Verdun 5. část

Verdun


co mu předcházelo,
co se všechno připravovalo
a jak to celé probíhalo


zpracoval: Ivo Filáček


vloženo 24. ledna 2010                              předchozí                  pokračování

Francouzský útok - autor: Henri Thiriat

ze 7. na 8. květen 

Pevností Douaumont, která je v držení Němců, se rozléhá strašný výbuch. Explodovalo skladiště munice (nikdy se nezjistí proč). Nastala panika, pak následoval další výbuch a ten dokonal dílo zkázy. Tlaková vlna, hořící olej, který se používal do plamenometů, kouř, horko a nedostatek vzduchu. Zničená pevnost se stala hromadným hrobem pro 678 mrtvých.

22. 5.                       

Generál Nivelle zahajuje útok na pevnost Douamont. Dělostřelecká příprava ze 300 děl pevnost takřka dorazila a zničila. Přesto se Němci houževnatě brání. Boje trvaly 2 dny a rozdrobily se zhruba na dvacet různých míst.

24. 5.                        

Do pevnosti Douaumont dorazily bavorské posily s těžkým minometem. Jeho prvních deset střel roztrhalo na kusy již obsazené věže i s Francouzi. Francouzi odvolávají z útoku svou divizi a pevnost Douaumont i nadále zůstává v rukou Němců.

Němci zastavují konečně své neustálé útoky na kóty Mort Homme a 304 a po celém úseku verdunské fronty zahajují mohutné dělostřelecké bombardování. Je to předzvěst velké ofenzívy. Sílí útoky na pevnost Vaux, ta ale stále pod vedením majora Raynala odolává.

1. 6.                         

Německá ofenzíva v prostoru pevnosti Vaux začíná dělostřeleckou přípravou. Ta se hlavně soustřeďuje na pevnost a vesnici Daumloup. Pak útočí německé divize a postupují kolem pevnosti až do lesa Fumin, který leží západně od pevnosti. Daří se jim sevřít Vaux ze tří stran, od severu, východu a jihu.

2. 6.                         

Němci dobývají vesnici Daumloup.

3. 6.                        

V noci začínají Němci přímo bombardovat pevnost Vaux a ve čtyři hodiny ráno útočí ztečí. V pevnosti je 150 obránců a 450 raněných, velí jim major Raynal a je v bezvýchodné situaci, v pevnosti, která je obklíčená ze všech stran. Němci objevují vstupy a pronikají dovnitř. Začínají masakry a krvavé boje uvnitř pevnosti.

4. 6.                         

Němci se v pevnosti Vaux probíjejí ke kasematům.

5. 6.                        

Major Raynal posílá spojky do pevnosti Souville. Ti se opravdu dostanou za německé linie a obránci Souville se chystají na pomoc. Mezitím Němci pronikají do centra pevnosti. Raynal oznamuje vojákům, že kdo chce, může se pokusit uniknout, on bude hájit pevnost s těmi, kteří zůstanou. Důstojnický aspirant, který nese zprávu generálu Nivellovi, se skutečně dostane ven a zprávu se žádostí o ostřelování pevnosti předává.

6. 6.                        

Francouzi ostřelují pevnost Vaux, která je už plná německých vojáků.

7. 6.                        

Major Raynal s hrstkou zbylých mužů konečně kapituluje a pevnost Vaux je v rukou Němců.

 

major Sylvain Eugène Raynal, hrdina z pevnosti Vaux

letecký snímek pevnosti Vaux po měsících bojů a bombardování


 
 

francouzská ošetřovna v pevnosti Vaux během útoků

do 21. 6.                

Boje kolem pevností Froideterre, Thiaumont, Souville a vesnice Fleury. Dále pak v lesících Fumin a Chapitre a kolem pevnosti La Laufée a v lese Chenois.

21. 6.                       

Další německá ofenzíva v prostoru pevnosti Souville.

23. 6.                       

Němci zde prolamují frontu v délce 3 km a dobývají vesnici Fleury a pevnost Thiaumont. Osud Verdunu visí na vlásku. Němci jsou od něj vzdáleni 3 km.

24. 6.                        

císař Vilém přijíždí do Charleville a jedná s korunním princem a Falkenhayenem. Situace je pro Němce vážná. Na východní frontě má nečekané úspěchy tzv. Brusilovova ofenzíva, italská ofenzíva na řece Soči se čeká každým dnem a totéž lze říci o plánované spojenecké ofenzívě na Sommě. Německá 5. armáda tady u Verdunu už nemá žádné zálohy, lidské, materiální ani jiné, a v důsledku výše zmiňovaných událostí už žádné nedostane. Falkenhayen má poslední čtyři dny na dobytí Verdunu.

Na řece Sommě začíná dělostřelecká příprava, která trvá do 1. července, kdy začíná velká dohodová ofenzíva na Sommě, ta přeroste v další velkou bitvu I. světové války na západní frontě a potrvá do 19. prosince 1916.

25.6.                        

Němci vrhají na frontu každého, kdo udrží zbraň, Verdun je již ostřelován i kulomety. Pétain i Nivelle urgují Joffra. Ten jim oznamuje, že plánovaná ofenzíva na Sommě konečně začíná.

30. 6.                        

Falkenhayen si při síle šestidenní dělostřelecké přípravy na Sommě uvědomuje, o jak velkou ofenzívu se jedná. Je postaven před skutečnost, že Somma odčerpá značnou část sil z verdunského bojiště (jako první odchází 3. armádní sbor, poté 30 dělostřeleckých baterií), je nutno šetřit municí i lidmi. Uvědomuje si, že 5. německá armáda v podstatě vykrvácela těsně u bran a Verdun je pro Francii zachráněn.

 

vyznačené linie fronty 20. 2. 1916 a 30. 6. 1916

 

Francouzi dobývají zpět pevnost Thiaumont a začínají boje mezi touto pevností a vesnicí Fleury, které trvají do začátku srpna.

od 13. 7. do 4. 8.    

Pevnost Thiaumont je dobyta a ztracena 34 krát, vesnice Fleury 13 krát.

od 5. 8.                    

Pokračují boje na čáře Thiaumont – Fleury Chapitre.

28. 8.                        

Je odvolán Falkenhayen a do čela německých armád je povolán šedesátiletý maršál von Hindenburg (se svým stínem maršálem Ludendorfem).

31. 8.                        

Korunní princ nařizuje zastavit všechny útoky kolem Verdunu. Ani jedna strana nemá na větší akci, odhaduje se, že doposud Němci ztratili 281 000 mužů a Francouzi 315 000 mužů.

2. 9.                     

Generál Magnin na pravém břehu řeky Meusy připravuje ofenzívu, která má zatlačit Němce na pozice z 21. února.

10. 9.                     

Německý štáb konstatuje, že na verdunské frontě nelze očekávat řešení situace na západní frontě.

17. 9.                    

Generál Magnin navrhuje upustit od lokálních útoků a soustředit se na širokou ofenzívu na celé verdunské frontě, v první fázi pak dobýt Douaumont a Vaux.

23. 9.                    

Začala francouzská ofenzíva proti pevnosti Douaumont dělostřeleckým bombardováním včetně poprvé použitých 400 mm hmoždířů.


generál Charles Mangin, zastánce ofenzivní obrany Verdunu

Jedna ze střel dopadla doprostřed lazaretu a zabila všechny raněné Němce a zajaté Francouze. Další zasáhla skladiště granátů a náloží. Obrovský výbuch pevnost zcela ochromil. 7 000 nábojů, uložených ještě Francouzi, vyletělo do povětří a srazilo pevnost do hlubokého ohnivého trychtýře. 

24. 10.                    

Posledních 28 zázrakem přeživších německých vojáků v čele s kapitánem Prolliusem opustilo pevnost Douaumont.

2. 11.                       

Němci bez boje opouštějí pevnost Vaux a postupně se stahují do nových linií, mezi Vacherauville a Bezonvaux.

13.12.                        

Francouzi zahajují útok na 10 km frontě na výše zmíněné linii a dobývají kótu Poivre

14. 12.                        

Francouzi postupují k Bezonvaux, dobývají Courièrés.  Ve tři hodiny odpoledne dobývají farmu Chambrette.

Tak získávají opět postavení, které drželi do  zahájení německé ofenzívy proti Verdunu 24. února 1916

pohledy na zničené město Verdun

 


vloženo 24. ledna 2010                              předchozí                  pokračování