report Zborov 2010

 

obálka report Zborov 2010

Zpráva o cestě českomoravské pracovní skupiny mladých nadšenců, kteří inspirováni cestou Backgroundu do Zborova v roce 2007, podnikli v červnu 2010 objevnou, poznávací misi. Vedle přínosných informací, které se týkají vlastní cesty, hraničních přechodů či ubytování, jsme svědky důkladného popisu dnešního zborovského bojiště, které je i fotograficky zdokumentováno, marného hledání hrobů českých legionářů na hřbitově v Jezerjance nebo srovnávacích pohledů dobových fotografií s dnešní krajinou. Samozřejmě je tu i řada dalších zajímavých poznatků a také bohatá část faktografických příloh (upozorněme třeba na přílohu o anabázi s položením kamene z hory Říp k Bratrské mohyle).

ke stažení ve formátu *.pdf: