válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta

Máme spoustu přátel, kterým se zdá naše neustálé navštěvování válečných hřbitovů jako poněkud morbidní záliba, někdy samoúčelná a zřejmě i jednotvárná.

My ale vstupujeme na tuto půdu vždy s vědomím piety, s nepředstíranou úctou a pohnutím ke jménům na náhrobcích, jejichž nositele semlel válečný kolotoč. Je to pro nás i poučení o přístupu jednotlivých zemí ke svým padlým a kromě toho jde i estetické zážitky. Stavební a umělecké úpravy spojeneckých pohřebišť, zejména těch amerických, jsou profesionálně provedené, použité materiály většinou pocházejí z blízkého okolí a jsou pro ně typické (např. růžový pískovec z Eifelu, travertinový mramor v Cassinu, vápenec z pohoří Jura v Epinalu). Zahradnická výzdoba používá často dřeviny a květiny související s domovem padlých (javory na kanadských a duby na německých hřbitovech), ale nevyhýbá se použití nejrůznějších, i exotických rostlin. Vše perfektně upraveno a udržováno, nechybí odpočinkové, informační a sociální zázemí pro návštěvníky. V celkové úpravě se snoubí pompéznost s uměřeností, stejně jako důsledná snaha o aktualizování dat, faktů a souvislostí.

Německé hřbitovy jsou, jakožto pohřebiště poražených, mnohem komornější (tím je míněn vzhled, nikoliv počty hrobů padlých). Jsou koncipovány jako tichá místa bez jakékoliv pompéznosti. Sjednocujícím prvkem je jednak častý výskyt hrobů, kde leží více lidí (od 4 v Hunkovcích po 180 v Husines-sur-Mer), jednak tichý apel, vyzývající potomky prostřednictvím nápisů, skulptur a zvonů, aby se už nic podobného nikdy neopakovalo.

Tohle všechno působí na návštěvníky silným dojmem a bezpochyby nejde o promarněný čas.

V našem přehledu navštívených míst uvádíme pouze stručné informace s důrazem na upřesnění lokality, počty padlých a zajímavé osobnosti mezi nimi. Oficiální názvy hřbitovů (ať v angličtině, nebo v němčině) umožňují dodatečné vyhledání dalších informací a podrobností na internetu. Zdrojem námi uváděných údajů byly osobní návštěvy zmíněných míst, brožurky získané v příslušných návštěvnických centrech a internet.

Zmiňujeme pouze válečné hřbitovy jako takové, nejsou zde uvedeny pamětní desky, pomníky, památníky nebo obdobné symboly připomínající válečné oběti.

Vydejte se s námi v tomto malém seriálu po válečných hřbitovech, která Background při svých misích navštívil. Úvodem se podívejte na video o návštěvě Backgroundu na americkém vojenském hřbitově v Epinalu, ve Francii. Ukázka je z našeho filmu "Mise Normandy 2009". 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta válečné hřbitovy_lišta