mise Severní cesta 2015

12. - 18. 9. 2015
 
Cesta Polskem po stopách zajímavostí souvisejích nejen s 2. světovou válkou. Viděli jsme v podstatě vše, co jsme si naplánovali, byť jsme někdy museli zkrátit některé prohlídky či návštěvy neboť Polsko je rozlehlé a trasy skutečně dlouhé. A samozřejmě jako vždy po příjezdu zjišťujeme, co vše by ještě stálo za to vidět, kam všude jsme se ještě mohli podívat!
 
Tady je přehled našeho itineráře:
 

Sagan

 • prohlídka zbytků zajateckého lágru Stalag Luft III, z něhož  je  Muzeum Obozów Jenieckich a s muzeem úzce související památník tunelu Harry, který umožnil spojeneckým zajatcům uskutečnit tzv. "Velký útěk".

Poznaň 

 • vojenské hřbitovy polských i sovětských vojáků a britský hřbitov s hrobem popraveného letce Arnošta Valenty, jednoho z organizátorů "Velkého útěku"

Válečné pole u Grunwaldu 

 • dějiště bitvy, v níž 15. července 1410 polsko-litevská koalice, podporovaná českými vojevůdci Janem Sokolem z Lamberka a Janem Žižkou z Trocnova, porazila Řád německých rytířů 

Vlčí doupě 

 • návštěva toho, co zbylo z Hitlerova Vlčího doupěte, rozsáhlého komplexu opevněných staveb v oblasti mazurských jezer 

Waršava 

 • muzeum Powstania Warszawskiego, multimediální expozice připomínající povstaleckou realitu z léta 1944.
 • muzeum Wojska Polskiego
 • vojenský hřbitov Powązki, dnešní Národní hřbitov, mj. hrob generála Sosabowského, hrdiny od Arnhemu
 • zastávky u mnoha připomínek povstání, u nového památníku padlým letcům, pamětnímu místu nejlepšího polského letce Stanislawa Skalskego

Blizna 

 • Park Historyczny w Bliźnie– bývalá základna pro testování raket V2 a střel V1, kam byli Němci nuceni přesunout vývoj po bombardování polygonu Penemünde

Krakow 

 • muzeum Lotnictwa Polskiego 
 • zastávka na Starém městě se znělkou Hejnalu (bližší ZDE)

Ostrava - Hrabyně 

 • muzeum II. světové války  - pro některé, kteří ještě neviděli

Fotografie:

Ve fotogalerii naleznete reprezentativní výběr snímků, celý soubor fotografií z mise Severní cesta 2015 po jednotlivých dnech pak naleznete na externím úložišti:

mise Severní cesta 2015_1.den

mise Severní cesta 2015_2.den

mise Severní cesta 2015_3.den

mise Severní cesta 2015_4.den

mise Severní cesta 2015_5.den

mise Severní cesta 2015_6.den

mise Severní cesta 2015_7.den

zpracováno:

zpracováno: