7. část 

zpět na 6. část                                                                             pokračování 8. část


mapy publikované v minulých pokračováních seriálu 

plán MG v kontextu Evropy plán MG v operační oblasti Arnhem 17. 9. 1944 Arnhen 18. - 19.9. 1944 oblast bojů 101. AD
oblast bojů 82. AD obrana arhemského mostu Oosterbecký perimetr Waalcrossing

oblast bojů na "Ostrově"


23. září 1944, den D + 6

03.00  


Driel - Oosterbeeck: Gen. Mackenzie, který řídí přepravu Poláků přes Rýn, akci ukončuje. Nepomohla ani dvě vozidla DUKW, která se v blátě zřítila do příkopů. Na severní stranu se dostalo 50 parašutistů.

07.00


Nijmegen:  Gen. Mackenzie dorazil na štáb gen. Browninga a seznamuje ho se skutečnou situací 1. AD. Ten odmítá nabídku gen. Smitha, velitele 52. (Lowland) divize, že seskočí s divizí přímo do Arnhemu a posílá Mackenzieho zpět k Urquhartovi s příslibem brzkého příchodu posil.

1. AD: Nad ooesterbeeckým perimetrem prší a začíná minometná a dělostřelecká palba. 

Boj se postupně stává akcemi jednotlivých skupin i jednotlivců, britští i němečtí vojáci jsou ve zmatku promícháni.

12.00


Koridor „Ostrov“:  Stovky vozidel ucpávají úzké silnice mezi Waalem a Rýnem. Zastavuje se tak postup brigád 43. wessexské divize.   

Dnešní památníky v místech bojů polské brigády a vojáků XXX. sboru - obrázky lze klikem zvětšit

Driel

památník polským výsadkářům

kostel v Drielu

deska vojákům 5. praporu lehké pěchoty vévody z Cornwallu

jižní břeh Dolního Rýna

mužům 7. praporu Hampshirského pluku

Driel

věnováno generálu Sosabowskemu  

polský památník v Drielu

14.30


Anglie: V Anglii je krásné počasí a startují letadla, která mají dokončit výsadek operace Market (ovšem místo plánovaného 3. dne až 7. den).

15.4582. AD: U Nijmegenu seskakuje konečně 325. pluk kluzákové pěchoty 82. AD a zároveň i potřebný materiál. 

U Grave seskakuje část 1. praporu polské brigády – 500 mužů.


101. AD: Divize je posílena dalšími 3000 vojáky včetně potřebného materiálového vybavení.

16.00


1. AD: 123 dopravních letadel přilétá nad ooesterbeecký perimetr. Němci sestřelují 6 strojů, 63 je poškozeno. K Britům se dostane jen 7% zásob.

101. AD: Obnoven koridor u Udenu.                                                   

20.15


1. AD: Gen. Urquhart zasílá Browningovi depeši a zdůrazňuje neobyčejnou vážnost situace. Zbývá mu 2500 mužů.     

21.00


Driel:  Do Drielu dorážejí hlavní síly 130. brigády (velitel gen. B.B. Walton), ale příliš pozdě na to, aby s Poláky překročili Rýn.    

Rekapitulace:  

Oosterbeeck se kupodivu stále drží a americké divize dostávají posily. Koridor je udržován za cenu obtížných a vyčerpávajících bojů. Problém neustále ucpané jediné silnice se přenáší i na „Ostrov“ a to v době, kdy je potřeba rychlosti, neboť oosterbeecký perimetr mele z posledního. 

1. AD           

Statečnost britských i polských výsadkářů je obdivuhodná, v jednotlivých skupinách, v osamocených opevněních stále udržují svůj životní prostor. 

1. PPB          

Noční přechod přes Rýn se nezdařil, pro tuto noc se plánuje další pokus s podporou děl a tanků 130. brigády.

Část 1. praporu, která neodletěla v prvním sledu, seskakuje u Grave a posiluje 82. AD

82. a 101. AD      

Stále udržují koridor a přidělené oblasti. 

XXX. sbor    

Jen obtížně se dostává k Rýnu, jeho pozice na úzkých a vyvýšených silnicích jsou snadným terčem německých děl. 

24. září 1944, den D + 7

00.15  

1. PPB:  Driel- Oosterbeeck  Za silné podpory britského dělostřelectva vyrážejí polští výsadkáři přes Rýn na 5 DUKW  a 16 skládacích člunech (ty už mají za sebou plavbu přes Waal před třemi dny). 

Do svítání se dostane přes řeku 250 mužů, z toho 200 do britského perimetru. Je mezi nimi i pplk. Mackenzie

07.00


1. AD: Gen. Urquhart se pomocí vysílačky spojuje s gen. Thomasem, velitelem 43. Wessex divize a během rozhovoru „s podivením“ zjišťuje, že britští velitelé „ne zcela chápou jeho situaci“.

08.00


Model nařizuje Bittrichovi obsadit oosterbeecký perimetr ještě dnes.         

08.15


 1. AD: Němci zahajují palbu na ooesterbeecký perimetr s nejvyšší možnou intenzitou. Gen. Hackett je těžce raněn. Německé jednotky vnikají do perimetru a drobí ho. Začínají probíhat celodenní boje muže proti muži.

09.30


1. AD: Plk. dr. Greame Warrack, šéflékař divize, předkládá Urquhartovi plán na evakuaci raněných do německého zajetí (jen v hotelech Tafelberg a Petersburgh bylo 1200-1300 raněných). Během dopoledne navazuje kontakt s lékařem 9. SS divize dr. Egonem Skalkou.

10.30 1. AD: Britský a německý lékař s pplk. Harzerem ukončují jednání o příměří k evakuaci raněných.

15.001. AD: Začíná dohodnuté příměří. Odchází na 2200 raněných Britů.       


1. AD: Driel  Gen. Horrocks přijíždí do Drielu a domlouvá s gen. Thomasem podrobnosti nového útoku přes Rýn. Akce je plánována na 22. hodinu.

16.00


101. AD: Opět přerušen koridor u Udenu (tentokrát na 40 hod).                              


Nijmegen: Odpoledne velitel 2. armády Dempsey přijíždí do Nijmegenu a na poradě s Horrocksem a Browningem rozhoduje o stáhnutí 1. AD z oosterbeeckého perimetru. Znamená to konec operace Market-Garden.


82. AD: Výsadkáři 82. AD odrážejí stále útoky vedené z Reichwalu a útoky směřující k mostu u Huemen.               


Nijmegen: Most u Njimegenu je ohrožen dělostřelci 10. tankové divize SS.       


XXX. sbor: Britové se marně pokoušejí prorazit u Elstu a nedaří se ani obchvatné manévry.                 

18.00


Driel: Velitel 4. dorsetshirského pluku ze 43. divize pplk. Tilly se dovídá, že útok přes Rýn se neuskuteční, jeho vojáci se ale přes řeku přesunou, budou zajišťovat evakuaci 1. AD.

 Oblíbené figurínové sestavy v dnešních válečných muzeích - obrázky lze klikem zvětšit

muzeum v Bestu

spojenečtí vojáci u mostu v Bestu

muzeum v Groesbeeku

Waalcrossing

muzeum v Arnhemu

britští dělostřelci

muzeum v Osterbeeku

štáb 1. AD v hotelu Hartenstein

20.00


1. AD Driel:  Britští výsadkáři zatím ještě udrželi oosterbeecký perimetr.                            

21.30


Driel:  420 vojáků 4. dorsetshirského pluku se shromažďuje u Rýna a čeká na čluny.                      

24.00


Driel:  Přijíždějí nákladní auta s 15 čluny a 3 DUKW.                                                   

Rekapitulace:  

Během dne definitivně končí i sebemenší naděje na cosi jako vytvoření předmostí za Rýnem. Polský přesun byl jen částečný, britské tanky se nemohou věnovat mohutnému náporu jedním směrem, koridor je stále ohrožen a ohrožován německými útoky a přísun posil, zásob a potřebného materiálu  je zoufale pomalý. Zbývá jediné: evakuace. 

1. AD           

Je to neuvěřitelné, ale výsadkáři i ostatní vojáci stále bojují ve zmenšujícím se perimetru a hlavně drží základnu, severní břeh Rýna.

Je vyjednáno příměří a evakuace raněných do německého zajetí. 

82. AD, 101. AD a 1. PPB      

Zúčastňují se bojů na svých úsecích, do hlavního útoku už nezasahují.

XXX. sbor    

Stojí u Rýna a rozkaz k útoku se ruší. Překročí ho jen malá část vojáků k zajištění evakuace. 

publikováno dne 12. dubna 2010        zpět na 6. část            pokračování 8. část


použité materiály a literatura bude uvedena na konci seriálu

související stránky: Organizace vojsk během operace Market Garden

zpracování, mapy: Ivo Filáček