Zborov 2010 - poznávací mise

V červnu 2010 navštívila zborovské bojiště mise mladých nadšenců a rádi podotýkáme, že inspirací jim byla cesta Backgroundu v roce 2007.

Stručně rekapitulujme, co vedlo k realizaci této mise: 

František Macek  a René Kontra, které svedl osud na jedno pracoviště, se tam pravidelně setkávají s Daliborem Filáčkem, zakládajícím členem volného sdružení Background (přátelé vojenské historie) a také místopředsedou mělnické Jednoty Čs. Obce Legionářské. Ten je nakazil vyprávěním o cestě Backgroundu ke Zborovu v roce 2007 (viz mise Zborov 2007). Tehdy kromě prsti z bojiště přivezl řadu podnětů týkajících se toho, co by bylo třeba udělat pro muzeum ve Zborově, pro identifikaci historických míst na bojišti a pro zvýšení povědomí o Bratrské mohyle v Kalinivce. Postupně tak vznikla malá, ale podstatná kolekce textů, map a obrázků, které by bylo třeba do ukrajinského Zborova dopravit a předat je k užívání tamnímu muzeu.

zborov_spolecna

František Macek se pustil do příprav. Prostudovat reálie bojiště a naplánovat cestu se podařilo bez problémů, horší to bylo s „náborem“ posádky. Jak už to bývá, zpočátku nadšení zájemci postupně odpadali a vypadalo to, že nakonec pojedou pouze dva – Fanda s Rendou. Čirou náhodou se ale našel třetí člen teamu, Milan Žatka z Horky nad Moravou. Někdy v květnu 2010 napsal na kontaktní adresu, kterou získal na tomto webu, kde se o naší zborovské misi v roce 2007 dočetl, a požádal o podrobnosti a zkušenosti s tím, že by se tam také rád vydal. Co jiného zbývalo, než Milana z Moravy přesměrovat na Frantu a Reného z Podřipska. Spojoval je zájem o naši historii a také fakt, že všichni tři měli někoho ze svých předků v I. nebo II. světové válce. Pak už nebyl problém naplánovat itinerář tak, aby si do expedičního vozidla, jedoucího ze středních Čech mohl Milan cestou „přistoupit“. 

Cesta byla úspěšná a tak, stále v duchu "backgroundovského" stylu práce, byl vydán Report o této cestě, včetně zajímavých příloh. Report je samozřejmě ke stažení, ale redakci se zdá, že alespoň pár věcí by mělo zaznít přímo tady, na webu Backgroundu. Včetně přednášky o průběhu a výsledcích této mise, která proběhla v říjnu 2010 v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem a současného předání zborovské prsti představitelům muzea k pietnímu uložení.

Na co se máte možnost podívat: