6. část 

zpět na 5. část                                                                             pokračování 7. část


mapy publikované v minulých pokračováních seriálu 

plán MG v kontextu Evropy plán MG v operační oblasti Arnhem 17. 9. 1944 Arnhen 18. - 19.9. 1944 oblast bojů 101. AD
oblast bojů 82. AD obrana arhemského mostu Oosterbecký perimetr Waalcrossing

21. září 1944, den D + 4

06.00  


1. AD: Shromažďují se zbývající jednotliví parašutisté u arnhemského mostu a zahajují boj.

K obraně perimetru odhaduje generál Urquhart aktuálně asi 3000 bojeschopných mužů.

09.00

1. AD: Hroutí se poslední zbytky odporu u arnhemského mostu. Mjr. Gough je zajat.

„Poslední carré“ ve velké budově na nábřeží tvoří 15 mužů roty „A“ kpt. Frankse, 35 mužů roty „B“ kpt. Millera a dalších 30 mužů s kpt. Panterem. Poslední německý útok a odpor je umlčen, jen jednotlivci se drží v ruinách až do 23. září.

Generál Urquhart svolává poradu štábu v hotelu Hartenstein. Rozděluje perimetr na:

- západní (gen. Hicks

  1. hraniční prapor

  7. prapor skotských hraničářů

21. samostatná pararota

      směsice Poláků, pilotů kluzáků a ženistů 

- východní (gen. Hackett)

  10. paraprapor

156. paraprapor

       Lonsdalova skupina (zbytky 4 praporů – 1.,3., 11 a 1.jižněstaffordský)

               piloti kluzáků 

U kostela v Ooeterbeecku – 1. lehký dělostřelecký pluk houfnic 75mm (3 baterie po 8 dělech, celkem 21 houfnic; 15 z nich je ze 16 vysazených v první vlně 17. 9. a  6 z 8 děl pochází z druhé vlny 18. 9.) 

Vrací se hlídka od Rýna a hlásí generálu Urquhartovi, že zmizel prám přívozu u Drielu

 Dnešní památníky v místech bojů 82. AD - obrázky lze klikem zvětšit

výsadková zóna "O" Overasselt

připomínka 82. AD a Jimu Gavinovi v Groesbeeku

Monument 82. AD - Beek

pylony na místech Waalcrossingu - v pozadí poldery, řeka Waal a elektrárna PGM

11.00


XXX. sbor: Z Lentu vyráží po dálnici Irská garda. V čele rota kpt. Rolanda Langtona. Před nimi je „Ostrov“, území ohraničené Waalem a Rýnem.



1. AD: Je navázáno spojení mezi dělostřelci XXX. sboru u Nijmegenu a dělostřelci oosterbeeckého perimetru. Po dohodě zahajuje 64. střední dělostřelecký pluk palbu ze vzdálenosti 18km. Střelba 114mm děl je přesná a dělostřelecké granáty dopadají těsně před obránce perimetru do německých pozic. 

11.20


XXX. sbor: V polovině cesty od Waalu k Rýnu, 10 km od Arnhemu u obce Elst, je Irská tanková garda zastavena německou obranou. Stačilo na to prakticky jedinné samohybné protitankové dělo, zaměřené na vyvýšenou dálnici. Obrana Němců je tvořena jednotky 10. tankové divize „Frundsberg“. 

12.00


XXX. sbor: Irští gardisté nejsou schopni prorazit obranu u Elstu.


1. AD: Němci začínají systematicky likvidovat oosterbecký perimetr pomocí tanků a děl. 

Na severní straně se tvrdě bojuje o „Bílý dům“ – hotel Dreyerood.

12.45 


1. AD: Katastrofální pokus RAF o zásobování perimetru. Letadla byla téměř rozstřílena Messerschmity 109 (Němci mají k dispozici britské naváděcí signály i radiostanice Eureca).

16.00


1. AD: Druhý shoz zásob pro oosterbeecký perimetr je úspěšný.

17.08


1. PPB: Generál Sosabowski seskakuje společně se svou brigádou nad Drielem. Útočí na ně 25 Me 109, ze země pak 41. kulometný prapor a protiletadlový oddíl 191. dělostřeleckého pluku pplk. Swobody

K seskokovým zónám dorazilo ze 114 letadel pouze 61 a seskočilo 1067 mužů. Do soumraku se soustředilo jen 750 mužů, včetně raněných.


1. AD: Němci přeskupují síly, velení jednotek nasazených proti Polákům přebírá plk. Harzer a slučuje jednotky podél trati od arnhemského mostu k Elstu do zadržovacího svazku „Harzer“.


XXX. sbor: Do Nijmegenu konečně doráží 43. divize (Wessex).

21.00


1. PPB: Driel Generál Sosabowski dostává zprávu od gen. Urquharta (styčný důstojník kpt. Zwolanski přeplaval Rýn), který navrhuje v noci přesun na druhou stranu. Poláci se proto shromažďují u břehu a čekají na britské čluny a vory.

21.45


1. AD: Generál Urquhart večeří svůj příděl – dva vařené bonbóny.

Rekapitulace: 

Naděje na alespoň částečně úspěšné dokončení operace je mizivé. Odpor u arnhemského je minulostí, britské tanky nejsou s to překonat německou obranu na „Ostrově“. Pro perimetr v Oosterbeeku není možné ani účinné zásobování a přísun posil. Přesto je blízkost XXX. sborů přece jen jistou vzpruhou a snad lze doufat v obrat?

1. AD          

Arnehmský most je v německých rukou.

Oosterbeecký perimetr se drží z posledních sil, morálka vojáků je ale na vysoké úrovni.

1. PPB         

Seskakuje za cenu velkých ztrát u Drielu, navazuje kontakt s britskými výsadkáři a chystají se v noci překročit řeku.

82. AD        

Zajišťují svěřený úsek v době shozu a čistí Nijmegen.

101. AD      

Stále bojují o úzký koridor, který je znovu a znovu napadán a opětovně přerušován nepřítelem.

XXX. sbor   

U Elstu jsou zastaveni německou obranou a nejsou schopni se pohnout kupředu. Silnice na „Ostrově“ jsou vyvýšené, nedá se z nich sjet a cíle na ní jsou dobře viditelné. Postup 43. wessexské divize je velmi pomalý.

22. září 1944, den D + 5

03.00  

1. PPB: Poláci se stahují od břehu Rýna, Britové s čluny a vory nepřijeli. Sosabowski nařizuje vytvořit kruhovou obranu kolem Drielu.

05.00


XXX. sbor: Z Nijmegenu vyráží rota obrněných a průzkumných aut 2. praporu gardového jezdectva, velitel kpt. Richard Wrottesly. Projíždí Oosterhout, jede na západ podél Waalu a pak se stáčí severně na Zetten.

07.00


1. AD: Generál Mackenzie (náčelník štábu 1. AD) s pplk. Edie Myersem se vydávají s pověřením gen. Urquharta na gumovém člunu přes Rýn k Polákům.

08.00


Driel:   Kpt. Wrottlesly se svými muži dorazil do Drielu a setkává se s Poláky. Část jeho kolony ale narazila cestou na Němce a vrací se zpět. Němci opět uzavírají prostor mezi Waalem a Rýnem. 

Gen. Mackenzie se tedy setkává v Drielu kromě Poláků i s prvními vojáky 2. armády – muži kpt. Wrottleslyho.

08.30


XXX. sbor:  Se zpožděním začíná útok 43. wessexské divize z nástupišť u Nijmegenu směrem na Oosterhout.

Oblast bojů mezi Nijmegenem a Arnhemem (tzv."Ostrov") v září 1944 - mapu lze klikem zvětšit

Nijmegen - Arnhem Ostrov mapa

09.30


XXX. sbor:  7. prapor somersetské pěchoty 214. pěší brigády 43. divize je zastaven u Oosterhoutu německou obranou.


1. AD:  Po celý den pokračují útoky na oosterbeecký perimetr ze všech stran.


Driel:      Harzerův zadržovací svazek útočí proti Polákům.


101. AD:  Výsadkáři odrážejí dva útoky na most u Veghelu.

17.00


XXX. sbor:  214. brigáda po 8 hodinách obsazuje Oosterhout (výsledky tohoto „těžkého boje“: 139 zajatců, 1 tank, 1 kanón 88mm a 4 kanóny 20mm; ztráty Britů – 19 raněných).

Zastaven útok 129. brigády 43. divize směřující na Elst.

17.15


XXX. sbor: Z Oosterhoutu vyráží 5. prapor pluku lehké pěchoty vévody z Cornwallu, velitel pplk. George Taylor, podporovaný tankovou rotou 4. pluku královských dragounů.

17.30



Driel:   Taylorovi muži i královští dragouni dorazili k Rýnu u Drielu a spojují se s Poláky.


2. armáda, Son:      Britský VIII. a XII. sbor, který měl zajišťovat na křídlech postup XXX. sboru se dostává po těžkých bojích na úroveň Sonu.


Uden:    Němci získávají most v Udenu a přetínají koridor Pekelné dálnice na 24 hodin.



Kvůli špatnému počasí ani dnes nepřilétla letadla s posilami pro 101. AD a 82. AD.

  Dnešní památníky v místech bojů 1. AD - obrázky lze klikem zvětšit

výsadková zóna Y - Ginkel Heath

památník sestavený z výsadkářských kontejnerů - Heelsum

Airborne Monument poblíž železniční trati ve Wolfheze

dedikace věnovaná Johnu Frostovi a jeho mužům - před mostem v Arnhemu

 

 

21.00



velitelství SHAEF:   Generál Brereton (velitel 1. výsadkové armády) na základě dodaných informací sděluje vrchnímu veliteli generálu Einsenhowerovi, že situace v oblasti Nijmegen - Arnhem vykazuje velké zlepšení.


Driel:     Začíná přeprava Poláků na severní břeh Rýna. Mají jen 4 nafukovací čluny pro 6 osob.

24.00


Driel - Oosterbeeck:    Na severní břeh se přepravilo 36 Poláků. Němci zpozorují přepravu a začínají vodní koridor ostřelovat.

Rekapitulace: 

Ještě se stále zdá, že bude možné využít obsazené nástupiště v Oosterbeecku a vykřesat naději pro zpackanou operaci. Informace o situaci na celém úseku jsou nepřesné a zmatené, čím vyšší velitel, tím zkreslenější, přikrášlenější a optimističtější obsah mají. Postup 43. Wessex divize je katastrofální.

1. AD          

Vojákům nezbývá než bojovat a doufat. Posily snad přijdou tuto noc. Morálka stále vysoká.

1. PPB         

Ubrání se dotírajícím německým jednotkám a v noci uskutečňují přesun přes Rýn.

82. AD  a 101. AD      

Neustále udržují své úseky a koridory, nepřetržitě bojují se stále útočícími německými jednotkami.

XXX. sbor   

Konečně předsunuté jednotky dorážejí k Rýnu a později i další oddíly 43. divize Wessex. 

publikováno dne 6. dubna 2010        zpět na 5. část            pokračování 7. část


použité materiály a literatura bude uvedena na konci seriálu

související stránky: Organizace vojsk během operace Market Garden

zpracování, mapy: Ivo Filáček