Mamerki - velitelství pozemních sil

Při návštěvě Vlčího doupěte v rámci naší Severní mise 2016 jsme bohužel nemohli z časových důvodů navštívit další zajímavá místa, která leží také v oblasti Mazurských jezer a souvisejí s německým působením a výstavbou vojenských objektů. Dnes tyto komplexy patří k vyhledávaným turistickým cílům a bylo by škoda je opomenout a nenavštívit jen proto, že se o nich člověk neměl možnost včas něco dozvědět.

Patří sem bezpochyby Mazurský kanál. Nedokončené vodní dílo mělo spojovat Baltské moře s jezerem Mamry. Němci chtěli, aby tudy mohla proplouvat jejich válečná plavidla (včetně ponorek) do doků. My se ale zaměříme na postavení nejvyššího velitelství pozemních sil německých vojsk (OKH) s krycím jménem "Anna", které dnes nese název podle tehdejší lesní osady - Mamerki.

Mamerki

Místo se nalézá 18 km severovýchodně od Vlčího doupě. Leží v lese, jižně od přístaviště u ústí Mazurského kanálu do jezera Mamry a je jedním z nejlépe dochovaných a největších bunkrových komplexů z období druhé světové války. V letech 1940-1944 zde bylo pro potřeby 40 nejlepších generálů a polních maršálů, 1500 důstojníků a vojáků Wehrmachtu postaveno asi 250 objektů, z toho 30 přístřešků ze železobetonu. Některé z nich byly dřevěné stavby, dnes již neexistující. V dobrém stavu přežilo do dnešních dnů 30 krytů s charakteristickými popraskanými betonovými stěnami pokrytými omítkou a betonem nasáklým mořskými řasami.

Mamerki navštívil již v červenci 1939 Adolf Hitler (narozeniny gen. Haldera - oblast tehdy patřila jako Východní Prusko do Německé říše), v srpnu 1941 Hitler s Mussolinim, v září 1941 Miklos Horthy, v únoru 1942 Ion Antonescu, v červnu 1942 Carl Gustav Mannerheim a v červenci 1942 Adolf Hitler (oslava 40. let služby gen. Haldera).
V době vrcholu komplexu bylo Mamerkách zaměstnáno kolem 1500 lidí, včetně desítek generálů. Němci tyto objekty při ústupu v roce 1945 nestačili zničit.  

Mamerki

Městečko bunkrů

Celá oblast dochovaných staveb je dnes soustředěna ve třech zónách: 

  • I - Quelle (Pramen, Zdroj) 
  • II - Fritz (Bedřich)
  • III - Brigitten Stadt (Brigitino město).

Tento v lese ukrytý komplex je možné navštívit kdykoliv během roku. Jsou zde tři prohlídkové trasy, které návštěvníky s jednotlivými zónami seznámí. 

Mamerki

Optimální trasa vede přes zónu Quelle. Stojí za to sem přijít v období od 1. května do 30. října, kdy je přístupno nejvíce míst. Můžete nahlédnout do obřího bunkru, největšího objektu, podobného těm ve Vlčím doupěti. Stěny mají tloušťku 7 metrů. Dnes je tu narozdíl od minulosti postavené pohodlné dřevěné schodiště, které vede na jeho střechu, sloužící jako rozhledna. S výškou 15 metrů poskytuje nádherný výhled na jezero Mamry.
Vstupné 6 zł, snížené vstupné 3 zł,  parkování 4 zł (údaje z roku 2015).

Pro lepší orientaci přikládáme jednoduchý plánek místa s legendou, kterou jsme přeložili do češtiny.

Mamerki mapa

Zdařilý popis objektu i s náčrtkem naleznete také na 

https://www.nasehobby.cz/kod-anna-betonovy-mauerwald-cili-mamerki/

nebo na stránkách komplexu Mamerki

 https://www.mamerki.com/ 

______________________________________________________________________

foto: Internet

zpracoval: Dalibor Filáček                                       zveřejněno 21. února 2016