Verdun - souvislosti a chronologie

V roce 2005 jsme navštívili areál verdunského bojiště a věnovali mu poměrně značnou pozornost nejen časovou a prohlídkou míst, ale také vlastní teoretickou přípravou.

Vznikl zajímavý materiál zabývající se souvislostmi vedoucími ke vzniku konfliktu let 1914 - 1918, rozborem Schlieffenova plánu, který určoval již řadu let před rokem 1914 německou agresi vůči Francii i příčiny vedoucí právě ke střetu u verdunských pevností. Součástí tohoto materiálu je i poměrně podrobná chronologie bitvy a ta se měla původně stát vyčleněným materiálem v této sekci.

Při redakci tohoto dokumentu docházíme ale k závěru, že by bylo škoda neuveřejnit tento materiál celý, byť je součástí reportu Ardeny 2009 v rámci příloh. Tady mu ale chceme dát prostor k vlastní prezentaci, která je  obohacena fotografiemi a originálními schématickými mapami, v závěru pak i naším komentářem dnešní oblasti verdunského bojiště tak, jak jsme ji poznali v roce 2005.


zpracoval, mapy: Ivo Filáček   zdroj: Y. Heřtová, L. Hart a další, Internet

 


 


Verdun
co mu předcházelo,
co se všechno připravovalo
a jak to celé probíhalo


zpracoval: Ivo Filáček

V dalších pokračováních se budeme postupně pohybovat po těchto kapitolách:

1. Od Bastily k Sarajevu

2. Plány a taktiky

    2.1 Schlieffenův plán

    2.2 Francouzské plány

3. Rok 1914

4. Rok 1915

5. Rok 1916

6. Verdun

7. Před střetem

8. Chronologie bitvy

9. Závěrečné údaje

10. Současné bojiště

 

Seriál článků bude postupně uveřejňován, podle možností redakčního zpracování.

pokračovat na Verdun 1. část