Bajonetový útok R. Colea

Postupem po silnici Purple Heart Lane a překonáním obrany tří mostů, došli "Křičící orli" až k mostu č. 4, později pojmenovanému "Silver Star Bridge". Čelili obraně německých výsadkářů 6. pluku, patrně nejlépe vycvičené napřátelské jednotky v prostoru vylodění.

Na tomto závěrečném přístup ke Carentanu se 10. června 1944 odehrál první bajonetový útok 2. světové války. Podplukovník Cole vedl 3. prapor 502. pluku hustou palbou a v závěrečném boji muže proti muži výsadkáři zničili poslední německé obránce. Přeživší se stáhli ke kótě 30, kde jejich odpor pokračoval.

Z 250 mužů praporu přitom 130 padlo, nebo bylo zraněno. Bojiště získalo mezi výsadkáři přezdívku "Cabage patch" (zelné pole).

 

Podrobný popis celé akce v sekci Download\Normandie 2009 - bajonetový útok R. Colea. Uveřejněn zde je i výřez z taktické mapy celkového útoku na Carentan.

Celá tato taktická mapa je součástí materiálu Mosty u Carentanu 


zpracoval: Dalibor Filáček                         zdroj: internet - Carentanské historické centrum