Baterie Holdy

Normandie, sektor invazní pláže Utah.

Místo, kde se lze setkat s mnoha připomínkami invaze Dne D i následných bojů v Bitvě o Normandi v červnu a červenci roku 1944.

Jedním takovým místem je prostor, kde byla umístěna německá dělostřelecká baterie Holdy

Ze Ste-Marie-du-Mont jedete 0,7km na východ po silnici D70 (Rue du Joly), pak odbočit na jih, po 300m je rozcestí a tabule s označením pozemku, kde stála zmiňovaná baterie. Ta byla považována za dvojče dnes slavné baterie Brécourt, protože její funkce i úkoly byly prakticky stejné: ostřelovat výsadek nepřátelských jednotek na plážích sektoru Utah.

Malá usedlost Brecourt Manor vstoupila do válečné historie dne 6. června 1944. Zde umístěná německá baterie ostřelovala čtyřmi 105mm děly invazní pláže Utah. Rota E (2. prapor, 506. pluk, 101. výsadková divize) pod vedením poručíka Richarda Winterse měla za úkol tuto baterii zneškodnit. Útok a zničení baterie byl ukázkou vojenského mistrovství a dodnes je zařazen do učebních osnov vojenské akademie West Point. Celou akci proslavila kniha Band of Brothers a stejnojmený filmový seriál HBO.

    baterie Holdy mapa

Kapitán George Lage, chirurg 2. roty 502. výsadkového pluku, dorazil s 30 dalšími parašutisty na Holdy již v první den bojů. Jako řada dalších, i on byl zraněn. Zde, na okraji cílové zóny, proměnil malý statek patřící panu Augustovi Lay, ve stanici první pomoci. Statek byl rychle zaplněn raněnými, z nichž většina potřebovala okamžitou pomoc. Zdravotníci se pustili do práce a pak, když už probíhalo ošetřování raněných, přišla neuvěřitelná zpráva. Bylo to zjištění, že stanice se nachází v těsné blízkosti, resp. přímo v areálu dobře kamuflované německé baterie. Tvořila ji čtyři 105mm děla obsluhovaná asi 60 německými vojáky a chráněná řadou obranných střeleckých stanovišť. Bylo nezbytné tuto německou pozici dobýt a umlčet.

Tento den Richard Winters zaútočil s poměrně malou silou asi 1,5 km severovýchodně odtud a neutralizoval baterii na statku Brécourt Manor. Bitva, která vedla k dobytí baterie Holdy, trvala delší dobu a na rozdíl od Brécourtu vyžadovala podstatně více amerických vojáků.

Do počátečních fází bitvy o Holdy bylo zapojeno asi 70 mužů z amerických výsadkových jednotek. Vzhledem k houževnatému odporu Němců bylo povoláno dalších 75 mužů z 1. praporu s důstojníky kapitánem Knutem H. Raudsteinem a kapitánem Lloydem E. Patchem z velitelské roty B. Plukovník Sink ještě na posílení přepadu baterie poslal dalších 50 mužů z 502. pluku.

Boj byl velmi tuhý a v palbě bazook přímo na děla a hromady střeliva zuřil boj muže proti muži uvnitř německých zákopů. Pod velením kapitána Lloyda Patche dosáhli výsadkáři úspěchu a kolem poledne padla německá baterie do amerických rukou. Během této odvážné akce kapitána a jeho malé skupiny amerických parašutistů bylo zraněno asi 30 a zabito 38 Němců.

Jedním z původních cílů 101. výsadkové divize bylo obsadit Sainte Marie du Mont, jakmile bude baterie Holdy zajištěna. Patch s většinou svých mužů se proto po skončení bojů o baterii vydal na pochod. Zabezpečená baterie byla svěřena pod velení Knutta Raudsteina. Bylo mu nařízeno, aby zastupoval Patche až do odvolání.

baterie Holdy
 

lt Lloyd Patch

Patch se, v půli cesty mezi Holdy a Sainte Marie du Mont, dostal do velmi přesné minometné palby. Předpokládal, že může být řízena pouze z jednoho místa - ze zvonice kostela v Sainte-Marie-du-Mont. Rozhodl se pro návrat k baterii, odkud by mohl pomocí jejích děl umlčet pozorovatele na kostelní věži. Po návratu byl Patch upřímně zděšen, když viděl, že Raudstein ničí ukořistěné zbraně! Naštěstí tam bylo stále ještě jedno provozuschopné dělo. Patch vystřelil na kostel dvě rány. První minula, ale druhá šla přímo do černého. Pozorovatelé ve zvonici nebyli zabiti, ale utrpěli vážná zranění od střepin. Mělo to jen jednu chybičku – nebyli to Němci, ale Američané...

Sainte Marie du Mont bývá často přehlíženo a obec ve významu bojů v Normandii „upozaďována“ ve prospěch Sainte Mere Eglise. Existuje však mnoho dalších fascinujících příběhů, které se v ní a v jejím okolí odehrály a pokud kdokoli plánuje návštěvu bojišť v Normandii, měl by se v této obci zcela jistě zastavit a dotknout se alespoň trochu její historie.

O několik let později, velitel 101. výsadkové divize generál Taylor, poslal vikáři farnosti Sainte Marie du Mont fotografii poškozené věže, k níž připojil slova omluvy za škody způsobené na jeho kostele....

prostor baterie Holdy dnes
baterie Holdy baterie Holdy baterie Holdy

 

kostel Ste Marie du Mont dnes informační deska na kostele Ste Marie du Mont dodnes patrné stopy po střelbě v kostele Ste Marie du Mont
Sainte Marie du Mont Sainte Marie du Mont Sainte Marie du Mont

______________________________________________________________________________________

Zdroje:

https://ezinearticles.com/?The-Holdy-Battery---The-Twin-Of-Brecourt-Manor&id=7395385

https://www.overlordtour.com/overlordtour-tour-2.html

foto: Background

zpracoval: Dalibor Filáček, mapy Ivo Filáček                             zveřejněno 2. prosince 2014