válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta

Ostatní válečné hřbitovy                                                         


Přehled:

_________________________________________________________________________

  • Francouzské hřbitovy                                                             
verdun cemetery

Jedete-li Francií od Met na Remeš a dále k Paříži nebo na Rouen, míjíte desítky hřbitovů s vyrovnanými prostými kříži a vlající francouzskou vlajkou. Jsou zde pochováni vojáci, kteří padli za Franci ve Velké válce 1914 - 1918. Kříže jsou štíhlé, pravidelného tvaru se jménem vojáka a datem narození a úmrtí. Zvláštností jsou hroby koloniálních vojáků muslimského vyznání (např. jednotky Zuávů). Jsou natočeny k jihovýchodu, tam kde je Mekka a jejich tvar odkazuje k islámské kultuře včetně nápisů na náhrobku. Francouzské hřbitovy jsou rozsety i v Belgii, všude tam, kde probíhala jatka zákopové války. 

muslimské náhrobky v Douaumontu

Francie

Verdun - Douaumont

Cimetière national français - Douaumont

Kde: severovýchodně od Verdunu, u památníku a Osária Douamont

Celému areálu vévodí monumentální Ossárium s charakteristickou věží. Ve sklepních prostorech jsou uloženy ostatky asi 130 000 vojáků, francouzských i německých.  Na vlastním hřbitově, který se rozkládá před Ossáriem, je téměř 15.000 hrobů francouzských vojáků, včetně 592 hrobů vojáků muslimské víry, které stojí obráceny směrem k Mekce. Těmto vojákům je zasvěcen i památník východně od hřbitova. Na západní straně, před příjezdem k areálu je památník věnovaný vojákům židovské víry.

Významné hroby: 

Generál Ernest Anselin - smrtelně zraněn šrapnelem 24. října 1916, těsně před útokem na pevnost Douaumont. Leží na místě, které bylo určeno maršálu Pétainovi.

Douaumont cemetery Douaumont cemetery Douaumont cemetery
muslimské náhrobky židovský památník křesťanské kříže

_________________________________________________________________________

Verdun

Nécropole nationale Faubourg Pavé

Kde: severovýchovní okrak města, na výjezdu D603, ulice Avenue du 30E Corps, oficiálně v Rue de Fleury

Je zde 5722 mrtvých z let 1914-1918 a to: 5095 Francouzů, 14 Rusů, 1 Rumun, 1 voják z Lucemburska a dokonce i po jednom z Indonésie a z Číny. Dále tu jsou pohřbeni vojáci z let 1939 - 1945: 602 Francouzů, 1 Belgičan, 7 Britů a 1 Polák. Hřbitov byl založen již v roce 1914 a později sem byli pohřbeni i mrtví z oblasti z departementu Meuse. Poslední úpravy proběhly v roce 1965.

Významné hroby: 

Uprostřed hřbitova je tzv. Čtverec sedmi neznámých. V roce 1920 byl z osmi těl neidentifikovaných vojáků vybrán ostatky jednoho a pohřbeny pod Vítězným obloukem v Paříži. Ostatních sedm těl spočívá zde.

Nécropole nationale Faubourg Pavé Nécropole nationale Faubourg Pavé Nécropole nationale Faubourg Pavé
vstupní brána Čtverec sedmi neznámých hřbitov Faubourg Pavé

_________________________________________________________________________

Neuville saint Vaast

La Targette française cimitière militaire

Kde: na západní straně křižovaty Aux-Rietz silnic D937 (z Arrasu vedoucí Route de Béthune) a D55 (Rue de Prague - ulice Pražská z Neuville st Vaast). Hřbitov sousedí s britským hřbitovem La Targette British Cemetery

Francouzský národní hřbitov (Nécropole Militaire) na La Targette byl vytvořen po 1. světové válce v roce 1919. Hřbitov se rozprostírá na rozloze více než 44.000 metrů čtverečních a je tu pochováno 11.443 francouzských vojáků, kteří padli za první světové války. Z toho počtu je 3.883 neznámých vojáků pohřbeno ve dvou hromadných hrobech na zadní části hřbitova.

Po pravé straně je tu i poměrně velký oddíl muslimských náhrobků.

Po druhé světové válce sem byla přenesena i těla francouzských, belgických a polských vojáků, jsou tu pohřbeni členové hnutí odporu(Résistance française).

french cemetery la targette_1 french cemetery la targette_1 french cemetery la targette_1
kříže padlých Francouzů památník hromadného hrobu Francouzský národní hřbitov La Targette

_________________________________________________________________________

Chestres (Vouziers)

Nécropole national du Chestres

Kde: východně od Vouziers (Departmen Ardennes) po D946 na křižovatku s D 977

Tento hřbitov ve smyslu našeho řazení musíme minimálně uvést ještě v sekci německé hřbitovy a hlavně v sekci československé hřbitovy (viz níže Československé hřbitovy\ Francie). Jsou tu společně pochování Francouzi, Němci, ruští zajatci, Belgičané, Britové a Čechoslováci. To, že jsou tu s nimi společně i Němci, je poměrně unikátní.

Rozloha hřbitova je 10.268ma konkrétně je tu 2624 Francouzů, 1843 Němců, 10 Belgičanů, 124 Rusů, 3 Britové a 160 identifikovaných československých vojáků z 21. a 22. pěšího pluku a dalších 162 ve společném hrobě označeném pomníkem a deskou s francouzsko českým popisem.

Nécropole national du Chestres_1 Nécropole national du Chestres_2 Nécropole national du Chestres_3
informace u vstupu muslimský náhrobek se opírá o křesťanský kříž kříže pod vlajkou Francie

_________________________________________________________________________

foto: Background, částečně Internet

  • Československé hřbitovy                                                     
náhrobek československého vojáka

Hroby československých vojáků jsou v západní části Evropy roztroušeny po hřbitovech britské armády. Mají charakteristický tvar jakési obrácené "pavézy" s českým lvem. Uvádíme je v britské sekci tohoto seriálu. Patří sem určitě horby legionářů ve Francii z 1. světové války, také pařížský hřbitov Pere Lachaise - je zde možno vidět památník československým vojákům 1. a 2. světové války. K tématu patří i legionářská mohyla u Zborova a hroby našich padlých na Dukle. Nedá se mluvit o jednotné koncepci tak, jak to vidíme na hřbitovech jiných zemí. 

Pere lachaise

Ukrajina

Kalinivka 

dříve Cecová

Kde: u Zboriva, mezi Lvovem a Tarnopolem

Pod mohylou ve tvaru zemljanky (Bratrská mohyla nebo Mohyla bratří) je pochováno na 190 československých legionářů – dobrovolníků padlých během bitvy u Zborova. Podrobné údaje o zborovském bojišti i hřbitově v Kalinivce lze nalézt na našich stránkách ZDE (poznávací mise Zborov 2010) nebo ZDE (mise Zborov 2007)

Zborov Zborov Zborov
bratrská mohyla ukrytá za civilními hroby před hřbitovem je kámen s prostou dedikací Bratrská mohyla

 ___________________________________________________________________________________

Sokolovo

Kde: Sokolovo, jižně od Charkova

Není to klasický hřbitov, spíše pamětní místo, ale domníváme se, že si tu zaslouží být. Je zde pohřben Otakar Jaroš a 120 československých vojáků. Více na našich stránkách věnovaných Sokolovu ZDE

Sokolovo hrob Otakar Jaroš Sokolovo hrob Otakar Jaroš Sokolovo hrob Otakar Jaroš
hrob Otakara Jaroše před naší úpravou... symbolické místo družby v parku u hrobu ... a po úpravě

 ___________________________________________________________________________________

Polsko

Dukla

Cmentarz Wojenny w Dukli  

Kde: 7 km na sever od hraničního přechodu v Dukelském průsmyku, v městečku Dukla

Hřbitov asi není typickou ukázkou československého hřbitova. Podle počtu padlých by šlo spíše o hřbitov Rudé armády. Je tu 8100 ruských, ukrajinských, německých a československých vojáků. V desítkách masových a individuálních hrobů je zde pohřbeno: 7 690 vojáků Rudé armády, 221 Čechoslováků, 149 Ukrajinců a pravděpodobně 16 polských vojáků, kteří zemřeli v roce 1939. Je zde pochován také jeden německý voják. Z těchto 8 100 osob je pouze 1 408 identifikováno. Československý znak na náhrobních deskách je pouze symbolem, neznamená, že pod nimi vždy leží ostatky československých padlých. Počty se v různých pramenech liší.  

Dukla cemetery Dukla cemetery Dukla cemetery
podivné hroby s československým znakem vstup na dukelský hřbitov Český lev s hvězdou a kříž

_________________________________________________________________________

Slovensko

Dukelský průsmyk

Památník a hřbitov příslušníků 1. československého armádního sboru  

Kde: Při silnici E371 těsně pod Dukelským průsmykem

Na kolonádě před obeliskem jsou bronzové tabule, na kterých je 1265 jmen padlých příslušníků 1. československého armádního sboru. Na hřbitově je jich pochováno 565. Po pádu komunismu zde přibyly pamětní desky se jmény Karel Klapálek, Jozef Kholl, Richard Tesařík a Antonín Sochor. Hřbitov je pečlivě a pietně udržován.  

dukelská průsmyk dukelská průsmyk dukelská průsmyk
hřbitov s charakteristickou siluetou busta Karla Klapálka areál hřbitova

_________________________________________________________________________

Francie

Bayeux

War Cemetery 

Kde: Bayeux, na Boulevard Fabian, Normandie

Vracíme se ještě k britskému hřbitovu v Bayeux. Napsal nám čtenář našich stránek a sdělil jména zde pochovaných příslušníků československé armády. Zároveň věnoval nezištně i vlastní fotografie, které s jeho dovolením zveřejňujeme.

Jde o tyto vojáky: 

rtm. Linhart FAJT - 311.sqn RAF

rtn. Jiří BAUER - 310. sqn RAF

des. Alois HANUŠ - 1. obrněná brigáda

voj. Kurt STEINER - 1. obrněné brigáda  

Linhart Fajt Jiří Bauer Alois Hanuš Kurt Steinet

foto: Jaroslav J.

_________________________________________________________________________

La Targette (Neuville sait Vaast)

Československý vojenský hřbitov

Kde: asi 0,5km severně od vesnice La Targette po D 937 z Arrasu na Souchez po levé straně (naproti je památník polských dobrovolníků) 

Tento největší československý vojenský hřbitov (údajně jediný v západní Evropě) je věnován československým příslušníkům roty "Nazdar", která zde v bitvě u Arrasu byla 9.5.1915 zdecimována. V v r. 1924 z iniciativy spolku Sdružení československých dobrovolníků ve Francii zde bylo zakoupeno místo pro stavbzu památníku, jehož autorem byl sochař Josef Hruška. V roce 1934 byl získán okolní pozemek pro budoucí výstavbu hřbitova pro padlé československé vojáky ve Francii a postupně tu byli shromažďovány jejich ostatky ze všech bojišť západní fronty z let 1915 - 1918.  Po roce 1945 sem byli přeneseny i ostatky padlých československých vojáků z roku 1940 i z konce 2. světové války u Dunkerque, včetně 29 našich letců.

Uprostřed hřbitova stojí  kamenný kříž, který je kopií "Českého kříže" (Croix de Bohême), jehož originál stojí v polích nedalekého od Kresčaku - Crecy-en-Ponthieu a připomíná smrt v boji slepého českého krále Jana Lucemburského 26.srpna 1346.

Své náhrobky tu má celkem 223 čs. vojáků. Počet padlých zde skutečně pohřbených je však nižší, neboť ostatky dvou z nich byly přeneseny na francouzské vojenské hřbitovy a 22 je označeno jako nezvěstných, tj. bez známého hrobu. Náhrobky mají jednotné provedení (kříž pro křesťany, oblý kámen pro jiná vyznání) a je na nich uvedeno jméno padlého, hodnost, jednotka a datum úmrtí, pokud je známo, s jednotným dovětkem MORT POUR LA PATRIE (Zemřel pro vlast).

Podrobné a fundované informace naleznete na:

velmi podrobná historie vzniku hřbitova:

https://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=199

základní údaje a databáze pochovaných vojáků: 

https://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-francie/la-targette.html ;

https://www.pamatnik.valka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=14:hrbitov&catid=8&idhrbitov=14

plánek hřbitova je na https://pamatnik.valka.cz/novy/doc/La_Targette.pdf

czech cemetery la targette_1 czech cemetery la targette_1 czech cemetery la targette_1 czech cemetery la targette_1
památník sochaře Josefa Hrušky Československý vojenský hřbitov Croix du Bohéme Jana Lucemburského za kříži vidíme malé mauzoleum
_________________________________________________________________________

Vimy

Le Monument Marocain à Vimy

Kde: asi 8km severně od Arrasu po dálnici N17, za Thelusem nás ukazatelé vedou doleva po Route des Canadiens do oblasti bývalého bojiště až k monumentální stavbě The Canadiens Memorial. U parkoviště nepřehlédnutelný památník Marocké divizi.

Památník je věnován Marocké divizi, která dne 9. května 1915 vykrvácela v bitvě o hřeben Vimy. Součástí Marocké divize byla i jednotka československých dobrovolníků "Rota Nazdar". Jednotka vznikla 22. 8. 1914 oficiálně jako 3. rota 1. pluku tzv. Marocké divize Cizinecké legie. Tvořilo ji tehdy 250 mužů. Po příslušném výcviku složila tato jednotka dne 13. 10. 1914 přísahu věrnosti a o deset dní později, 23. 10. 1914, byla poprvé nasazena na frontě.

Nejvíce se Rota Nazdar vyznamenala 9. 5 1915 v bitvě u Arrasu, avšak utrpěla přitom těžké ztráty - z 250 jejích příslušníků jich 42 padlo a 90 bylo zraněno. Protože podobně těžké ztráty utrpěl celý prapor, jehož byla Rota Nazdar součástí, byla tato jednotka rozpuštěna a zbylí příslušníci roty byli převeleni do jiných jednotek. Pro nás je významné, že na památníku je umístěna deska v češtině, která vzdává hold českým příslušníkům Marocké divize.

K vlastní účasti roty Nazdar viz odkazy výše (Československý vojenský hřbitov La Targette).

Další navštívené památky ve Vimy viz Britské a kanadské hřbitovy\Francie ZDE

Moroccan Division Memorial Le Monument Marocain à Vimy Památník Marocké divize
památník Marocké divize dedikační deska s českým textem Background i tady nechává čs. vlaječku  

_________________________________________________________________________

Chestres (Vouziers)

Nécropole national du Chestres

Kde: východně od Vouziers (Departmen Ardennes) po D946 na křižovatku s D 977

Tento hřbitov ve smyslu našeho řazení musíme minimálně uvést ještě v sekci německé hřbitovy a v sekci francouzské hřbitovy (viz výše Francouzské hřbitovy). Jsou tu společně pochování Francouzi, Němci, ruští zajatci, Belgičané, Britové a Čechoslováci. To, že jsou tu s nimi společně i Němci, je poměrně unikátní.

Rozloha hřbitova je 10.268ma konkrétně je tu 2624 Francouzů, 1843 Němců, 10 Belgičanů, 124 Rusů, 3 Britové a 160 identifikovaných československých vojáků 162 uložených ve společném hrobě označeném pomníkem a deskou s francouzsko českým popisem. Všichni tito vojáci byli příslušníci 21. a 22. pěšího pluku, kteří zde ve dnech 18. - 31. října 1918 svedli na linii Vouziers - Chestres - Terron sur Aisne krvavé boje, svým významem srovnatelné s bitvou u Zborova. Bylo to poslední bojové vystoupení našich legionářů  v 1. světové válce.

Padlí Čechoslováci jsou pohřbení v horní části hřbitova, kříže jsou silnější než francouzské, nad nimi se tyčí pamětní sloup vztyčený u příležitosti 10. výročí založení republiky. Za našimi hroby u zdi jsou pak masové hroby, jeden je pro naše vojáky. 

V okolí nalzneme další významná místa účasti našich legií ve Francii. (viz níže Bobo a Terron sur Aisne)

chestres czech cemetery_1 chestres czech cemetery_1 chestres czech cemetery_1 chestres czech cemetery_1
hroby československých legionářů čs. kříže pod francouzskou vlajkou pamětní sloup společný hrob bezejmenných čs. legionářů

_________________________________________________________________________

Bobo (Chestres - Vouziers) a Terron sur Aisne

Pamětní místa československých legií

Kde: Bobo - severovýchodně po D977 z Vouziers, na křižovatce s D14; Terron sur Aisne - od křižovatky Bobo na sever po D14, asi 5 km.

V případě těchto památek nemůžeme asi hovořit o hřbitovech, spíše o pamětních místech, které souvisí s místy, kde v říjnu 1918 probíhaly boje našich legií. Domníváme se ale, že v tomto případě je dobré v této sekci zmínit i tyto výzmané body.

Bobo - socha legionáře

Od hřbitova v Chestres (viz výše) po místní Route de Falaise a Route de Vandy lze dojet po cca 2 km na křižovatku Bobo (kříží se zde D977 a D14). Zde je umístěn památník československým legiím, 5,5 metů vysoká socha legionáře zachyceného před hodem granátu. Vedle postav na památníku v pařížském Pére Lachaise (viz záhlaví československé hřbitovy) je to jediná socha legionáře ve Francii. Na podstavci je nápis Pravda vítězí a česko- francouzský text:

"Kolemjdoucí! Dosvědčuji na tomto místě, že zde 21.a 22. pluk Čechoslováků dobrovolníků s nadšením obětoval svoji krev pro svobodu Československa a pro slávu a velikost drahé Francie. Čest padlým hrdinům.”

Pomník byl vztyčen r. 1930 za účasti generála Gourauda, který byl v roce 1918 byl velitelem III. armády, jejíž součástí byla i 1. čs. střelecká brigáda, které velel plukovník Philippe. Pozemek pro parčík, kde sochy stojí, věnovali čs. státu madame a monsieur Lansouinet.

Terron sur Aisne

O vesnici Terron a v jejím okolí bojovali českoslovenští vojáci v poměrně krvavých bojích ve dnech 18. - 31. 10. 1918, tedy v posledních dnech světové války. Ve vesnici měl své velitelské stanoviště kpt. Otakar Husák, velitel 1. praporu 21. střeleckého pluku.

Na návsi je uprostřed širokých schodů do kostela zbudován památník – zídka s reliéfem francouzského a československého vojáka podávajících si ruce. Na deskách vlevo jsou jména občanů Terronu padlých v první a druhé světové válce a na text desce vpravo je věnován československým legionářům 1. praporu 21. pluku, kteří padli při dobývání a obraně Terronu během října 1918.

Náměstí nese název La Tchécoslovaque, jsou tu ulice Pražská a generála Husáka, je tu i dům, který byl velitelským stanovištěm a v roce 1928 u příležitosti Národní poutě do Francie zde byla umístěna dedikační deska.

Podrobné informace o bitvě u Terronu naleznete na:

https://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=157 ;

https://www.pamatnik.valka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=50:boje-u-vouziers-a-terronu-1918&catid=11&Itemid=11&lang=cs

chestres czech memorial_1 chestres czech memorial_1 Terron sur Aisne Czech memorial_1 Terron sur Aisne Place Tchecoslovaque
socha československého legionáře křižovatka Bobo Terron sur Aisne - památník u kostela náměstí Tchécoslovaque

foto: Background

_________________________________________________________________________

  • Sovětské hřbitovy                                                                              
olsanské hrbitovy Známe tradiční sloupovité mohyly pohřbených sovětských vojáků. Jsou ozdobeny hvězdou a dvojicí zkřížených vlajek. Nejznámější jsou na Olšanských hřbitov v Praze, ve slovenském Svidníku, který jsme navštívili je zbudován monumentální památník plný betonu a žuly, poplatný své době. Přesto se tu dnes najde i dřevěný kříž a určitě si i tito padlí zaslouží naši úctu.

Slovensko

Svidník

Válečný hřbitov Rudé armády

Kde: Ve městě při ulici Bardejovská, vedle Vojenského muzea Svidník

Uvádí se 6 – 9 tisíc pochovaných sovětských vojáků (během Karpatsko-dukelské operace jich padlo cca 19 000), přenesených zejména z dukelského bojiště, ale i z okresů Stropkov a Bardejov. Z tohoto počtu bylo 5800 (sic!) exhumováno v Údolí smrti. 

 

Svidník Svidník Svidník
dřevěný kříž uprostřed žuly vstupní schodiště typická sousoší

foto: Background, Internet

_________________________________________________________________________

Polsko

Poznaň

Citadel Park

Kde: areál pevnostního koplexu Citadela, Citadel Park

Poznaň byla v únoru 1945 urputně hájena německými vojsky a Rudá armáda zde zaplatila poměrně krutou daň, uvádí se, že tu padlo na 12 000 rudoarmějců. Dnes je tu celá řada jejich náhrobků a hrobů, nalezneme tu i monumentální obelisk věnovaný Rudé armádě. 

hroby s hvězdou   
hroby s hvězdou Hrdina Sovětského Svazu některé náhrobky mají různý tvar

foto: Background, Internet

_________________________________________________________________________

  • Polské hřbitovy                                                                              
polské kříže

Poláci byli významnou vojenskou spojeneckou silou. Vyznamenali se také v bitvě o italské Monte Cassino a jejich náhrobky jsou děleny dle náboženské příslušnosti polských vojáků. Jsou tu katolické kříže, kříže pravoslavné a také židovské náhrobky.

Poláci pohřbení na britských hřbitovech mají náhrobek ve stylu britské tradice, jen horní hrana je ostře zalomená do špice a samozřejmě nechybí polská orlice.

polský náhrobek

Polsko

Varšava

Cmentarz Wojskowy na Powązkach 

Kde: severozápadní část Varšavy, čtvrť Powązki, ul. Powązkowa 43/45

Hřbitov byl založen již v roce 1912 pro ruské vojáky. Během bouřlivých let první poloviny 20. století tu postupně nalezli odpočinek také vojáci z 1. světové války, padlí z polsko - sovětských konfliktů, obránci Polska ze září 1939, oběti bojů 2. světové války, zajatci, povstalci z Varšavy ze září 1944, leží tu příslušníci Armiji Krajowej i Ludowej, harceři, rudoarmějci, jsou tu Rusové, Poláci, Maďaři, Češi i Slováci, Chorvati a také Němci. ˇˇCasto tu jsou hroby symbolické pro ty, kteří zůstali kdesi daleko v cizině nebo se jejich těla nenašla. A jsou tu pohřbívání i nynější příslušníci polské armády.

Hřbitov je dnes rozlehlý areál, kde se nachází i civilní součásti místního městského hřbitova.

Významné hroby:

brigádní generál Stanislaw Sosabowski - velitel 1. polské parašutistické brigády, která se po boku britských výsadkářů proslavila v rámci operace Market Garden u holandského Arnhemu (viz naše strýnky ZDE a ZDE)

generál Karol Świerczewski - problematický komunistický velitel polských jednotek bojujících po boku Rudé Armády, pod jeho velením operovali polské jednotky i v květnu 1945 v severních Čechách i na Mělníku.

gen. Tadeusz Klimeckiego a plukovník Andrzej Marecki - důstojníci, kteří s generálem Władysławem Sikorskim zemřel při leteckém neštěstí u Gibraltaru dne 4. července 1943 (viz naše stránky ZDE)

A pak je tu i celá řada politiků (Gomulka i Bierut, Jacek Kuroň), umělců, architektů, spisovatelů, básníků...prostě celá řada významných jmen polské historie.

cementarz Powazki cementarz Powazki cementarz Powazki cementarz Powazki
kříže z 1. světové války hrob padlého letce bojovníci Varšavského povstání hrob generála Sosabowskego

foto: Background, 

______________________________________________________________________

Poznaň

Cmentarz Bohaterów Polskich

Kde: areál pevnostního koplexu Citadela, Citadel Park

Není to v pravém smyslu klasický vojenský hřbitov. Jsou tu pohřbeni Poláci, kteří se stali obětí německé okupace, leží tu padlí z období bojů o Poznaň i letci, kteří zahynuli v září 1939. Jsou tu ostatky upálených vězňů z ledna 1945. Ale pohřbeni tu jsou i oběti stalinského teroru i protikomunistického odboje. 

Hroby mají netypické náhrobky ve tvaru křížů, trochu připomínající německé válečné hroby.

Hřbitov leží mezi sovětských a britským vojenským hřbitovem.

Cmentarz Bohaterów Polskich Cmentarz Bohaterów Polskich Cmentarz Bohaterów Polskich
netypické náhrobky jsou tu zajímavá jména hřbitov polských hrdinů

foto: Background

______________________________________________________________________

Itálie

Monte Cassino

Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino

Kde: severozápadně od kláštera opatství, nad městem Monte Cassino

Pohřbeno je tu přes tisíc polských vojáků. Některé další údaje o bitvě o Monte Cassino naleznete i na našich stránkách ZDE.

Významné hroby:

Je tu pohřbeno několik osob, významných pro polské válečné úsilí během 2. světové války. Ani jedna nepadla ani nezahynula během války, ale zemřeli až v mírové době. Podle jejich poslední vůle jsou pohřbeni tady na Monte Cassinu, mezi vojáky, kterým veleli a s kterými prožívali těžké chvíle válečných útrap.

generál Wladyslaw Anders - velitel 2. polské armády. která bojovala a dobyla opatství Monte Cassina

biskup Jósef Feliks Gavlina - vojenský biskup polské armády, zúčastnil se italské válečné kampaně včetně bitvy u Monte Cassina

generál Boleslaw Bronislw Dub - velitel 3. divize karpatských střelců, která bojovala v Africe a pod jejíž velení příslušel v době bojů o Tobrúk i československý prapor - Východní.

generál Klemens Stanislaw Rudnicki - velitel 5. pěší divize, bojoval o Monte Cassino

polish war cemetery Monte Cassino polish war cemetery Monte Cassino polish war cemetery Monte Cassino
židovský náhrobek pohled přes kříže na Monte Cassino pravoslavný kříž, v pozadi katolický

foto: Background, Internet

______________________________________________________________________

Francie

La Targette

Memorial to Polish Volunteers

Kde: asi 0,5km severně od vesnice La Targette po D 937 z Arrasu na Souchez po levé straně (naproti je Československý válečný hřbitov) 

Přibližně 2000 Poláků žijících ve Francii (řada z nich našla svůj nový domov právě v oblastech probíhajících bojů nad Arrasem, u Vimy) se na začástku 1. světové války připojuje k francouzským jednotkám v boji proti Centrálním mocnostem. Vede je myšlenka nezávislého Polska, ale také snaha osvobodit své nové domovy ve Francii. 

Památník ve tvaru kříže je dílem sochaře Henri Gaudier-Brzeska avzdává hold těm kteří "položili své životy za vzkříšení Polska a vítězství Francie". Přesto, že byl v roce 1940 zničen a v roce 1967 poškozen bouří, vždy byl obnoven a stále nese motto:

"Za wolność nasza i waszą" (Pro svobodu naši i vaší)

Memorial to Polish Volunteers La Targette_1 Memorial to Polish Volunteers La Targette_1 Memorial to Polish Volunteers La Targette_1
polský památník silnice na Souchez, vpravo Čs. hřbitov, vlevo Polský památník kříž polským dobrovolníkům

foto: Background, Internet

_______________________________________________________________________

  • Doplněk

Jako doplnění charakteristiky jednotlivých míst padlých vojáků uvádíme ještě naše setkání s náhrobky holandských padlých a dokonce i ruského vojáka, které jsme viděli na britských válečných hřbitovech v Holandsku. Náhrobky zachovávají charakter britských deskovitých náhrobků, které se liší ukončením a samozřejmě státním emblémem. U ruského vojáka je to hvězda, Holanďané mají lva, což nás zpočátku vedlo k následnému hledání českých jmen a názvů.... 

holandský náhrobek hoilandský náhrobek ruský náhrobek
holandský hrob lev na holandském náhrobku vpravo ruský voják, vedle holandský voják

foto: Background, Internet

_______________________________________________________________________

přeložil, upravil a připravil pro prezentaci: Dalibor Filáček; dodělal: Ivo Filáček;

foto: Background, Internet;

14. března 2011; únor 2012;

válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta