bitva u Kurska

Bitva u Kurska Bitva u Kurska Bitva u Kurska

úvod

Strategickým zlomem východní fronty za 2. světové války se stalo střetnutí v prostoru tzv. kurského oblouku, známého pod názvem Bitva u Kurska, kdy Němci s definitivní platností přišli o možnost i schopnost vést v budoucnu proti Rusům masové ofenzivní akce. Stalingradská porážka 6. armády z počátku roku 1943 byla zlomem spíše psychologickým, porážka u Kurska v červenci 1943 sebrala německé armádě údernou sílu.

Podobně jako v případě návštěvy oblasti Verdunu nebo prostoru operace Market Garden, kdy jsme zpracovali pro naši potřebu materiály, které chronologicky popisují tyto události a uveřejnili je na těchto stránkách, i v případě návštěvy tohoto bojiště byl připraven poměrně obsáhlý chronologický přehled včetně solidních mapových podkladů. Tento materiál je součástí našeho Reportu Východní fronta 2012, ale držíce se tradice, která se osvědčila, přinášíme jej v rozšířené podobě nyní i přímo jako součást našich stránek.

Bitva u Kurska je charakterstická nejen mohutným nasazením lidí i techniky oběma válčícími stranami, ale také jistou roztříštěností. Probíhaly současně tři hlavní útoky německých vojsk a na jednotlivých bojištích pak dochází k mnoha místním, lokálním střetům nebo zásadním úderům a tomu odpovídajícím obranným bojům a následným protiofenzivním akcím.

Podívejme se tedy v jednotlivých částech našeho seriálu na chronologii celého střetu bitvy u Kurska, dle německých plánů zvané operace Zitadelle (Citadela).

Zdroje:

Eduard Čejka; Velký přelom; Panorama 1988

M. K. Barbier, Kursk, Ottovo nakladatelství s.r.o., 2004

M. Kolomyjec, M. Swirin; Kursk 1943; Warzsava 1999

Liddel Hart; Dějiny druhé světové války; Jota

Alexandr Swanson, Malcom Swanston; Historický atlas II.světové války; Columbus 2008

David Jordan, Andrew Wiwest; Atlas druhé světové války; Ottovo nakladatelství s.r.o., 2006

Winston S. Churchill; Druhá světová válka, V. díl; nakladatelství Lidové noviny, 1995

 

Internetové zdroje:

mapy: https://www.palba.cz/viewtopic.php?p=19640

texty: https://blisty.cz/art/42475.html

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_v_Kursk%C3%A9m_oblouku


zpracoval, mapy: Ivo Filáček                        uveřejněno 23. května 2013 

Bitva u Kurska Bitva u Kurska Bitva u Kurska