1. část

                                                                                                      pokračování 2. část

Holandsko se v průběhu podzimu 1944 stalo svědkem bojů, kdy se spojenecká vojska snaží prorazit německý obranný val na zdánlivě zranitelném místě. Největší výsadková operace v dějinách spojená s pozemním útokem britských vojsk vstoupila do dějin nejen pod kódovým označením Market Garden (překládáno různě: Tržnice, zahradní obchod, zelinářský trh...) ale i jako dodnes diskutovaná strategická záležitost, ve výsledku neúspěšná pro Spojence, která přináší řadu spekulací, začínající slovem "Kdyby...".

Background navštívil oblast zmíněných bojů dvakrát. Poprvé v roce 1999, kdy jsme se těchto událostí dotkli jen letmo (nicméně procházka s deštníky po arnhemském mostu napodobující britského majora Digby Tatham-Wartera byla úžasná - viz Fotogalerie, rok 1999), Podruhé pak o devět let později, v roce 2008. Tentokrát byla mise cíleně mířená na podrobné zmapování celé oblasti, systematicky jsme projížděli zóny bojů amerických, britských a polských výsadkářů i koridor Pekelné dálnice, po které se tak pomalu sunuly tanky i pěšáci XXX. britských sborů. Zpracovali jsme tehdy celou řadu doplňujících interních materiálů a jeden z nich - chronologie operace Market Garden - je nyní k dispozici i na našich stránkách.

Inspirací a odrazovým můstkem se stal materiál, který jsme nalezli na www.militaria.cz. Autor zde zpracovává údaje z dostupné literatury faktu, doplňuje obrázky z Internetu i z filmu Příliš vzdálený most (filmové zpracování stejnomené knihy Patricka Ryana). Velmi zajímavé a inspirativní čtení je bohužel ukončeno 3. částí (3. den operace) a protože datum tohoto zpracování je srpen 2004, nepředpokládáme, že dnes, v roce 2010, bude tato stať ještě dokončena. 

Vzali jsme si tento materiál jako základ a začali jej doplňovat o další fakta a údaje, shromáždili jsme nové informace, rozšířili okruh zdrojů a hlavně jsme celou chronologii dovedli ke konci. Uspořádáním a řazením jednotlivých informací vzniká náhle pro autory i čtenáře velmi dramatická a sevřená stavba s takřka filmovým střihem tehdejších válečných událostí.

Naším úkolem není Market Garden hodnotit, nechceme popisovat okolnosti, důvody, celkovou vojenskou situaci. Celá událost je poměrně hodně popularizována a tak v úvodu zmíníme stručně jen několik faktů, které celé operaci předcházejí. 

Po porážce německých armád ve Francii se zdálo, že jsou Spojenci schopni dojet až do Berlína. Kvůli problémům se zásobami, které se stále musely přepravovat pouze přes pláže v Normandii, a také kvůli nutnému "výdechu" nebyl možný útok na široké frontě, což je vize vrchního velitele spojeneckých vojsk generála Eisnehoowera.  Své představy mají i jeho podřízení - velitel 21. skupiny armád - maršál Montgomery a velitel 3. US armády, generál Patton. 

Plán generála Pattona

Přechod Rýna, průlom Siegfridovy linie a dále ve směru útoku: Frankfurt nad Mohanem.

  Plán generála Montgomeryho

Zajištění předmostí na Rýně a do zimy dobytí Porúří, tím se otevírá cesta na Berlín - Německo se hroutí a do Vánoc je po válce

Eisnehoower nakonec souhlasí s dílčím útokem v jednom směru. Přednost dostal maršál Montgomery před generálem Pattonem, byť nebyla zcela naplněna Montgomeryho představa absolutní priority jeho útoku. A tak se postupně rozjela největší výsadková operace v dějinách válčení.

Operace COMET (původní plán výsadkové operace)

1. vzdušná výsadková armáda měla zajistit přechody přes Rýn západně od města Wesel, poblíž německo – nizozemských hranic. Silná koncentrace protiletadlové obrany v oblasti donutila posunout místo seskoku více na západ. Cílem se tak stal most v holandském Arnhemu, ležící tehdy 120 km za frontou. Vzrůstající německý odpor a špatné počasí donutilo zrušit tuto akci. Montgomery se nevzdal a 10. září představil Eisenhowerovi rozšířenou verzi operace COMET přejmenovanou na:

Operace MARKET - GARDEN

Americká 82.,101. a britská 1. výsadková divize s 1. polskou parašutistickou brigádou měly obsadit mosty až do Arnhemu. Tanky britské 2. armády (konkrétně XXX. sbor) toho využijí a projedou rovnou do Německa. Siegfriedovu linii tak obejdou a proniknou do Porúří ze severu.

operace MARKET— vysazení 35.000 výsadkářů ve 107km pásmu (Nerpelt—Arnhem)

operace GARDEN— britský XXX sbor gen. Horrockse do dvou dnů projede tuto vzdálenost a oblast zajistí.

Základní plánované operace jednotlivých výsadkových divizí v rámci operace Market Garden: 

1. AD 1. britská výsadková divize genmjr. Roy Urquhart
82. AD 82. americká výsadkovádivize brgen. Jim "Jumpin" Gavin
101. AD 101. americká výsadková divize genmjr. Maxwel Taylor
1. PPB 1. polská parašutistická brigáda brgen. Stanislaw Sosabowski

Plánováno:

101. AD                               

britská zóna, Arnhem

D, 1. let

320 kluzáků vysazuje 1. výsadkovou brigádu (brg. Philip „Pip“ Hicks) – úkol  bránit a udržet výsadkové zóny

145 transportních letadel vysazuje 1. parašutistickou brigádu (brg. Gerald W. Lathbury) – úkol obsadit mosty (železniční a silniční, popř. pontonový)

D+1, 2. let

4. parašutistická brigáda (brg. John „Shan“ Hackett)  + zbytek 1. výsadkové brigády, úkol – zajistit severní oblast a posílit obranu mostu 

D+2, 3. let 

1. polská parašutistická brigáda (brg. Stanislaw Sosabowski) – úkol posílit, popř. obsadit jižní nájezd mostu 

nasazení 52. divize Lowland zamýšleno až po obsazení a dobytí nějakého letiště, časově neurčeno

101. AD                                

Americká zóna – 25km úsek (oblast Eidhoven - Veghel)

Úkol obsadit a zajistit: - 2 přechody přes kanály + 9 silničních a železničních mostů

  • 501. PIR—přes řeku Aa a Vilhelmův kanál ve Veghelu (4 mosty, z toho jeden přechod)
  • 502. PIR—St. Oedenrode, 1 most přes Dolní Domel
  • 502. PIR—Best – 1 most 506. PIR—Son , 1 most přes Vilhelmin kanál
  • 506. PIR—Eidhoven, 4 mosty přes Dolní Domel

82. AD                               

Americká zóna – 16km (oblast Grave - Nijmegen a Groesbeecké výšiny)

  • 504. PIR, rota E 2. praporu—Grave, přes Maasu – 1 most, (coup de main)
  • 504., 505., 508. PIR—kanál spojující Maasu a Vaal, 4 mosty (č.7,8,9,10)
  • 508. PIR—Nijmegen, přes Vaal - 2 mosty (železniční a silniční)
  • 505., 508. PIR—Groesbeecké výšiny, zajištění východního křídla

Přehled jmen spojeneckých velících důstojníků a jejich členění v rámci organizačních bojových struktur a také jména německých důstojníků, která se objevují v rámci operace Market Garden, naleznete na našich stránkách zde.

PIR - Parachute Infantry Regiment  - Parašutistický (výsadkový) pěší pluk

plán operace Market Garden v kontextu

bojiště západní Evropy 1944

 plán operace v oblasti

Eidhoven - Arnhem

Market Garden mapa  Market Garden mapa

mapy lze klikem zvětšit 


Září 1944

8. září

Na Londýn dopadají V-2, spojenecké velení se domnívá, že jsou odpalované ze západního Nizozemí; i to byl jeden z důvodů, proč dostal maršál Montgomery přednost před generálem Pattonem.  

10. září

Koná se porada, na které padá rozhodnutí o uskutečnění operace MARKET–GARDEN. Spojenečtí plánovači a velitelé mají na přípravu pouhý týden.

1400 letadel provádělo bombardování protiletadlové obrany a nepřátelských pozic v oblasti operace Market Garden.

17. září 1944

09.45

Vzlétá první z 2 023 dopravních letadel, vlečných letounů a kluzáků ze 24 letišť v Anglii.

11.55 

Celý letecký svaz odstartoval a pomalu se stáčí přes Kanál nad Nizozemí. Ve vzduchu je 20 000 mužů, 511 vozidel, 330 děl a minometů a 590 tun materiálu a zásob.

12.30

Sturmbannführer Sepp Krafft, velitel granátníků SS ve Wolfheze, uvedl 2 roty svého praporu do pohotovosti a odvolává z Arnhemu další 2 roty. 

12.40 

V oblasti seskoku 1. AD u vesnice Wolfheze dopadlo 186 značkařů z 21. samostatné parašutistické roty, aby vyznačili místo pro seskok 1. výsadkové. Zajali 16 nepřátel a čelili poze sporadickému odporu.

Značkaři 101. AD se u Eidhovenu setkali s těžkou palbou protiletadlového dělostřelectva. Jeden letoun byl sestřelen, ale zbytek značkařů vyskočil na přesně na určené místo dopadu.

U Nijmegenu značkaři 82. AD splnili svůj úkol, aniž byli výrazně rušeni.

12.54
Všechny zóny jsou vyznačeny dle plánu a Němci zatím nic netuší.

publikováno dne 6. března 2010                                                            pokračování 2


použité materiály a literatura bude uvedena na konci seriálu

související stránky: Organizace vojsk během operace Market Garden

zpracování, mapy: Ivo Filáček