Průvodce po zajímavých místech v oblasti vylodění v Normandii

V roce 2010 jsme na těchto stránkách uveřejnili materiál Normandiií po stopách Dne D. Interaktivní mapa znázorňuje místa, která jsme v Normandii navštívili včetně doprovodných informací a fotografií a to hlavně o místních muzeích, památných objektech či místech tehdejších bojů.

70. výročí invaze v roce 2014 je pochopitelně výzva i pro nás a tak vedle plánované návštěvy invazních pláží v tomto roce, vznikl v autorské dílně našeho velitele nevšední projekt. Na 39 infromačních kartách zpracoval materiál 39 zajímavých míst, která stojí v oblasti vylodění za shlédnutí. Jednotlivé karty se zaměřují na významná místa či události spojená s Invazí a jsou plná faktů a dokumentačního materiálu.
Karty jsme uspořádali tak, aby z nich mohl být sestaven jakýsi bedekr, průvodce či manuál, který pomůže s orientací nejen nám, zkušeným harcovníkům (někteří navštíví Normandii již po popáté...), ale hlavně návštěvníkům - nováčkům. Zvláště pro ně pak zveřejňujeme tento nadmíru zajímavý a zřejmě u nás i ojedinělý materiál.
Obsahem karet je nejen popis současných cílů, ale hlavně jejich historie, průběh tehdejších událostí, zajímavosti z válečných dnů léta roku 1944. Tím se zásadně rozšiřují informace, které uvádíme v již zmiňovaných stránkách Normandií po stopách Dne D.

Kniha - Stručný přehled zajímavých cílů

Sestavená kniha, připravená na cestu do Normandie
Karty jsou ve formátu A4 na ležato, po přehnutí vzniká formát A5

Přehnutím karty se hřbet přehnutí stává pravým okrajem, levý (nespojený) pak místem pro hřbetní perforaci

 

Jednotlivé karty jsou zataveny do fólie A


V závěru je doplněna mapa ve fromátu A4 na ležato, přehnutá, s očísllovanými místy, kterých se týkají jednotlivé karty. Vše spojeno kroužkovou vazbou, kdy plastikový hřbet je velikosti 35mm, oválný. Ve finále pak nutno plastikový hřbet zastřihnout na požadovanou délku.
 

Na hřbet možno umístit titulek

 Mapa cílů 

mapa, která uvádí konkrétní místa našeho bedekru s možností následného odkazu ke zpracovaným kartám

Přehled jednotlivých karet

seznam všech informačních karet včetně obalu, tiráže a mapy - možnost stažení a následného použití

zveřejněno 14. května 2014