KDO JSME? 

Rok 2018
100 let od založení Československé republiky

Volné sdružení fandů vojenské historie, které si říká „Background“ a svůj znak odvodilo od znaku slavné 82. Airborne Division US Army.

Sdružení neregistrované, ale od roku 1998 do roku 2017 každoročně věnující svůj čas přípravám, studiu evropských bojišť (zejména II. světové války), cestám za nimi a nakonec jejich poznávání.

Snažili jsme se vždy po každé akci přinést prostřednictvím těchto stránek sesbíraná fakta i dojmy a vždy i něco navíc, co souviselo s daným tématem.

V současné době bohužel staroba a neduhy většiny členů nedovolují plánovat náročné akce, staří i mladí hoši si proto individuálně občas zaputují po historických lokalitách a následně si pak v rámci společných občasných dýchánků sdělují dojmy a výsledky lékařských vyšetření...

Tyto stránky zatím tedy fungují a je možno si stále ještě projít všechny materiály, zde shromážděné. A že jich je dost!