5. část 

zpět na 4. část                                                                             pokračování 6. část


mapy publikované v minulých pokračováních seriálu 

plán MG v kontextu Evropy plán MG v operační oblasti Arnhem 17. 9. 1944 Arnhen 18. - 19.9. 1944 oblast bojů 101. AD oblast bojů 82. AD obrana arhemského mostu

20. září 1944, den D + 3

03.00  


1. AD: Generál Urquhart dostává depeši od generála Browninga (velitel britských výsadkových sborů - viz organizace vojsk v operaci Market Garden)s dotazem na možnosti seskoku 1. PPB. Urquhart navrhuje jako jediné možné místo výsadku prostor u vesnice Driel.


Eidhoven: je bombardován letadly Luftwafe.

07.00


1. PPB: Generál Sosabowski se dozvídá o změně cíle přistání (Driel). Má 3 hodiny na přepracování plánu. Odkládá odlet na 13.00hod.


Německá 107. tanková brigáda opět útočí na most u Sonu.

07.30


1. AD: Generál Urquhart ruší plánovaný útok Hackettovy 4. parabrigády a nařizuje vybudovat obranná postavení v severní části oosterbeeckého perimetru. Na jihu počítá i s přívozem v Drielu, jako s možností přesunu posil.

mapa obrany ooesterbeeckého perimetru -      mapu lze klikem zvětšit

Oosterbeek - perimetr

08.00


1. AD: Mjr. Gough se dovolá od arnhemského mostu generálu Urquhartovi, který mu sděluje, že musí rezignovat na útok na most a ponechává tedy obránce mostu vlastnímu osudu. „Uděláme, co bude v našich silách“ odpověděl mjr. Gough. 


101. AD: Na západ od Eidhovenu se střetávají výsadkáři 101. AD s 6. parašutistickým plukem plk. Friedricha-Augusta von der Heydte (jeden z nejzkušenějších velitelů německé 1. parašutistické armády). 

Dnešní památníky v místech bojů 101. AD - obrázky lze klikem zvětšit

pamětní místo v Eidhovenu

Screaming Eagle Monument v Sonu

Veghel - ´Kangaroo´ (klokan) byl volací znak 101. AD

Erde - 501. Geronimo Monument

 

 

 08.20


1. AD: Generál Urquhart dostává depeši o zamýšleném útoku XXX. sboru na nijmegenský most dnes ve 13. 00.


Němci zahajují dělostřeleckou palbu na obranná postavení ooesterbeckého perimetru ze všech stran. 


Němci obnovují útok na arnhemský most. Obránců je 150-200 mužů a asi na 300 raněných.

Pplk. Frost je raněn, velení přebírá mjr. Gough.


Kpt. Karl Heinz Euling pokračuje v obraně nijmegenského mostu proti útočícím výsadkářům pplk. Vandervoota a tankistům pplk. Goldburna.

11.00


82. AD: Němci útočí na Groesbeecké výšiny a zároveň postupují mezi Mookem a řekou Maas k Huemen. Generál Gavin povolává na pomoc tanky Coldstreamské gardy

Gen. Browning dostává první jasnou informaci o stavu 1. AD.

12.00


1. AD: Situace u arnhemského mostu je zoufalá, německé tanky a houfnice střílejí z bezprostřední blízkosti do britských pozic.

13.00 


1. PPB: Gen. Sosabowski opět neodlétá, kvůli počasí odkládá 114 Dakot odlet na 21. 9. (13.00hod).

Neodlétá ani 3400 mužů kluzákové pěchoty 82. AD.


1. AD: Muži 4. parabrigády gen. Hacketta na severní straně oosterbeckeeho perimetru bojují v obklíčení a snaží se probít na jih. Padl velitel 156. parapraporu pplk. sir Richard de B. des Voeux.

Přívoz u Drielu je stále ještě možno použít pro přesun posil.


82. AD: Generál Gavin odkládá útok přes řeku Waal v Nijmegenu, čluny nedorazily.

14.30


82. AD: Čluny v Nijmegenu stále nejsou, nejde ale odvolat útok Typhoonů, bombardují raketami pozice Němců na severní straně řeky Waal.

15.00


82. AD: Dorazilo 26 plátěných člunů (6m dlouhé, 75cm vysoké; pojmou 13 výsadkářů a 3 ženisty).


1. AD: Hackettovi muži se uchylují do rokle v lese, je jich asi 100. Bojují s Němci bodákovými útoky.

Kpt. Mackay u arnhemského mostu dává rozkaz k evakuaci postavení, s 5 bojeschopnými muži opouští stanoviště. Po střetu s německou jednotkou mu zůstávají 3 muži, rozptylují se a následně je on sám zajat.

15.20


Nijmeegen: Začíná útok 3. praporu 504. PIR, velitel mjr. Julian Cook, přes Waal. Řeka měří 360 m. Útok podporuje střelbou 2. tanková rota 2. praporu irské gardy. V první vlně jde 260 mužů roty „H“ – kpt. Kappel (přítel Frosta) a roty „I“ – kpt. Burris, s velitelstvím praporu a ženisty. Ztráty budou 134 mužů – padlí, ranění, nezvěstní.

"Waalcrossing" - přechod řely Waal a dobytí nijmegenských mostů - mapu lze klikem zvětšit

Waalcrossing

15.50


82. AD: Výsadkáři 3. praporu 504. PIR postupně obsazují severní náspy řeky Waal, pevnost Fort Hof Van Holland a míří k železničnímu mostu.

16.00


Arnhem: První německé tanky si prorazily cestu na arnhemský most. Britové se stále brání, ale v podstatě je most v německých rukou.


Gen. Harmel dostává zprávu o útoku výsadkářů přes řeku Waal. Přesunuje se do Lentu a je rozhodnut v případě potřeby vyhodit most v Njimegenu do povětří, i když to má Modelem zakázáno.

16.30


1. AD: Zbytky Hackettových mužů provádí zoufalou zteč z rokle v lese na severní straně oosterbeeckého perimetru a daří se jim prorazit obklíčení.Nijmegen: V obranném perimetru Hunenpark a Valkhof bojují Eulingovi SS, postupně jsou ničeni 2. praporem 505. PIR 82. AD a Shermany 1. praporu granátnické gardy.

17.00


Nijmegen: Hroutí se německá obrana na jižní straně železničního mostu v Nijmegenu.


1. AD: Další shozy zásob do německých postavení severně od Arnhemu. Němci sestřelili 9 a poškodili 62 letadel. Ze 300t zásob spadlo „omylem“ k Britům jen 41t.

17.20


82. AD: Na severní straně řeky Waal drží američtí výsadkáři železniční most a povolávají britské tanky. Ty vyrážejí k dálničnímu mostu.

18.00 

Nijmegen: Na jižním břehu je dobyt kruhový objezd před nijmegenským dálničním mostem a nájezd na most je volný.

18.30 


Nijmegen: Na dálniční most v Nijmegenu vjíždějí 4 tanky vedené seržantem Peterem Robinsonem. Míří na severní stranu mostu a ničí postupně německá děla na severní straně.


Gen. Harmel vidí britské tanky na mostě a vydává pokyn k demolici mostů. Nálože se neodpalují, možná je to i zásluhou Jana van Hoofa (není zcela doloženo). Později je spojeneckými ženisty demontována hlavní nálož na dálničním mostě – 250 kg TNT.


1. AD: Posledních 100 mužů u arnhemského mostu se stále brání, ve sklepě je na 200 zraněných včetně Frosta. Je sjednáno příměří a ranění jsou Němci evakuováni. Pak se opět obnoví střelba. Němci zcela infiltrovali do britských postavení.

18.50


1. AD: Generál Hackett se hlásí na štábu 1. AD, přivedl 70 mužů 156. praporu a štábu 4. parabrigády. Zaujímají postavení na výchovní straně perimetru, pod pozicemi 10. praporu. Ztráty Hackettovy brigády jsou ve dvou dnech bojů největší ze všech jednotek 1. AD.

19.15Nijmegen: Britské tanky se spojují s americkými výsadkáři na severní straně mostu v Njimegenu. Společně vytvářejí v Lentu obranný perimetr do vzdálenosti 400 m směrem k Arnhemu. Předposlední most na cestě do Arnhemu je ve spojeneckých rukou.

 20.00Lent: Britské tanky zastavují svůj postup na Arnhem a osádky začínají vařit čaj. Dochází ke slovním střetům mezi Američany a Brity. „Vedli válku podle příručky. Patton by se valil dál...“.(parafráze, plk Tucker, velitel 504. PIR. 82. AD).

Důvody zastavení útoku:

  • vážné ohrožení týlu 82. AD v oblasti Molenhoeku a Beeku a mostu v Huemen, odčerpány všechny zálohy
  • v okolí Sonu přerušen koridor, zpožděn přísun zásob a posil
  • vystřílena skoro všechna tanková i dělostřelecká munice při přechodu řeky Waal
  • v samotném Nijmegenu se stále zuřivě bojovalo
  • dálnice na Arnhem byla ohrožena útokem z nevyčištěných křídel, zde byly hlášeny přesuny německých tanků a jednotek
  • 43. wessexská pěší divize (gen. Thomas) se nechala zatáhnout do vyčišťovacích bojů a nedorazila ještě ani do Grave

1. AD: Generál Urquhart posílá k arnhemskému mostu 3 Bren carriery. Nedojel ani jeden.

Zbytky 2. praporu 1. parabrigády pod vedením mjr. Gougha po evakuaci raněných pokračují v boji. Dostávají rozkaz na noc se rozptýlit a ráno opět shromáždit. Stále věří, že 2. britská armáda určitě dorazí. Od jihu je slyšet dělostřelbu.

22.30


Njimegen: Muži kpt. Eulinga se dostávají z hořícího Valkhofu v Nijmegenu, projdou spojeneckými liniemi a hlásí se u gen. Harmela

Rekapitulace: 

Operace je už fatálně ohrožena, Britové pomalu vzdávají myšlenku udržet arnhemský most. Daří se však získat most přes Waal v Nijmegenu a i když s obtížemi a častým přerušením, zůstává pod kontrolou koridor v oblasti Eidhoven – Veghel.

Odlet Poláků je opět odložen.

1. AD              

Frostovi muži ztrácejí pozice a k večeru už jde o odpor takticky nevýznamných skupin.

Hackettovi muži jsou při ústupu ze severních pozic masakrováni a brigáda už není schopná bojové akce. 

Vojáci se opevňují a vytváří se oblast oosterbeeckého perimetru.

82. AD        

Odvážným přechodem se daří k večeru obsadit železniční i dálniční most v Nijmegenu. Zároveň je překonán odpor u jižních nájezdů.

Z východní strany stále útočí německé jednotky na oblast Groesbeeku a Mooku, včetně mostu u Huemen.

101. AD         

Několikrát musí bojovat o získání pozic při přerušení koridoru v oblasti Sonu a Veghelu, celá oblast je pod silným tlakem nepřítele.

XXX. sbor    

Společně s 82. AD odráží útoky na Groesbeeckou oblast a dobývají most v Nijmegenu. Za ním, v Lentu, se zastavují a nepokračují dále.

Neustále odráží společně se americkými výsadkáři útoky Němců po obou  stranách a po celé délce dálničního koridoru a zvláště pěší divize nepostupují dostatečně rychle.

 

publikováno dne 31. března 2010         zpět na 4. část           pokračování 6. část


použité materiály a literatura bude uvedena na konci seriálu

související stránky: Organizace vojsk během operace Market Garden

zpracování, mapy: Ivo Filáček