generál Tomáš Sedláček - pietní vzpomínka

Ve středu 8. ledna 2014 ve 13.30 hodin se na hřbitově v Lázních Toušeni uskutečnila u příležitosti nedožitých 96. narozenin pietní vzpomínka na armádního generála, Ing. Tomáše Sedláčka, příslušníka československého protinacistického odboje, politického vězně komunistického režimu a člověka, který by měl být pro nás všechny vzorem. 
O tom je přesvědčena většina lidí, která jej blíže poznala.

Tři členové sdružení Background mu dnes vyjádřili hlubokou úctu.
 
Generál Tomáš Sedláček zemřel v Praze v pondělí 27. srpna 2012 ve věku 94 let.
Na počest této nesporné osobnosti je v současné době konána veřejná sbírka na zbudování pomníku pana generála, na které se již podíleli i členové Backgroundu.
 
bližší informace o osobnosti generála Tomáše Sedláčka a o veřejné sbírce na
potažmo na
 
Číslo účtu:  2100476240/2010, Fio Bank