Zborov 2007

14. – 17. 6. 2007

Cíle akce "Z Mělníka do Zborova":

1/ Dopravit se na Ukrajinu do oblasti zborovského bojiště

2/ Pořídit fotodokumentaci, filmový materiál + zápisky pro reportážní film a možná i pro výstavu o Zborovu

3/ Odebrat prsť z některého z těchto míst:

- na poli u vsi Cecové, kde bylo v době Zborovské bitvy obvaziště a operační síň a kde byli 4. července 1917 ve společné mohyle pohřbeni čsl. dobrovolníci, hrdinové od Zborova

- z kt. 394 (vrchu Mogila), příp. kt. 391, které byly těžištěm útoku.

Pokud by tato místa byla nedostupná (bláto, oplocení, divá zvěř), zvolit místo odběru prsti jihozápadně od obce Zboriv a býv. osady Podgrebce, v průsečíku se západním směrem od obce Cecové, tedy zhruba uprostřed výchozí linie útoku.

4/ Se získaným materiálem se v pořádku vrátit zpět do Mělníka (aby byl uložen na pietní místo, kde již jednou spočíval, než jej bolševici odstranili).

Posádka:    Čtyřčlenná skupina. Přitom tři členové posádky jsou muži Backgroundu, dva z nás jsou zastupitelé města Mělníka a jeden je místopředseda místní jednoty ČsOL. Vzhledem k těmto počtům lze tedy misi považovat za klubovou akci Backgroundu s významnou podporou ČsOL a Města Mělníka...

Zajímavá místa:

Berežany (banka, trh, pořízení nevýrazných květin),silniční příkop (doplnění naši kytice nádhernými vlčími máky a kopretinami), příkop s louží a s bahnícími se kachňaty (nalezeny lilie, náš pugét dostává závěrečný šmrnc)

Kalinivka (Cecová, dnešní Kalinivka) - ulice Československá. Z Mělníka 1 175km. Kámen s textem: "Poutníče postůj! Vzdej úctu památce 190 československých vlastenců pochovaných na Cecovském hřbitově, kteří padli za svobodu, mír, za krásnější budoucnost slovanských národů!"

Kostelík se hřbitovam a na něm Mohyla bratří. Otočena přímo proti nám, k jihu a v odpoledním slunci do dálky svítí. Je tu uklizeno, čisto, ticho a horko. Horko jako tehdy, v pondělí 2. července 1917. Pietní akt, kladení květin, vztyčování vlajky a vzpomínání na oněch 3500 československých legionářů, z nichž 185 padlo a 800 bylo raněno

Město Zborov (setkání se starostou, návštěva muzea, společný oběd a společná cesta po bojišti).

Muzeum ve Zborově: má koutek věnovaný "českým a slovenským vlastencům na zborovském území". Chudě a uboze vybavený, je potřeba pro to něco udělat, bude nutné zaslání, nebo lépe dovoz nějakých kvalitnějších materiálů (mapy, fakta o bitvě v č.j., ukr.j. a angl.).

Pohyb po bojišti:  Pogrebce, Kalinivka, ze silnice doprava do zborovských polí (tudy byl veden podpůrný útok 2. legionářského pluku, podporující pravé křídlo útoku na Mogilu). Zahájeno hledání přístupu na návrší, nebo lépe řečeno na kótu 393,5m - Mogila.
U kt. 390,3 zastavení u kamenného památníčku, na mapě označen křížkem na rozcestí pod kótou. Je to kamenná mohylka z roku 1902, s bitvou nemá souvislost.
Sjeto na záp. k Jezerjance a po silnici směrem ke Zborovu. Po pár metrech ze silnice doprava do lesa, stoupání, zatáčka doleva a vyjede se do volného prostoru na polní cestu. Ta chvíli kopíruje kraj lesa, pak se odchýlí do pole na jihovýchod a stoupá přímo nahoru odhadem nějakých 300 metrů. A pak už není kam stoupat. Vrchol je nevýrazný, je to táhlá pláň, ale je to ono!

16.6.2007, 16:00 hod., Kóta 393,5 m.n.m. - "Mogila".

Odebrána prsť, zapečetěna urna, filmování, focení. Úkol splněn.

Zpracováno: