Cesty z Utahu

Každý návrat do normandské krajiny, poznamenané boji během a po vylodění v roce 1944, přináší nové poznatky a informace. Někdy se jedná o fakta či objekty, kolem nichž člověk již nesčíslněkrát projel, ale pokud si jich vůbec povšiml, nepoložil si otázku, proč tam jsou a jaká je jejich historie.

Jedním z těchto pietních fenoménů jsou nenápadné tabulky, stojící u cest z vyloďovací pláže Utah. 

Vyznačují úseky cest, kterým jsou přiřazena jména 43 padlých mužů z 1. speciální ženijní brigády USA. Soubor těchto památníků je souhrně označován jako "1st Engineer Special Brigade Road Marker Memorials" (resp. "1st ESB Road Marker Memorials").

Nejprve malé seznámení s 1st ESB USA:

Brigáda vznikla 15. června 1942 v v Camp Edwards, stát Massachusetts. V prosinci 1942 se vojáci brigády vylodili v severní Africe a následně se i účastnili invaze na Sicílii a posléze do Itálie. 11. prosince 1943 bylo jejích 3346 mužů, v rámci příprav na operaci Overlord, převezeno do Anglie. V dubnu 1944 se brigáda zúčastnila operace Tiger, ostrého cvičení na anglické pláži Slapton Sands, podobající se vyloďovacímu úseku Utah. Během cvičení byl konvoj LST napaden německými torpédovými čluny a dva LST byly potopeny. Z celkem 441 obětí bylo 413 příslušníků divize. Těsně před vyloděním v Normandii byla divize doplněna o dva nové prapory, aby nahradila ztráty z německého útoku.

Ramenní odznak Speciální ženijní brigády se skládá z orla, kotvy a samopalu. Je vyjádřením tří zaměření těchto obojživelných jednotek: „vzduch“ resp. ženijní práce pro letectvo, "moře" jakožto místo působnosti plážových praporů a dalších jednotek udržujících kontakty s námořnictvem a "terén", kde působí ženisté, proviantní důstojníci, zdravotnické a další logistické jednotky. Pozadí je modrá barva, obvyklá u znaků US ARMY.

Po vylodění dosáhl počet vojáků 1. ESB v Normandii asi 15 000 mužů. Do 23. října 1944 měli na starosti veškerou logistiku na Utahu. Již 17. června zajistili přistání 110 227 mužů, 14 097 vozidel a 42 298 tun zásob. Ve Francii působila brigáda do 23. října 1944. Poté se začala přesouvat do Pacifiku. Podílela se v bojích o Okinawu a její existence byla ukončena 18. února 1946 v Koreji.

Po 43 mužích 1. Speciální ženijní brigády, padlých během kampaně v Normandii (v období červen-srpen 1944), bylo pojmenováno 43 úseků cest z pláže Utah do vnitrozemí. Zde je jejich výčet:


Francesco Barone vojín 519th Port Battalion (přístavního praporu), padl 10. 6. 44, pochován v Colleville. Značky na Chemin de la Madeleine v blízkosti křižovatky D421 a u kaple Chapelle de la Madeleine
Willard U. Begel technik 4. třídy 519th Port Battalion, padl 15. 6. 44, pochován v Colleville. Značky na křižovatce D243 a D421 a druhá uprostřed D423/font>
James Blair vojín 4090. proviantní servisní roty, padl 10. 6. 44, pochován v Colleville. Značky na křižovatce D67 a D421 a na D67 v blízkosti křižovatky se silnicí L'Anerie
Donald S. Bryant vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován na Long Islandu. Značky na D913, na křižovatce Siezmore Road a Hartwell Road, a na křižovatce D14 (Collins Road) a D115 (Fitts Road)
George Calendrella vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky vedle D421 přístupu do písečných dun pláže Utah a druhá v jejich blízkosti
T. H. Carter vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován?. Značky na D129, na křižovatce s D14 v St-Germain-de-Varreville a druhá uprostřed D129, mezi D14 a D421
Willie L. Collins seržant 490. přístavního praporu, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky Na D14 severozápadně od křižovatky s D913 a druhá rovněž na D14 jihovýchodně od křižovatky s D524
 John H. Criss technik 5. třídy 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky na D423, východně od křižovatky s D14. Druhá na D234 v St-Martin-de-Varreville
E. J. Curry vojín 519th Port Battalion, padl 10. 6., pochován?. Značky na D115, východně od křižovatky s D32čky na 9 a druhá na D115 v Le Grand Vey
Serge Danel vojín 3207. proviantní servisní roty, padl 9. 6. 44, pochován v Colleville. Značky na konci D913 poblíž restaurace Le Roosevelt a křižovatky s D421. Druhá na D913 (EXIT 2) na křižovatce se silnicí na la Madelaine a Stoute Road
Oscar W. Davis vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 14. 6., pochován?.  Značky na D329 (kódové označení EXIT 1) na křižovatce s D329 (McGowan Road) a na téže silnici v Pouppeville, na křižovatce s Hartwell Road a Miller Road
A. A. Effler vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 14.6., pochován?. Značky na D329 (kódové označení EXIT 1) na křižovatce s D329 (McGowan Road) a v Pouppeville na křižovatce s Hartwell Road a Miller Road
F. H. Fitts vojín 519th přístavního praporu, padl 15. 6. 44, pochován?. Značky na křižovatce D115, D913 a D14 a na křižovatce D115 a D329 v Pouppeville
C. Ford vojín 4019. proviantní servisní roty, padl 10. 6., pochován?. Značky umístěny mezi Saint Germain a Saint Martin u D14 křižovatky, 500 yardů jižně GATT Road a 500 metrů od křižovatky s D14
Winfield T. Fottrell poručík 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky na D421 les Hougues a u Leclerc Monument
W. E. Gatt Jr. vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky na D14, 250 m jihovýchodně od Saint-Germain-de-Varreville na křižovatce a 450m od křižovatky s D14
W. L. Glenn vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 25. 6., pochován v Colleville. Značky na malé silnici půl míle od křižovatky s D421 a D423 a na křižovatce D421 a D423
R. Goodman vojín 818. roty nákladních automobilů, padl 13. června 1944, pochován?. Značky na křižovatce D14 s D15, a D14 s D129
Otis A. Ham vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 10. 6., pochován v Cambridge. Značka umístěna na D329 u McGowan Road
R. E. Hartwell vojín 286. signální roty, padl 6. 6., pochován?. Značky na D913 a Pouppeville Road a přímo v Pouppeville
J. O. Hayes vojín 4090. proviantní servisní roty, padl 10. 6. 44, pochován?. Značky na D67, na křižovatce s D14 a na křižovatce s Long Road
Ernest L. Hetke vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 10. 6., pochován v Colleville. Značka umístěna na D 329 Beach Road, v blízkosti Muzea na pláži Utah
R. A. Hinkel nadporučík 816. roty nákladních automobilů, padl 14. června 1944, pochován?. Značky jsou u D913 mezi Stoute Road a dánským památníkem (ta druhá přímo u něho)
H. S. Holt technik 4. třídy 519. ženijního pobřežního pluku, padl 15. 6., pochován?. Značky umístěny uprostřed D17 a na křižovatce D14 a D17
Clarence O. Jones vojín 1. třídy 501. sanitní roty, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky D913 u Km 10 značka a 25b), na D913 na křižovatce s Pouppeville Road
Francis K. Leighton vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl v červnu, pochován v Colleville. Značky uprostřed D17 a na křížení D421 a D17
James A. Long desátník 4090. proviantní servisní roty, padl 10. 6. 44, pochován v Colleville. Značka na D14, v Chemin de Pierville, 100 m od křižovatky s D67
Walter F. McGowan vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky umístěny na D329 vedle Ham Road a na křižovatce D329 s Effler Road
William H. Miller vojín 261. zdravotního praporu, padl 7. 6., pochován v Cambridge. Značky v Pouppeville na křižovatce s Houesville Road a přímo v Houesville
Stephen J. Ollie technik 5. třídy 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován v Colleville. Značky na D423, východně od křižovatky s D14. Druhá na D234 v St-Martin-de-Varreville. Značky umístěny na křižovatce D421 s D913 a u památníku na D421
Joseph Z. Pritchett četař 531. ženijního pobřežního pluku, padl 25. 6., pochován v Marietta, Georgia. Značky na D423 v St-Martin-de-Varreville a uprostřed D423
M. Prokopovich vojín 1. třídy 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován?. Značky na křižovatce D14 s D67 a D14 s D423
Joseph J. Pugach nadporučík 286. smíšené útočné a signalizační roty, padl 11. 6. Značky na D14, na jejích křižovatkách s D219 a s D423
Lionel L. Ridgeway vojín 519th Port Battalion (přístavního praporu), padl 10. 6. 44, pochován v Colleville. Značky na 421 D u přístupu na pláž la Madeleine a u přístupu na la Madeleine Road
Lloyd M. Robertson četař 286. smíšené útočné a signalizační roty, padl 10. 6., pochován v Sevienville, Tennesee
J. T. Rowe vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 6. 6., pochován?. Značka na cestě k pláži mezi muzeem a Utah Beach Monumentem
Chas W. Sizemore technik 5. třídy 286. signální roty, padl 15. 6., pochován v Tennesee. Značky na D14 naproti D524 a na křižovatce s D913
John H. Simmons vojín 531. ženijního pobřežního pluku, padl 13. 6., pochován v Colleville. Značka na D421 poblíž Le Petit Hameau, asi 170m severozápadně od německého bunkru W11. Druhá je na D421 a D15 u odbočky na Ravenoville
W. M. Slasinski je o něm známo pouze to, že byl od 519. Port Battalion a že padl 10. 6. 44. Značky na D67 u křížení s D14 a druhá asi 1 kilometr od křižovatky s D14
Leonce Sonnier vojín 1. třídy, příslušník 1. speciální ženijní brigády padl 6. 6. 44. Víc není známo. Značky umístěny na křížení D913 a D14 a na D913 v St-Marie-du-Mont
A. W. Stoute vojín 4090. proviantní servisní roty, padl 10. 6. 44, pochován?. Značky u exitu z D913 k závodní dráze hipodromu a na la Madeleine Road na závodní dráze
N. L. Walker technik 1. třídy 818. roty nákladních automobilů, padl 13. června 1944, pochován?. Značka na křižovatce D421 (Route des Allies) s D67 a na D421 u les Hougues
Carter W. Wall nadporučík 286. signální roty, padl 9. 6., pochován v Colleville. Značky na křižovatkách D14 a D524 a D14 a D67

Mapa Normandie s vyznačenou oblastí sektoru Utah a obcí La Madeleine

Road Marker Memorials

Podrobné mapy sektoru Utah s vyznačenými cestami, nesoucími jména příslušníků 1. ESB

(klikem lze zvětšit)

Mapa č. 1                                                                          Mapa č. 2

Road Marker Memorials Road Marker Memorials

Pozn.: Mapy na https://www.geoportail.gouv.fr/accueil, zobrazí při použití měřítka 1:13 542 a přepnutí se na topografické zobrazení (levé menu) názvy těchto pamětních cest. Značky stojí obvykle na okrajích každého úseku. 

 

Ukázky označení pojmenovaných cest a památník 1. ESB na Utahu

Road Marker Memorials Road Marker Memorials Utah memorial 1.ESB

______________________________________________________________________________________

čerpáno z https://sites.google.com/site/utahbeachmemorials//home/memorial-road-markers

foto: Background, Internet

zpracoval: Dalibor Filáček                             zveřejněno 28. října 2014