________________________________

zpracoval   Dalibor Filáček             20 . listopadu 2012

zpět na úvodní stránku
 Bitva u Sokolova  Čechoslováci padlí u Sokolova Sokolovské bojiště dnes Muzeum a hrob Otakara Jaroše