válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta

Americké válečné hřbitovy                               


americký kříž

 

Americké hřbitovy jsou charakteristické nejen vzornou až přepečlivou úpravou, ale hlavně bílými mramorovými kříži nebo Davidovou hvězdou. Na těch jsou často položeny dle starého židovského zvyku kamínky. Nositelé Medal of Honor (nejvyšší americké vojenské vyznamenání) maji tuto skutečnost na náhrobku zvýrazněnou. Součástí hřbitova je vždy ústřední kaple vyzdobená různými reliéfy, mozaikovými mapami, které vyznačují bojové cesty a symbolickými postavami. Nechybí americké vlajky, pamětní knihy a seznamy všech pohřběných i nezvěstných.

 

Davidova hvězda

Francie

Colleville-sur-Mer, 

Normandy American Cemetery and Memorial 

Kde: Východně od St. Laurent-sur-Mer, u Colleville-sur-Mer; na útesu nad vyloďovací pláží Omaha.

Je zde 9 358 padlých, 307 bezejmenných a 1557 jmen nezvěstných vojáků, námořníků a letců, kteří nemohou mít svůj hrob. Plocha hřbitova, kterou Francie věnovala USA, měří 172,5 akrů (70 ha).

U návštěvnického centra schránka z růžového granitu uvnitř s novinami ze Dne D (bude otevřena 6. června 2044).  

Významné hroby: 

brig. generál Theodore Roosevelt J. R., (blok D, ulice 28, hroby 45, 46); 

bratři Robert a Preston Nilandové, kteří inspirovali napsání příběhu „Zachraňte vojína Ryana“ - třetí bratr padl v Pacifiku a čtvrtý byl poslán domů, (blok F, ulice 15, hroby 11, 12); 

otec a syn, plk. Ollie Reed a por. Ollie Reed J. R. (blok E, ulice 20, hroby 19, 20) 

coleville kaple_coleville pocta_colleville
Coleville sur Mer portál v kapli pocta padlým kamarádům

_________________________________________________________________________

Epinal 

The Epinal American Cemetery and Memorial 

Kde: Jihovýchodně od Epinalu, v lese na plošině nad řekou Moselou. 

Na 48,6 akrech (19,5 ha) zde leží padlí ze zimních bojů 1944 v severovýchodní Francii včetně bojů o „Colmarskou kapsu“. Je zde celkem 5 255 hrobů a na stěně Court of Honor jména 424 pohřešovaných.

 

epinal_park epinal_medal of honor epinal_vstupní brána
pohled přes vzornou parkovou úpravu levý kříž patří držiteli Medal of Honor

vstupní brána

_________________________________________________________________________

Saint Avold

Lorraine American Cemetery and Memorial St Avold 

Kde: Mezi městy Saarbrücken a Metz, 2 kilometry severně od St. Avold

Zdejší padlí pocházejí převážně z bojů proti opevněnému městu Méty a proti Siegfriedově linii na řece Rýn. Leží jich zde 10 489, z toho 200 jich má Davidovu hvězdu; je tu 8 žen (z Army Nurses, Women's Army Corps, a z American Red Cross) a je zde pochováno 28 dvojic bratrů. Na stěně před kaplí se připomíná 151 bezejmenných. 

Se svými 113,5 akry (46 ha) je  Lorraineský americký válečný hřbitov nejrozlehlejší v Evropě.

 
st avold_unknown st avold_kaple st avold_area
zeď nezvěstných interiér kaple

areál hřbitova

_________________________________________________________________________

Belgie 

Henri-Chapelle 

Henri-Chapelle American Cemetery and Memorial in Belgium 

Kde: Na silnici Aachen – Antwerpy, 3 km od obce Henri-Chapelle, 11 km od hranice Německa

Je zde pochováno na 57 akrech (23 ha) 7 992 amerických vojáků. Většina z nich přišla o život během postupu amerických sil Belgií, Holandskem a Lucemburskem do Německa při uzavírání „výběžku“, tedy při likvidaci německého průlomu v Ardenách. Na pilířích centrální kolonády jsou vepsána jména 450 pohřešovaných. Od hřbitova přes silnici se otevírá široký pohled na zvlněnou belgickou krajinu, kdysi bitevní pole. 

Upoutaly nás kříže s českými jmény:  

John M. Vasata, pěšák ze 4. US divize, která se vyloďovala na pláži Utah, 

Ladik  J. Osina, ženista ze 78 divize 

srg. Frank Zamazal, Texas, ze 101. airborne division)  

henri chapelle_kriz henri chapelle_areál henri chapelle_vstup
české jméno na americkém hřbitově linie křížů a Davidových hvězd vstupní areál

 _________________________________________________________________________

Luxembourg 

Hamm

American Cemetery Hamm

Kde: 5km od jižního okraje města Luxembourg, nedaleko letiště

Na 50,5 akru (20,5 ha) je 5 076 padlých, 267 bezejmenných a 371 pohřešovaných. Mnoho z těchto mužů (je zde pochována pouze jedna žena) zahynulo během „bitvy v Ardenách“ (Battle of the Bulg, resp. Operation Watch on the Rhine).   

Významný hrob: 

Generál George S. Patton; má stejný jednoduchý bílý kříž jako jeho vojáci. Původně byl mezi ostatními hroby, ale návštěvníci působili značné škody na trávníku kolem a proto musel být Pattonův hrob přestěhován na oddělené místo, do popředí pohřebního pole. 

Hamm_ Patton Hamm_cemetery Hamm_fontana
hrob G.S. Pattona  pohled ke kapli  vodní zátiší

 _________________________________________________________________________

Itálie 

Florencie 

Florence American Cemetery and Memorial

Kde: Západně od Via Cassia, 12 km od Florencie, poblíž dálnice Řím – Milán

Na 70 akrech (28 ha) zde leží 4 402 padlých, kteří reprezentují 39 % ztrát americké Páté armády z období od června 1944 (dobytí Říma) do ledna 1945 (dosažení Alp).  Na tabuli pohřešovaných je dalších 1 409 jmen. 

 florencie_1  florencie_2  florencie_3
válečný hřbitov - Florencie válečný hřbitov - Florencie válečný hřbitov - Florencie

fotografie použity z Internetu, v roce 2003 jsme ještě digitální aparáty neměli a fotky ze svitkového filmu jsou k nepoužití...

 _________________________________________________________________________

Nettuno

Sicily-Rome American Cemetery and Memorial

Kde: Na východ od Anzia, 38 km jižně od Říma, na severním okraji města Nettuno (necelý kilometr severně od přístavu)

Příjezd autem od Říma po silnici č.148 (zajímavost: když z této silnice neodbočíte do Nettuna, ale pokračujete dále, přejedete asi 1,5 km před městem Latina Mussolinihi kanál, terénní prvek, dobře známý z popisů bojů v této oblasti.)

Hřbitov leží na mírném svahu o rozloze 77 akrů (31 ha). Pohřebiště tvoří kruhovou výseč, uprostřed prochází travnatý pás zakončený bazénem a památníkem s kaplí, jmény pohřešovaných a s mozaikovými mapami italského bojiště. Vše je lemováno italskými zahradními úpravami s cypřiši a piniemi. Leží zde 7861 padlých a je uvedeno 3 095 pohřešovaných amerických vojáků. Většina z nich zemřela během osvobozování Sicílie (10. 7. - 17. 8. 1943), při vylodění u Salerna (9. 9.1943) a v průběhu následných těžkých bojů. Dále zde najdeme ty, kteří padli při vylodění u Anzia a následném rozšiřování předmostí (22. 1. - květen 1944). Jsou zde nejen příslušníci pěchoty, ale i letci a námořníci, kteří při těchto akcích zajišťovali podporu.

nettuno_1 nettuno_2 nettuno_3
válečný hřbitov Nettuno pohled na Nettuno z roku 2003 válečný hřbitov Nettuno

fotografie opět použity z Internetu, nicméně ta prostřední je skutečně naše, originál...

 _________________________________________________________________________

přeložil, upravil a připravil pro prezentaci: Dalibor Filáček; dodělal: Ivo Filáček;

foto: Background, Internet;  

20. února 2011

válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta