Výstava v Lounech 2013

zveřejněno: 3. června 2013

Zborov - Louny 2013

Zatím poslední expozice výstavy probíhá od 26. března do června 2013 v Oblastním muzeu v Lounech, v péči ředitele muzea pana PhDr. Bedřicha Štaubera.

 

Výstavní panely jsou obohaceny vitrínami s artefakty ze sbírek muzea (v jednom případě i o vypůjčené fototablo ze soukromé sbírky).

Celá prezentace tak získala na názorném efektu a výsledkem je i větší zájem návštěvníků.

 

Ve čtvrtek 16. května 2013 se uskutečnila v muzeu k tématu bitvy u Zborova přednáška. Byla určená dospělým posluchačům a byla vskutku velice kvalitní. Pana Štauber ve svém skvělém výkladu téma rozkrýval od základních faktů až po historické souvislosti a bylo radostí mu naslouchat.

Následující den byla v plánu přednáška pro školní mládež a to je velmi opravdu počin. Vždyť školní osnovy věnují této významné historické chvíli našich dějin poměrně omezený prostor.

Zborov - Louny 2013 Zborov - Louny 2013 Zborov - Louny 2013

Autor výstavy by proto rád poděkoval Oblastním muzeu v Lounech za krásnou péči, kterou tématu věnují a kterou pomáhají udržovat povědomí o naší historii.